Αντιστάσεις Θερμοσυσσωρευτών SΙΕΜΕΝS - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΟΥ SIEMENS 1300W - 230V  90cm

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΟΥ SIEMENS 1300W - 230V 90cm

Reference: ANTH0021
€48.38
Tax included

ANTH0021