Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση - Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση αριστερό 18cm 28w 140m3/h

Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα χωρίς βάση αριστερό 18cm 28w 140m3/h

Reference: PLOUT00961
€20.00
Tax included

PLOUT00961