Αντιστάσεις για ανάφλεξη Pellet & Βιομάζας - Αντιστάσεις για ανάφλεξη Pellet & Βιομάζας Φ.9,50x 200mm 500W - 230V ΡΑΚΟΡ 3/8"

Heating element of blaze for Pellet & Biomass F.9,50x 200mm 500W - 230V ΡΑΚΟΡ 3/8"

Reference: PLOUT00803
€48.00
Tax included

Heating element of blaze for Pellet & Biomass F.9,50x 200mm 500W - 230V ΡΑΚΟΡ 3/8"

supported Models displayProductAdditionalInfo

There is a variety of heating elements for pellet & biomass. According to the needs of each manufacturer.¨Perfect  Italian qyality

PLOUT00803
supported Models displayFooterProduct