Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα ψυγείων - Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα ψυγείων 360/30mm 37w  370m3/h

Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα ψυγείων 360/30mm 37w 370m3/h

Reference: PLOYT00026
€38.00
Tax included

PLOYT00026