Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση - Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση 9cm 18w 60m3/h

Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση 9cm 18w 60m3/h

Reference: PLOUT00956
€20.00
Tax included

PLOUT00956