Κλέμενς Κουζίνας - Σύνδεσμος (4 ακροδεκτών) αρσενικός εστίας κεραμικού πλατώ εστιών PITSOS/SIEMENS

Σύνδεσμος (4 ακροδεκτών) αρσενικός εστίας κεραμικού πλατώ εστιών PITSOS/SIEMENS

Reference: KK0004
€6.05
Tax included

supported Models displayProductAdditionalInfo
supported Models displayFooterProduct