Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση - Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση 27cm Χ.Β. 30w 175m3/h

Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση 27cm Χ.Β. 30w 175m3/h

Reference: PLOUT00963
€30.00
Tax included

PLOUT00963