Πρεσοστάτες Πλυντηρίων ρούχων - Πιεσοστάτης (2 επαφών 50/25/300) πλυντηρίου ρούχων WHIRLPOOL
Πρεσοστάτες Πλυντηρίων ρούχων - Πιεσοστάτης (2 επαφών 50/25/300) πλυντηρίου ρούχων WHIRLPOOL
Πρεσοστάτες Πλυντηρίων ρούχων - Πιεσοστάτης (2 επαφών 50/25/300) πλυντηρίου ρούχων WHIRLPOOL
Πρεσοστάτες Πλυντηρίων ρούχων - Πιεσοστάτης (2 επαφών 50/25/300) πλυντηρίου ρούχων WHIRLPOOL

Πιεσοστάτης (2 επαφών 50/25/300) πλυντηρίου ρούχων WHIRLPOOL

Reference: PRPR0030
€14.00
Tax included

supported Models displayProductAdditionalInfo
PRPR0030
supported Models displayFooterProduct