Αντιστάσεις ψυγειών - Αντίσταση αλουμινίου (220volt) στο στοιχείο ψυγείου AEG... original

Αντίσταση αλουμινίου (220volt) στο στοιχείο ψυγείου AEG... original

Reference: PSAN0012
€52.43
Tax included

PSAN0012