Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση - Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση 30cm 32w 225m3/h

Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση 30cm 32w 225m3/h

Reference: PLOUT00964
€34.50
Tax included

Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση 30cm 32w 225m3/h

PLOUT00964