Πρεσοστάτες Πλυντηρίων ρούχων - Πιεσοστάτης (4 επαφών 78/30/280) πλυντηρίου ρούχων WHIRLPOOL

Πιεσοστάτης (4 επαφών 78/30/280) πλυντηρίου ρούχων WHIRLPOOL

Reference: PRPR0014
€30.00
Tax included

supported Models displayProductAdditionalInfo
PRPR0014
supported Models displayFooterProduct