Φυγοκετρικοί κινητήρες με φτερωτή  - Φυγοκετρικοί κινητήρες με φτερωτή  BASSF 140-60 105w 450m3/h 2780rpm

Φυγοκετρικοί κινητήρες με φτερωτή BASSF 140-60 105w 450m3/h 2780rpm

Reference: PLOYT00020
€53.50
Tax included

supported Models displayProductAdditionalInfo
PLOYT00020
supported Models displayFooterProduct