Αντίσταση κάτω μέρος φούρνου κουζίνας GORENJE/KORTING replica GORENJE AKM0015
Αντίσταση κάτω μέρος φούρνου κουζίνας GORENJE/KORTING replica GORENJE AKM0015
Αντίσταση κάτω μέρος φούρνου κουζίνας GORENJE/KORTING replica GORENJE AKM0015
Αντίσταση κάτω μέρος φούρνου κουζίνας GORENJE/KORTING replica GORENJE AKM0015
Αντίσταση κάτω μέρος φούρνου κουζίνας GORENJE/KORTING replica GORENJE AKM0015
Αντίσταση κάτω μέρος φούρνου κουζίνας GORENJE/KORTING replica GORENJE AKM0015

Αντίσταση κάτω μέρος φούρνου κουζίνας GORENJE/KORTING replica

Κωδικός: AKM0015
24,00 €
με ΦΠΑ

Περιγραφή:                             

Αντίσταση κάτω μέρος φούρνου κουζίνας GORENJE/KORTING replica

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

  • Επίδοση : 1100W
  • Τάση : 220/230V
  • Μήκος : 355mm
  • Πλάτος : 360mm
  • Μήκος οπών 1 : 85mm
  • Μήκος οπών 2 : 105mm

Συμβατοί κωδικοί :               

AKM0015, 01.2.37.041, 47827, 262679, 6066554, 10.10.04.16.,

Μοντέλο:

brand name

type (TYP) :

Art. Nr.

model

ELCO

E24F1-S44M

271635-01

71250W

ELCO

E24F1-S44M

271635-03

71250W

ELCO

E24F1-S44M

271635-04

71250W

ELCO

E24F1-S44M

271635-05

71250W

ELCO

E24F1-S44M

271635-06

71250W

KÖRTING

EVP241-411E

232220-03 EVP241-411E

BO7550AX

KÖRTING

EVP241-411E

232220-04 EVP241-411E

BO7550AX

KÖRTING

EVP241-411E

232220-05 EVP241-411E

BO7550AX

KÖRTING

EVP241-411E

232231-03 EVP241-411E

BO7550AX

KÖRTING

EVP241-411E

232231-04 EVP241-411E

BO7550AX

KÖRTING

E41A1-S45

232247-02 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S47

232247-04 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232248-02 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232248-03 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232248-04 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232248-05 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232264-05 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232264-06 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232264-07 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232264-08 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232265-02 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232265-03 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232265-04 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232265-05 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232265-06 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232266-02 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232266-03 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232266-04 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232266-05 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232267-04 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232267-05 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232267-06 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232267-07 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232268-02 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232268-03 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232268-04 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232268-05 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232269-04 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232269-05 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232269-06 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232269-07 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S48

232270-05 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S49

232270-06 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S50

232270-07 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S51

232270-08 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S52

232270-10 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232271-04 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232271-05 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232271-06 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

E41A1-S44

232271-07 E41A1-S44

E91303W-NO

KÖRTING

EVP444-442M

232212-02 EVP444-442M

KB8850E

KÖRTING

EVP444-442M

232212-03 EVP444-442M

KB8850E

KÖRTING

EVP444-442M

232219-02 EVP444-442M

KB8850E

KÖRTING

EVP444-442M

232219-03 EVP444-442M

KB8850E

KÖRTING

EV231-D544M

232232-02 EV231-D544M

KBC5105AX

KÖRTING

EV231-D544M

232232-03 EV231-D544M

KBC5105AX

KÖRTING

EV231-D544M

281015-01

KBC5105AX

KÖRTING

EV241-D544M

232215-02 EV241-D544M

KBC7128AX

KÖRTING

EV241-D544M

232215-03 EV241-D544M

KBC7128AX

KÖRTING

EV241-D544M

281014-01

KBC7128AX

KÖRTING

EV241-D444M

232218-02 KBC7328AB

KBC7328AB

KÖRTING

EV241-D444M

232218-03 KBC7328AB

KBC7328AB

KÖRTING

EV241-D444M

232218-04 KBC7328AB

KBC7328AB

KÖRTING

EV241-D444M

232217-02 KBC7328AW

KBC7328AW

KÖRTING

EV241-D444M

232217-03 KBC7328AW

KBC7328AW

KÖRTING

EV241-D444M

232217-04 KBC7328AW

KBC7328AW

KÖRTING

EV241-D414M

232220-03 EV241-D414M

KBC7344AXG

KÖRTING

EV241-D414M

232220-04 EV241-D414M

KBC7344AXG

KÖRTING

EV241-D414M

232220-05 EV241-D414M

KBC7344AXG

KÖRTING

EV241-D434M

232219-02 EV241-D434M

KBC7380AX

KÖRTING

EV241-D434M

232219-03 EV241-D434M

KBC7380AX

KÖRTING

EV241-D434M

281012-01

KBC7380AX

KÖRTING

EV241-D414M

232231-03 EV241-D414M

KBC7380AXG

KÖRTING

EV241-D414M

232231-04 EV241-D414M

KBC7380AXG

KÖRTING

EVP231-444M

423275-01

KBO5102MX

KÖRTING

EVP231-544M

262754-02 KBO5105AX

KBO5105AX

KÖRTING

EVP231-544M

262754-03 KBO5105AX

KBO5105AX

KÖRTING

EVP231-544M

281029-01

KBO5105AX

KÖRTING

EVP231-544M

262754-02 KBO5105AX KRT

KBO5105AX KRT

KÖRTING

EVP231-544M

262754-03 KBO5105AX KRT

KBO5105AX KRT

KÖRTING

EVP231-544M

280783-01

KBO5120HX

KÖRTING

EVP231-444M

423272-01

KBO5202MX

KÖRTING

EVP231-444M

423273-01

KBO5302MX

KÖRTING

EVP231-444M

280782-01

KBO5320HX

KÖRTING

EVP231-444M

280782-02

KBO5320HX

KÖRTING

EVP241-544M

382848-01

KBO7120HX

KÖRTING

EVP241-544M

262753-02 KBO7128AX

KBO7128AX

KÖRTING

EVP241-544M

262753-03 KBO7128AX

KBO7128AX

KÖRTING

EVP241-544M

281028-01

KBO7128AX

KÖRTING

EVP241-544M

262753-02 KBO7128AX KRT

KBO7128AX KRT

KÖRTING

EVP241-544M

262753-03 KBO7128AX KRT

KBO7128AX KRT

KÖRTING

EVP241-414M

232213/03

KBO7344AXG

KÖRTING

EVP241-414M

232213/04

KBO7344AXG

KÖRTING

EVP241-414M

232213/05

KBO7344AXG

KÖRTING

EVP241-434M

232212-02 EVP241-434M

KBO7380AX

KÖRTING

EVP241-434M

232212-03 EVP241-434M

KBO7380AX

KÖRTING

EVP241-434M

281027-01

KBO7380AX

KÖRTING

EVP241-414M

281016-01

KBO7380AXG

GORENJE

K23T2-264VM

270137-01

KC66185BW

GORENJE

K23T2-264VM

270137-02

KC66185BW

GORENJE

K23T2-264VM

270137-03

KC66185BW

GORENJE

K23T2-264VM

270137-04

KC66185BW

GORENJE

K23T2-264VM

270137-05

KC66185BW

GORENJE

K23T2-264VM

270137-06

KC66185BW

GORENJE

K23T2-264VM

270137-07

KC66185BW

GORENJE

K23T2-264VM

270138-01

KC66185BX

GORENJE

K23T2-264VM

270138-02

KC66185BX

GORENJE

K23T2-264VM

270138-03

KC66185BX

GORENJE

K23T2-264VM

270138-04

KC66185BX

GORENJE

K23T2-264VM

270138-05

KC66185BX

GORENJE

K23T2-264VM

270138-06

KC66185BX

GORENJE

K23T2-264VM

270138-07

KC66185BX

GORENJE

K23T2-264VM

434489-01 KC66185BX

KC66185BX

GORENJE

K23T2-264VM

434489-01 KC66185BX GOR

KC66185BX GOR

GORENJE

K24T2-144VM

272074-01

KC67130BW

GORENJE

K24T2-144VM

272074-02

KC67130BW

GORENJE

K24T2-144VM

272074-03

KC67130BW

GORENJE

K24T2-144VM

272074-04

KC67130BW

GORENJE

K24T2-144VM

272074-05

KC67130BW

GORENJE

K24T2-144VM

272074-06

KC67130BW

GORENJE

K24T2-144VM

272074-07

KC67130BW

GORENJE

K24T2-134VM

467657-01

KC67337BW

GORENJE

K24T1-134VE

387811-01

KC67433AX

GORENJE

K24T1-134VE

387811-02

KC67433AX

GORENJE

K24T1-134VE

387811-03

KC67433AX

GORENJE

K24T2-134VE

330928-01

KC67433BW

GORENJE

K24T2-134VE

272069-01

KC67433BX

GORENJE

K24T2-134VE

272069-02

KC67433BX

GORENJE

K24T2-134VE

272069-03

KC67433BX

GORENJE

K24T2-134VE

272069-04

KC67433BX

GORENJE

K24T2-134VE

272069-05

KC67433BX

GORENJE

K24T2-134VE

272069-06

KC67433BX

GORENJE

K24T2-134VE

272069-07

KC67433BX

GORENJE

K24T2-134VE

272069-08

KC67433BX

GORENJE

K24T2-134VE

272069-09

KC67433BX

KÖRTING

E21D1-S44M

299807-01

KE63103HW

KÖRTING

E24B1-S44M

335586-01

KE63120HX

KÖRTING

E24B1-S44M

335586-02

KE63120HX

KÖRTING

E21F1-S44M

232248-02 E21F1-S44M

KE63127AB

KÖRTING

E21F1-S44M

232248-03 E21F1-S44M

KE63127AB

KÖRTING

E21F1-S44M

232248-04 E21F1-S44M

KE63127AB

KÖRTING

E21F1-S44M

232248-05 E21F1-S44M

KE63127AB

KÖRTING

E21F1-S44M

232247-02 E21F1-S44M

KE63127AW

KÖRTING

E21F1-S44M

232247-03 E21F1-S44M

KE63127AW

KÖRTING

E21F1-S44M

232247-04 E21F1-S44M

KE63127AW

KÖRTING

E24F1-S44M

264265-02 KE67103AB

KE67103AB

KÖRTING

E24F1-S44M

264265-03 KE67103AB

KE67103AB

KÖRTING

E24F1-S44M

264265-04 KE67103AB

KE67103AB

KÖRTING

E24F1-S44M

264265-05 KE67103AB

KE67103AB

KÖRTING

E24F1-S44M

264265-02 KE67103AB KRT

KE67103AB KRT

KÖRTING

E24F1-S44M

264265-03 KE67103AB KRT

KE67103AB KRT

KÖRTING

E24F1-S44M

264265-04 KE67103AB KRT

KE67103AB KRT

KÖRTING

E24F1-S44M

264265-05 KE67103AB KRT

KE67103AB KRT

KÖRTING

E24F1-S44M

264264-02 KE67103AW

KE67103AW

KÖRTING

E24F1-S44M

264264-03 KE67103AW

KE67103AW

KÖRTING

E24F1-S44M

264264-04 KE67103AW

KE67103AW

KÖRTING

E24F1-S44M

264264-05 KE67103AW

KE67103AW

KÖRTING

E24F1-S44M

264264-02 KE67103AW KRT

KE67103AW KRT

KÖRTING

E24F1-S44M

264264-03 KE67103AW KRT

KE67103AW KRT

KÖRTING

E24F1-S44M

264264-04 KE67103AW KRT

KE67103AW KRT

KÖRTING

E24F1-S44M

264264-05 KE67103AW KRT

KE67103AW KRT

KÖRTING

E24F1-S44M

232265-02 E24F1-S44M

KE67128AW

KÖRTING

E24F1-S44M

232265-03 E24F1-S44M

KE67128AW

KÖRTING

E24F1-S44M

232265-04 E24F1-S44M

KE67128AW

KÖRTING

E24F1-S44M

232265-05 E24F1-S44M

KE67128AW

KÖRTING

E24F1-S42M

232267-04 E24F1-S42M

KE67128AWG

KÖRTING

E24F1-S42M

232267-05 E24F1-S42M

KE67128AWG

KÖRTING

E24F1-S42M

232267-06 E24F1-S42M

KE67128AWG

KÖRTING

E24F1-S42M

232267-07 E24F1-S42M

KE67128AWG

KÖRTING

E24F1-S44M

232266-02 E24F1-S44M

KE67128AWPOP

KÖRTING

E24F1-S44M

232266-03 E24F1-S44M

KE67128AWPOP

KÖRTING

E24F1-S44M

232266-04 E24F1-S44M

KE67128AWPOP

KÖRTING

E24F1-S44M

232266-05 E24F1-S44M

KE67128AWPOP

KÖRTING

E24F1-S32M

232264-05 E24F1-S32M

KE67328AWG

KÖRTING

E24F1-S32M

232264-06 E24F1-S32M

KE67328AWG

KÖRTING

E24F1-S32M

232264-07 E24F1-S32M

KE67328AWG

KÖRTING

E24F1-S32M

232264-08 E24F1-S32M

KE67328AWG

KÖRTING

E24T1-E44M

232268-02 E24T1-E44M

KEC67128AW

KÖRTING

E24T1-E44M

232268-03 E24T1-E44M

KEC67128AW

KÖRTING

E24T1-E44M

232268-05 E24T1-E44M

KEC67128AW

KÖRTING

E24U1-E42M

232271-04 E24U1-E42M

KEC67128AWG

KÖRTING

E24U1-E42M

232271-05 E24U1-E42M

KEC67128AWG

KÖRTING

E24U1-E42M

232271-06 E24U1-E42M

KEC67128AWG

KÖRTING

E24U1-E42M

232271-07 E24U1-E42M

KEC67128AWG

KÖRTING

E24T1-E34M

232271-04 E24T1-E34M

KEC67320AWPOP

KÖRTING

E24T1-E34M

232271-05 E24T1-E34M

KEC67320AWPOP

KÖRTING

E24T1-E34M

232271-06 E24T1-E34M

KEC67320AWPOP

KÖRTING

E24T1-E34M

232271-07 E24T1-E34M

KEC67320AWPOP

KÖRTING

E24T1-E34M

228955-04 E24T1-E34M

KEC67320AXPOP

KÖRTING

E24T1-E34M

228955-05 E24T1-E34M

KEC67320AXPOP

KÖRTING

E24T1-E34M

228955-06 E24T1-E34M

KEC67320AXPOP

KÖRTING

E24T1-E34M

228955-07 E24T1-E34M

KEC67320AXPOP

KÖRTING

E24U1-E34M

232269-04 E24U1-E34M

KEC67320AXS

KÖRTING

E24U1-E34M

232269-05 E24U1-E34M

KEC67320AXS

KÖRTING

E24U1-E34M

232269-06 E24U1-E34M

KEC67320AXS

KÖRTING

E24U1-E34M

232269-07 E24U1-E34M

KEC67320AXS

KÖRTING

E24U1-E32M

232270-05 E24U1-E32M

KEC67328AWG

KÖRTING

E24U1-E32M

232270-06 E24U1-E32M

KEC67328AWG

KÖRTING

E24U1-E32M

232270-07 E24U1-E32M

KEC67328AWG

KÖRTING

E24U1-E32M

232270-08 E24U1-E32M

KEC67328AWG

KÖRTING

E24U1-E34M

265928-02

KEC67328AX

KÖRTING

E24U1-E34M

265928-03

KEC67328AX

KÖRTING

E24U1-E34M

265928-04

KEC67328AX

KÖRTING

E24U1-E34M

265928-05

KEC67328AX

KÖRTING

E24U1-E31M

232269-04 E24U1-E31M

KEC67380AXG

KÖRTING

E24U1-E31M

232269-05 E24U1-E31M

KEC67380AXG

KÖRTING

E24U1-E31M

232269-07 E24U1-E31M

KEC67380AXG

KÖRTING

K21A1-244VM

232286-02 K21A1-244VM

KK63127AW

KÖRTING

K21A1-244VM

232286-03 K21A1-244VM

KK63127AW

KÖRTING

K21A1-244VM

232286-04 K21A1-244VM

KK63127AW

KÖRTING

K21A1-244VM

232286-05 K21A1-244VM

KK63127AW

KÖRTING

K24B1-244VM

228954/02

KK67128AW

KÖRTING

K24B1-244VM

228954/03

KK67128AW

KÖRTING

K24B1-244VM

228954/04

KK67128AW

KÖRTING

K24B1-244VM

228954/05

KK67128AW

KÖRTING

EV443-D544M

232215-02 EV443-D544M

KU7500E

KÖRTING

EV443-D544M

232215-03 EV443-D544M

KU7500E

KÖRTING

EV443-D544M

232232-02 EV443-D544M

KU7500E

KÖRTING

EV443-D544M

232232-03 EV443-D544M

KU7500E

KÖRTING

EV443-D424M

232217-02 KU8850E

KU8850E

KÖRTING

EV443-D424M

232217-03 KU8850E

KU8850E

KÖRTING

EV443-D424M

232217-04 KU8850E

KU8850E

KÖRTING

EV443-D424M

232218-02 KU8850E

KU8850E

KÖRTING

EV443-D424M

232218-03 KU8850E

KU8850E

KÖRTING

EV443-D424M

232218-04 KU8850E

KU8850E

KÖRTING

EVP231-444M

348148-01

OKB552MX

KÖRTING

EVP231-444M

348148-02

OKB552MX

KÖRTING

EVP231-444E

348149-01

OKB752CMX

KÖRTING

EVP231-444E

348149-02

OKB752CMX

KÖRTING

EVP231-744M

489508-01

OKB762CMX

KÖRTING

EVP241-444E

348150-01

OKB793CMX

KÖRTING

EVP241-444E

348150-02

OKB793CMX

KÖRTING

EVP241-444E

348150-03

OKB793CMX

KÖRTING

EVP241-444E

348150-04

OKB793CMX

AKM0015