Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα ψυγείων - Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα ψυγείων 180/30mm 31w  240m3/h

Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα ψυγείων 180/30mm 31w 240m3/h

Reference: PLOYT00022
€24.00
Tax included

PLOYT00022