Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα ψυγείων - Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα ψυγείων 270/30mm 39w  300m3/h

Βεντιλαρέρ ευθύγραμμα ψυγείων 270/30mm 39w 300m3/h

Reference: PLOYT00024
€34.50
Tax included

PLOYT00024