Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση - Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση 12cm 23w 85m3/h

Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση 12cm 23w 85m3/h

Reference: PLOUT00957
€37.00
Tax included

PLOUT00957