Βεντιλαρέρ τύπου σαλίγκαρος - Βεντιλαρέρ τύπου σαλίγκαρος 90w 380m3/h 2441rpm ΜΕ ΚΛΑΠΕ

Snailer 90w 380m3 / h 2441rpm WITH CUTTER

Reference: PLOYT00009
€98.50
Tax included

supported Models displayProductAdditionalInfo
PLOYT00009
supported Models displayFooterProduct