Κλέμενς Κουζίνας - Σύνδεσμος αγωγού τριπλός  (κλέμενς) πορσελάνης Φ2,5mm ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύνδεσμος αγωγού τριπλός (κλέμενς) πορσελάνης Φ2,5mm ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Reference: KK0010
€1.51
Tax included

supported Models displayProductAdditionalInfo
supported Models displayFooterProduct