Αντιστάσεις για ανάφλεξη Pellet & Βιομάζας - Αντιστάσεις για ανάφλεξη Pellet & Βιομάζας Φ.9,50x 210mm 350W - 230V ΡΑΚΟΡ3/8"

Heating element of blaze for Pellet & Biomass F.9,50x 210mm 350W - 230V ΡΑΚΟΡ3/8"

Reference: PLOUT00802
€34.00
Tax included

Heating element of blaze for Pellet & Biomass F.9,50x 210mm 350W - 230V ΡΑΚΟΡ3/8"

supported Models displayProductAdditionalInfo

There is a variety of heating elements for pellet & biomass. According to the needs of each manufacturer.¨Perfect  Italian qyality

PLOUT00802
supported Models displayFooterProduct