Πρεσοστάτες Πλυντηρίων πιάτων - Πρεσσοστάτης στάθμης (3 επαφών - 70/30) πλυντηρίου πιάτων MORRIS/ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πρεσσοστάτης στάθμης (3 επαφών - 70/30) πλυντηρίου πιάτων MORRIS/ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Reference: PPPR0001
€11.00
Tax included

PPPR0001