Φυγοκετρικοί κινητήρες με φτερωτή  - Φυγοκετρικοί κινητήρες με φτερωτή  BASSF 160-60 160w 590m3/h 2650rpm

Φυγοκετρικοί κινητήρες με φτερωτή BASSF 160-60 160w 590m3/h 2650rpm

Reference: PLOYT00021
€63.00
Tax included

PLOYT00021