ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑ

Επαφές

Ηλεκτρικές συνδέσεις

Θερμοκρασίες min υψηλή

Θερμοκρασίες max χαμηλή

Ψυγείο