Αντίσταση άνω φούρνου κουζίνας ARISTON/INDESIT ARISTON APM0021
Αντίσταση άνω φούρνου κουζίνας ARISTON/INDESIT ARISTON APM0021
Αντίσταση άνω φούρνου κουζίνας ARISTON/INDESIT ARISTON APM0021
Αντίσταση άνω φούρνου κουζίνας ARISTON/INDESIT ARISTON APM0021

Αντίσταση άνω φούρνου κουζίνας ARISTON/INDESIT

Κωδικός: APM0021
22,00 €
με ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αντίσταση άνω φούρνου κουζίνας ARISTON/INDESIT

  • Επίδοση : 1200W + 100W
  • Τάση : 220 – 240V
  • Μήκος: 350mm
  • Πλάτος : 310mm
  • Μήκος ντιζας : 440mm
  • Διαστάσεις φλάντζας: 25x 152mm
  • Απόσταση οπών : 55 + 145mm

Μοντέλο:

brand

model

commercial code

ARISTON

P 40 E3

F000001

ARISTON

P 31 E5.1

F000003

ARISTON

M 04 E3

F000011

ARISTON

MX 40 M5

F000015

ARISTON

GX 40 E7

F000018

ARISTON

G 40 M9

F000019

ARISTON

GX 40 M8

F000021

ARISTON

SC 42 E2

F000033

ARISTON

SX 42E 5

F000035

ARISTON

SX 42 M6

F000042

ARISTON

A5/S 42 E 3-70

F000398

ARISTON

A6/S 42 E 3-75

F000399

ARISTON

A6/S 42 E3-75(B)

F000400

ARISTON

A5/L 31 E 3-70

F000401

ARISTON

A6/L 31 E 3-75

F000402

ARISTON

A6/L 31 E3-75(B)

F000404

ARISTON

C/L40E1

F000407

ARISTON

C/L31E1

F000408

ARISTON

I/G04 M2 BRAUN

F000411

ARISTON

I/G04 M2 WEISS

F000412

ARISTON

I/F1

F000478

ARISTON

I/F1.1 (B)

F000479

ARISTON

I-F1 (X)

F000480

ARISTON

I-F1 (NR)

F000481

ARISTON

IV-F2

F000482

ARISTON

IV-F2 (B)

F000483

ARISTON

IV-F2 (NR)

F000484

ARISTON

IV-F2 (S)

F000485

ARISTON

I/F4 R

F000486

ARISTON

I/F4 R (B)

F000487

ARISTON

I/FV1

F000488

ARISTON

I/FV1 (B)

F000489

ARISTON

IF/FV2

F000490

ARISTON

IF/FV2(B)

F000491

ARISTON

IF/FM7

F000497

ARISTON

IF/FM7(B)

F000498

ARISTON

IF/FM7(NR)

F000499

ARISTON

IF/FM7(X)

F000500

ARISTON

IV/FM8

F000501

ARISTON

IV/FM 10 EL

F000505

ARISTON

KL 04 E 7.2 GR

F000962

ARISTON

KL 31 E6 PG

F000963

ARISTON

XL 31 EVE 8

F000964

ARISTON

IF/F2

F000965

ARISTON

IF/F2(B)

F000966

ARISTON

KS 42 E6 PG

F000971

ARISTON

I/G40M2

F001065

ARISTON

I/G40M2(B)

F001066

ARISTON

I/G31M2

F001067

ARISTON

I/G31M2 (B)

F001068

ARISTON

I-GE2(M)

F001069

ARISTON

I-GE2(B)

F001070

ARISTON

I-GM8(M)

F001071

ARISTON

I-GM8(B)

F001072

ARISTON

I-GM8(NR)

F001074

ARISTON

KL 40 VE7H (W)

F001169

ARISTON

IF/G04 M7 BRAUN

F001198

ARISTON

IF/G04 M7 WEISS

F001199

ARISTON

PBL 22 E F02-1

F001320

ARISTON

PBL 04 EF02-2

F001321

ARISTON

BL 31 E08 F

F001332

ARISTON

I/F5 F

F001395

ARISTON

I/F5(B) F

F001396

ARISTON

I/FM4 F

F001397

ARISTON

I/FM4(B)F

F001398

ARISTON

IF/FM4 F

F001399

ARISTON

IF/FM4(B) F

F001400

ARISTON

IF/FM5 F

F001401

ARISTON

IF/FM5(B) F

F001402

ARISTON

G 40 M6 IR

F001573

ARISTON

G 04 M9 BE

F001576

ARISTON

IF-FM7(B) IR

F001650

ARISTON

IF-FM7 (NR) IR

F001651

ARISTON

I-FV1(M)

F001954

ARISTON

IF-FM7(M)

F001961

ARISTON

IF-FM7(M)N

F001962

ARISTON

IF-FM7(B)N

F001963

ARISTON

IF-FM7(NR)N

F001964

ARISTON

I-G04M2(NEUBRAUN)

F001980

ARISTON

I-F1(M)

F002002

ARISTON

IV-F2(M)

F002003

ARISTON

I-F4R(M)

F002004

ARISTON

IF-FV2(M)

F002005

ARISTON

I-FM1(M)

F002011

ARISTON

I-FM1(B)

F002012

ARISTON

I-FM1(NR)

F002013

ARISTON

I-FM2(X)

F002014

ARISTON

IV-FM2(M)

F002015

ARISTON

IV-FM2(B)

F002016

ARISTON

IV-FM2(NR)

F002017

ARISTON

IV-FM2(S)

F002018

ARISTON

I-FM4R.1(M)

F002019

ARISTON

IF-G04M7(NEUBRAUN

F002031

ARISTON

I-G04M EDEL

F002033

ARISTON

I-G04M2N(BRAUN)

F002034

ARISTON

I-G04M2N(WEISS)

F002035

ARISTON

G 531 E3

F002118

ARISTON

G 504 E3

F002119

ARISTON

G 942 E3

F002130

ARISTON

G 942 E3(W)

F002131

ARISTON

G 942 E2(C)

F002132

ARISTON

G 942 E5(X)

F002134

ARISTON

G 940 M5(W)

F002135

ARISTON

G 942 M6(W)

F002137

ARISTON

G 942 M6(X)

F002138

ARISTON

I-F5(M) F

F002140

ARISTON

I-FM4 F(M)

F002141

ARISTON

IF-FM5F(M)

F002143

ARISTON

I-G04M2 N (NR)

F002232

INDESIT

FIE1(BR) EX

F002304

INDESIT

FIE1(WH) EX

F002305

INDESIT

FIM5(BR)

F002306

INDESIT

FIM5(WH)

F002307

INDESIT

CPIE1(M)

F002312

INDESIT

CPIE1(WH)#

F002313

INDESIT

CPIM5.1 (BR)

F002314

INDESIT

CPIM5.1 (WH)

F002315

INDESIT

FIE4(BR) F

F002342

INDESIT

FIE4(WH) F

F002343

ARISTON

M 31 E3..

F002482

ARISTON

S 42 E3..

F002487

ARISTON

G640M8 (W) R

F002835

ARISTON

G0M(W)

F002838

ARISTON

G1 MTD(W)

F002839

ARISTON

I-FM4N(M)

F002842

ARISTON

I-FM4N(B)F

F002843

ARISTON

IF-FM5N(M) F

F002844

ARISTON

IF-FM5N(B) F

F002845

ARISTON

G 40 M9 BE

F002963

ARISTON

PBL 22 EF02-2

F003005

ARISTON

XL 31 EVE8 EXP

F003071

ARISTON

KL 04 E6 PG

F003072

ARISTON

L 401 E2

F003149

ARISTON

S 401 E2

F003150

ARISTON

PBL31EVE 04F

F003305

ARISTON

BL 04 E 03

F003316

ARISTON

BL04 EVE06

F003317

ARISTON

G 04 E3 BE

F003318

ARISTON

BL 22VE F9

F003367

ARISTON

BL 22 EF04-4

F003368

ARISTON

BL 04 EF02-2

F003369

ARISTON

1010 BROWN

F003372

ARISTON

1010 WEISS

F003373

ARISTON

BL 04 E F02

F003505

ARISTON

KL 40 EVE 9

F003653

ARISTON

PBL 04 E03

F003920

ARISTON

G 931C E5 (AL) EX

F004119

ARISTON

G 931C E5 (X)

F004123

ARISTON

G 942 E5 (X) EX

F004124

ARISTON

G 631 M8 (X) PG

F004634

ARISTON

G 604 E6 (W) PG

F004635

ARISTON

G 631 E6 (W) PG

F004636

ARISTON

G 942 E5 (W) PG

F004638

ARISTON

I-FM6 (M)

F004647

ARISTON

I-FM6 (B)

F004648

INDESIT

CI M2 (BR)

F004657

INDESIT

CI M2 (WH)

F004658

INDESIT

CI M8 (BR)

F004659

INDESIT

CI M8 (WH)

F004660

ARISTON

G 942 E3S (W)

F004670

ARISTON

G 942 E5S (X)

F004671

ARISTON

G 942 E2S (C)

F004672

Whirlpool

EHM 200(BRAUN)

F004745

Whirlpool

EHM 200(W)

F004746

Whirlpool

EHM 200 CN

F004747

ARISTON

G 540 M5.2(W)

F004789

ARISTON

G 540 M5.2(X)

F004790

ARISTON

G 940 M5.2(W)

F004793

ARISTON

G 942 M6.2(W)

F004795

ARISTON

G 942 M6.2(X)

F004796

ARISTON

G 604 E4 (W) GR

F004857

ARISTON

G1 MC (W) GR

F004858

ARISTON

G0 ME (W) GR

F004859

ARISTON

G 931C E5.2 (X) EX

F004864

ARISTON

G 942 E5.2 (X) EX

F004865

ARISTON

G 531 E2 (B) F

F004868

ARISTON

G 531 M4 (B) F

F004869

ARISTON

G 504 E2 (B) F

F004870

ARISTON

G 631 E3 (B) F

F004872

ARISTON

G 604 E3 (B) F

F004873

INDESIT

FIM1(WH)          

F004919

INDESIT

FIM1(BK)          

F004920

INDESIT

CI M EDEL

F004922

ARISTON

I-GE2(M) NL

F005032

ARISTON

I-GE2(W) NL

F005033

ARISTON

I-GM8(M) NL

F005034

ARISTON

I-GM8(W) NL

F005035

ARISTON

IV-F3 (M) F

F005056

ARISTON

IV-F3 (B) F

F005057

ARISTON

G 640 M9 (W)

F005159

ARISTON

G 640 M9S (W)

F005160

ARISTON

G 640 M9S (X)

F005161

ARISTON

G 640 M9 (X)

F005162

ARISTON

I-GE4(M)

F005242

ARISTON

I-GE4(B)

F005243

INDESIT

CPIE4(BR)

F005257

INDESIT

CPIE4(WH)

F005258

INDESIT

FIE5(WH) EX

F005259

INDESIT

FIE5(BR) EX

F005260

INDESIT

FI E1 (NR)

F005264

ARISTON

FS11 (BR)

F005325

ARISTON

FS11 (WH)

F005326

ARISTON

FS11 (BK)

F005327

ARISTON

FM11 (BR)

F005328

ARISTON

FM11 (WH)

F005329

ARISTON

FM11 (BK)

F005330

ARISTON

FM21 (IX)

F005334

ARISTON

FM24 D(BR)

F005335

ARISTON

FM24 D(WH)

F005336

ARISTON

FM11 F(BR)

F005337

ARISTON

FM11 F(WH)

F005338

ARISTON

FM11 F(BK)

F005339

ARISTON

FM27 F(BR)

F005340

ARISTON

FM27 F(WH)

F005341

ARISTON

FM27 F(BK)

F005342

ARISTON

FM21 V(BR)

F005343

ARISTON

FM21 V(WH)

F005344

ARISTON

FM21 V(BK)

F005345

ARISTON

FM37 V(BR)

F005346

ARISTON

FM37 V(WH)

F005347

ARISTON

FM37 V(BK)

F005348

ARISTON

FM24 T(AN)

F005349

ARISTON

FM24 T(WH)

F005350

ARISTON

FM24 T(RA)

F005351

ARISTON

G0 ME (GR) GR

F005467

INDESIT

FI E (WH)

F005471

INDESIT

FI E (BK)

F005472

ARISTON

FM37 F(BR)        

F005623

ARISTON

FM37 F(WH)        

F005624

ARISTON

FM37 F(BK)        

F005625

INDESIT

CI M2 (BK)

F005634

ARISTON

G 640 M9.3S (W)

F005813

ARISTON

G 640 M9.3 (W)

F005814

ARISTON

FM24 T(OW)

F006365

INDESIT

FIM1 IX

F006589

INDESIT

CPIE1 (WH)        

F010810

INDESIT

CPIE1 (BR)        

F010811

ARISTON

FM24 D(AN)

F012012

INDESIT

CPIM5 (BR)        

F012206

INDESIT

CPIM5 (WH)        

F012207

INDESIT

CPIE1 (WH)

F012859

INDESIT

CPIE1 (BR)

F012860

ARISTON

FM37 F(BR)

F012890

ARISTON

FM37 F(WH)

F012891

ARISTON

FM11 (BR) PG

F012895

ARISTON

FM11 (WH) PG

F012896

INDESIT

CPIM5 (BR)

F012957

INDESIT

CPIM5 (WH)

F012958

ARISTON

FS11 IX

F013557

ARISTON

FM24 T(AP)

F014067

ARISTON

FM24 T(PK)

F015176

ARISTON

FM24 T(PA)

F015852

Παρατηρήσεις:

APM0021, ΓΚ-01-124, 10.10.14.20, 016054, W613, 482000025966, C00016054, 38AR006, A016054, 725029, ΓΚ-01-124, 8059131160543

APM0021