Αντιστάσεις για ανάφλεξη Pellet & Βιομάζας - Αντιστάσεις για ανάφλεξη Pellet & Βιομάζας Φ.9,50x 195mm 350W - 230V ΡΑΚΟΡ 3/8"

Heating element of blaze for Pellet & Biomass F.9,50x 195mm 350W - 230V ΡΑΚΟΡ 3/8"

Reference: PLOUT00801
€27.00
Tax included

Heating element of blaze for Pellet & Biomass F.9,50x 195mm 350W - 230V ΡΑΚΟΡ 3/8" 

supported Models displayProductAdditionalInfo

There is a variety of heating elements for pellet & biomass. According to the needs of each manufacturer.¨Perfect  Italian qyality

PLOUT00801
supported Models displayFooterProduct