Θερμοστάτες ψυγειών - Θερμοστάτης (K57H2817 RANCO, ATEA A110045, 3 επαφών) ψυγείου PITSOS/SIEMENS/BOSCH

Θερμοστάτης κατάψυξης ATEA Α11-0045 PITSOS/SIEMENS/BOSCH

Reference: PSTHE0008
€17.00
Tax included

supported Models displayProductAdditionalInfo
PSTHE0008

Data sheet

Επαφές
3
Μήκος τριχοειδούς σωλήνας
180
Θερμοκρασίες min
- 22
Θερμοκρασίες max
- 25
Θερμοστάτης
κατάψυξης
Θερμοκρασία min εκκίνησης σε °C
- 17
Ύψος άξονα
18
Θερμοκρασία max τερματισμού σε °C
- 30
supported Models displayFooterProduct