Πρεσοστάτες Πλυντηρίων ρούχων - Πιεσοστάτης (4 επαφών 78/30/280) πλυντηρίου ρούχων WHIRLPOOL

Πιεσοστάτης (4 επαφών 78/30/280) πλυντηρίου ρούχων WHIRLPOOL

Reference: PRPR0014
€30.00
Tax included

PRPR0014