Αισθητήρες-Θερμικά Πλυντηρίων ρούχων - Αισθητήριο θερμοκρασίας στον κάδο πλυντηρίου PHILCO/ARISTON original

Temperature sensor of CANDY / ZEROWATT washing machine - dryer

Reference: PRAIS0019
€10.00
Tax included

Description:

Temperature sensor of CANDY / ZEROWATT washing machine - dryer

Technical specifications:

  • Contacts : 2

supported Models displayProductAdditionalInfo

Model:

CANDY
model(MOD) : CTT82TV Serial.Nr(S/N) : 37505401
model(MOD) : CM2106-16S Serial.Nr(S/N) : 31000960
model(MOD) : G1056SY type(TYP) : CTG 1056 SY Serial.Nr(S/N) : 31001294
model(MOD) : CB86TRSY type(TYP) : LB CB86TR SY Serial.Nr(S/N) : 31123490 0136
model(MOD) : GO 712-37S Serial.Nr(S/N) : 31001270
model(MOD) : CDF615A-39S Serial.Nr(S/N) : 32000125
model(MOD) : CNL 085-03S Serial.Nr(S/N) : 31001217
model(MOD) : GO610-37S type(TYP) : GO 610-37S Serial.Nr(S/N) : 31001278
model(MOD) : CL2127-36S Serial.Nr(S/N) : 31001016 0520
model(MOD) : CBD86SY type(TYP) : LBCBD 86SY Serial.Nr(S/N) : 31000474
model(MOD) : CL2 087-85S type(TYP) : LB CL2 087-85S Serial.Nr(S/N) : 31001378
model(MOD) : GO 68-18S Serial.Nr(S/N) : 31001377
model(MOD) : CTH 1276 SY Serial.Nr(S/N) : 31001312
model(MOD) : CDF 625 A-S Serial.Nr(S/N) : 32000222
model(MOD) : C2 125-86S Serial.Nr(S/N) : 31000952
model(MOD) : LB CTE 81 type(TYP) : CTE 81 Serial.Nr(S/N) : 31000418
model(MOD) : CM2 106-01 Serial.Nr(S/N) : 31000921
model(MOD) : LBACTIVA S12 Serial.Nr(S/N) : 31105000
model(MOD) : CTG856SY Serial.Nr(S/N) : 31001315
model(MOD) : GO 147 HTXT-01 Serial.Nr(S/N) : 31001514
model(MOD) : CTE 101 SY type(TYP) : LB CTE 101 SY Serial.Nr(S/N) : 31000419
model(MOD) : ACT SMART 13 Serial.Nr(S/N) : 31105117
model(MOD) : CDF615AX-84S Serial.Nr(S/N) : 32000127
model(MOD) : C2 512-01S Serial.Nr(S/N) : 31000926
model(MOD) : LB HMP 756 E Serial.Nr(S/N) : 31000293
model(MOD) : LB CTA 84 AA Serial.Nr(S/N) : 31000420
model(MOD) : CDF312A-85S Serial.Nr(S/N) : 32000123
model(MOD) : CDS150X-02S Serial.Nr(S/N) : 32900031
model(MOD) : LB CBL100 SY Serial.Nr(S/N) : 31123672
model(MOD) : CTY 84 SY Serial.Nr(S/N) : 31001050
model(MOD) : LBCBL85.6SY type(TYP) : CBL85.6 Serial.Nr(S/N) : 31000031
model(MOD) : C1 506-01S Serial.Nr(S/N) : 31000989
model(MOD) : HOLIDAY 1035R Serial.Nr(S/N) : 31001518
model(MOD) : CDF8 248-47 type(TYP) : CDF8248-47 Serial.Nr(S/N) : 32000481
model(MOD) : CM207618S Serial.Nr(S/N) : 31001018
model(MOD) : CBD1163-37S Serial.Nr(S/N) : 31000670
model(MOD) : GO51016S Serial.Nr(S/N) : 31001326
model(MOD) : CNL6901S Serial.Nr(S/N) : 31001329
model(MOD) : CDI 1012/1 Serial.Nr(S/N) : 32900077
model(MOD) : CM2086-18S Serial.Nr(S/N) : 31001017
HOOVER
model(MOD) : VHD 9144ZD-37S Serial.Nr(S/N) : 31002562
model(MOD) : HNT 514.6 SY AAA Serial.Nr(S/N) : 31001394
model(MOD) : CBE1225 type(TYP) : LBCBE1225TUK Serial.Nr(S/N) : 31000103
model(MOD) : LBHTC13AA-86 Serial.Nr(S/N) : 31000655
model(MOD) : VHD8143ZDB Serial.Nr(S/N) : 31002052
model(MOD) : LBHVP16EAST Serial.Nr(S/N) : 31000302
model(MOD) : LB AL 80 11 Serial.Nr(S/N) : 31136179
model(MOD) : VHD 9143ZD-37S Serial.Nr(S/N) : 31001849
model(MOD) : LBHLYS1059E Serial.Nr(S/N) : 31000185
TEKA
model(MOD) : LI2 1000 type(TYP) : LI2-1000 Serial.Nr(S/N) : 31800013
ZEROWATΤ
IBERNA

model:(MOD:) : ITL 850 type:(TYP:) : ITL850 Serial.Nr(S/N) : 31000679

Code of manufacturer:

Remarks:

PRAIS0018, 92743616, 49005297, 81830015, 20-223030, 81830015VR00, 81830015VR01, 482000026872, C00053573, 49005297, 92743616, 91201325, 805024, M053573,

PRAIS0019

Data sheet

Επαφές
2
Ηλεκτρικές συνδέσεις
FASTON
supported Models displayFooterProduct