Αισθητήρες-Θερμικά ψυγειών - Θερμικό ασφαλείας (1/4HP) συμπιεστή ψυγείου ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Θερμικό ασφαλείας (1/4HP) συμπιεστή ψυγείου ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Reference: PSTH0016
€4.03
Tax included

supported Models displayProductAdditionalInfo
PSTH0016
supported Models displayFooterProduct