Πρεσσοστάτης πλυντηρίου ρούχων BOSCH/SIEMENS original BOSCH PRPR0028
Πρεσσοστάτης πλυντηρίου ρούχων BOSCH/SIEMENS original BOSCH PRPR0028
Πρεσσοστάτης πλυντηρίου ρούχων BOSCH/SIEMENS original BOSCH PRPR0028
Πρεσσοστάτης πλυντηρίου ρούχων BOSCH/SIEMENS original BOSCH PRPR0028
Πρεσσοστάτης πλυντηρίου ρούχων BOSCH/SIEMENS original BOSCH PRPR0028
Πρεσσοστάτης πλυντηρίου ρούχων BOSCH/SIEMENS original BOSCH PRPR0028

Πρεσσοστάτης πλυντηρίου ρούχων BOSCH/SIEMENS original

PRPR0028
14,00 €
με ΦΠΑ

Περιγραφή :                       

Πρεσσοστάτης πλυντηρίου ρούχων BOSCH/SIEMENS original

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

  • Στάθμη 1 :
  • Στάθμη 1 :
  • Στάθμη υπερχείλισης :
  • Ηλεκτρικές συνδέσεις : Φίσα
  • Τάση : 5V

Συμβατοί  κωδικοί :       

PRPR0028, 32.01.20.12, 00637136, 6367136

 

brand name E-Nr. model
BOSCH WAE16123IT/01 WAE16123IT/01
BOSCH WAE16123IT/03 WAE16123IT/03
BOSCH WAE16262GR/01 WAE16262GR/01
BOSCH WAE16262GR/03 WAE16262GR/03
BOSCH WAE16262GR/16 WAE16262GR/16
BOSCH WAE18162GR/01 WAE18162GR/01
BOSCH WAE18162GR/03 WAE18162GR/03
BOSCH WAE20127IT/04 WAE20127IT/04
BOSCH WAE20127IT/07 WAE20127IT/07
BOSCH WAE20164GR/01 WAE20164GR/01
BOSCH WAE20164GR/03 WAE20164GR/03
BOSCH WAE20164GR/04 WAE20164GR/04
BOSCH WAE20164GR/07 WAE20164GR/07
BOSCH WAE20164GR/09 WAE20164GR/09
BOSCH WAE20164GR/10 WAE20164GR/10
BOSCH WAE20167GR/01 WAE20167GR/01
BOSCH WAE20167GR/03 WAE20167GR/03
BOSCH WAE20172EX/01 WAE20172EX/01
BOSCH WAE20172EX/03 WAE20172EX/03
BOSCH WAE20207GR/01 WAE20207GR/01
BOSCH WAE20207GR/A6 WAE20207GR/A6
BOSCH WAE20301CY/01 WAE20301CY/01
BOSCH WAE20301CY/79 WAE20301CY/79
BOSCH WAE20301CY/89 WAE20301CY/89
BOSCH WAE20301CY/A6 WAE20301CY/A6
BOSCH WAE20363GR/01 WAE20363GR/01
BOSCH WAE20363GR/03 WAE20363GR/03
BOSCH WAE20363GR/22 WAE20363GR/22
BOSCH WAE20383GR/01 WAE20383GR/01
BOSCH WAE20383GR/03 WAE20383GR/03
BOSCH WAE20383GR/22 WAE20383GR/22
BOSCH
WAE20412BC/01
WAE20412BC/01
BOSCH WAE20412BC/02 WAE20412BC/02
BOSCH
WAE20412BC/03
WAE20412BC/03
BOSCH WAE20412BC/04 WAE20412BC/04
BOSCH WAE20412BC/05 WAE20412BC/05
BOSCH WAE20412BC/07 WAE20412BC/07
BOSCH WAE20412BC/08 WAE20412BC/08
BOSCH WAE20412BC/09 WAE20412BC/09
BOSCH WAE20412BC/12 WAE20412BC/12
BOSCH WAE20413BC/08 WAE20413BC/08
BOSCH WAE20413BC/12 WAE20413BC/12
BOSCH WAE20413BC/13 WAE20413BC/13
BOSCH WAE20413BC/14 WAE20413BC/14
BOSCH WAE20462GR/01 WAE20462GR/01
BOSCH WAE20462GR/03 WAE20462GR/03
BOSCH WAE20462GR/22 WAE20462GR/22
BOSCH WAE20463BY/01 WAE20463BY/01
BOSCH WAE20463BY/02 WAE20463BY/02
BOSCH WAE20463BY/13 WAE20463BY/13
BOSCH WAE20464BY/01 WAE20464BY/01
BOSCH WAE20464BY/03 WAE20464BY/03
BOSCH WAE20464BY/22 WAE20464BY/22
BOSCH WAE2046KBC/14 WAE2046KBC/14
BOSCH WAE2046KBC/16 WAE2046KBC/16
BOSCH WAE2046KBC/17 WAE2046KBC/17
BOSCH WAE24162GR/01 WAE24162GR/01
BOSCH WAE24162GR/03 WAE24162GR/03
BOSCH WAK20200IR/01 WAK20200IR/01
BOSCH WAK20200IR/18 WAK20200IR/18
BOSCH WAK20200IR/20 WAK20200IR/20
BOSCH WAK20200IR/21 WAK20200IR/21
BOSCH WAK20200IR/22 WAK20200IR/22
BOSCH WAK20202TR/01 WAK20202TR/01
BOSCH WAK20202TR/18 WAK20202TR/18
BOSCH WAK20202TR/20 WAK20202TR/20
BOSCH WAK20202TR/21 WAK20202TR/21
BOSCH WAK20211TR/01 WAK20211TR/01
BOSCH WAK20211TR/18 WAK20211TR/18
BOSCH WAK20211TR/20 WAK20211TR/20
BOSCH WAK20211TR/21 WAK20211TR/21
BOSCH WAK24161AU/03 WAK24161AU/03
BOSCH WAK24162AU/03 WAK24162AU/03
BOSCH WAK2428SZA/01 WAK2428SZA/01
BOSCH WAK2428SZA/18 WAK2428SZA/18
BOSCH WAK2428SZA/20 WAK2428SZA/20
BOSCH WAK2428SZA/21 WAK2428SZA/21
BOSCH WAK28162GB/01 WAK28162GB/01
BOSCH WAK28162GB/16 WAK28162GB/16
BOSCH WAK28227/01 WAK28227/01
BOSCH WAK28227/21 WAK28227/21
BOSCH WAQ20316GR/01 WAQ20316GR/01
BOSCH WAQ20316GR/03 WAQ20316GR/03
BOSCH WAQ20316GR/06 WAQ20316GR/06
BOSCH WAQ20320IT/01 WAQ20320IT/01
BOSCH WAQ20320IT/03 WAQ20320IT/03
BOSCH WAQ20321IT/01 WAQ20321IT/01
BOSCH WAQ20321IT/06 WAQ20321IT/06
BOSCH WAQ20360EX/01 WAQ20360EX/01
BOSCH WAQ20360EX/03 WAQ20360EX/03
BOSCH WAQ20360EX/06 WAQ20360EX/06
BOSCH WAQ20360GR/01 WAQ20360GR/01
BOSCH WAQ20380GR/01 WAQ20380GR/01
BOSCH WAQ20460GR/01 WAQ20460GR/01
BOSCH WAQ20460GR/03 WAQ20460GR/03
BOSCH WAQ20460GR/06 WAQ20460GR/06
BOSCH WAQ20460PL/01 WAQ20460PL/01
BOSCH WAQ24320IT/01 WAQ24320IT/01
BOSCH WAQ24320IT/03 WAQ24320IT/03
BOSCH WAQ24321IT/01 WAQ24321IT/01
BOSCH WAQ24321IT/06 WAQ24321IT/06
BOSCH WAQ24321IT/07 WAQ24321IT/07
BOSCH WAQ24321IT/10 WAQ24321IT/10
BOSCH WAQ24321IT/11 WAQ24321IT/11
BOSCH WAQ24321IT/12 WAQ24321IT/12
BOSCH WAQ24340/01 WAQ24340/01
BOSCH WAQ24340/03 WAQ24340/03
BOSCH WAQ24340/06 WAQ24340/06
BOSCH WAQ24340/07 WAQ24340/07
BOSCH WAQ24340/12 WAQ24340/12
BOSCH WAQ24340/12 WAQ24340/12
BOSCH WAQ24340/15 WAQ24340/15
BOSCH WAQ24340/20 WAQ24340/20
BOSCH WAQ24360GR/01 WAQ24360GR/01
BOSCH WAQ24460GR/01 WAQ24460GR/01
BOSCH WAQ24460GR/03 WAQ24460GR/03
BOSCH WAQ24460GR/06 WAQ24460GR/06
BOSCH WAQ2446SGR/01 WAQ2446SGR/01
BOSCH WAQ2446SGR/03 WAQ2446SGR/03
BOSCH WAQ2446SGR/06 WAQ2446SGR/06
BOSCH WAQ28340/01 WAQ28340/01
BOSCH WAQ28340/03 WAQ28340/03
BOSCH WAQ28340/06 WAQ28340/06
BOSCH WAQ28340EX/01 WAQ28340EX/01
BOSCH WAQ28340EX/03 WAQ28340EX/03
BOSCH WAQ28340EX/06 WAQ28340EX/06
BOSCH WAQ28340EX/07 WAQ28340EX/07
BOSCH WAQ28340EX/08 WAQ28340EX/08
BOSCH WAQ28340EX/10 WAQ28340EX/10
BOSCH WAQ28340EX/11 WAQ28340EX/11
BOSCH WAQ2836WEE/01 WAQ2836WEE/01
BOSCH WAQ2836WEE/03 WAQ2836WEE/03
BOSCH WAQ2836WEE/06 WAQ2836WEE/06
BOSCH WAQ28390/01 WAQ28390/01
BOSCH WAQ28390/02 WAQ28390/02
BOSCH WAQ28390/03 WAQ28390/03
BOSCH WAQ28390/06 WAQ28390/06
BOSCH WAQ28430/01 WAQ28430/01
BOSCH WAQ28430/09 WAQ28430/09
BOSCH WAQ284A1/01 WAQ284A1/01
BOSCH WAQ284A1/06 WAQ284A1/06
BOSCH WAQ284A1/07 WAQ284A1/07
BOSCH WAQ284A1/12 WAQ284A1/12
BOSCH WAT20165IN/01 WAT20165IN/01
BOSCH WAT24160IN/01 WAT24160IN/01
BOSCH WAT24160SG/01 WAT24160SG/01
BOSCH WAT24165IN/01 WAT24165IN/01
BOSCH WAT24167IN/01 WAT24167IN/01
BOSCH WAT24168IN/01 WAT24168IN/01
BOSCH WAT24220AU/01 WAT24220AU/01
BOSCH WAT24261AU/01 WAT24261AU/01
BOSCH WAT24261AU/02 WAT24261AU/02
BOSCH WAT24261AU/04 WAT24261AU/04
BOSCH WAT24440AU/04 WAT24440AU/04
BOSCH WAT24460IN/01 WAT24460IN/01
BOSCH WAT24460IN/02 WAT24460IN/02
BOSCH WAT24460IN/04 WAT24460IN/04
BOSCH WAT24468IN/01 WAT24468IN/01
BOSCH WAT24468IN/02 WAT24468IN/02
BOSCH WAT24468IN/04 WAT24468IN/04
BOSCH WAT24480ID/01 WAT24480ID/01
BOSCH WAT24480ID/02 WAT24480ID/02
BOSCH WAT24480ID/04 WAT24480ID/04
BOSCH WAT24480SG/01 WAT24480SG/01
BOSCH WAT24480SG/02 WAT24480SG/02
BOSCH WAT24480SG/04 WAT24480SG/04
BOSCH WAT28440AU/04 WAT28440AU/04
SIEMENS WD12D520EU/03 WD12D520EU/03
SIEMENS WD12D520EU/04 WD12D520EU/04
SIEMENS WD12D520EU/05 WD12D520EU/05
SIEMENS WD12D520EU/06 WD12D520EU/06
SIEMENS WD12D520EU/07 WD12D520EU/07
PITSOS WFP1001C7/01 WFP1001C7/01
PITSOS WFP1001C7/03 WFP1001C7/03
PITSOS WFP1001C7/16 WFP1001C7/16
PITSOS WFP1001C7/19 WFP1001C7/19
PITSOS WFP801C7/01 WFP801C7/01
PITSOS WFP801C7/03 WFP801C7/03
PITSOS WFP801C7/16 WFP801C7/16
PITSOS WFP801C7/19 WFP801C7/19
PITSOS WKP1000D8/01 WKP1000D8/01
PITSOS WKP1000D8/05 WKP1000D8/05
PITSOS WKP1000D8/07 WKP1000D8/07
PITSOS WKP1000D8/09 WKP1000D8/09
PITSOS WKP1000D8/10 WKP1000D8/10
PITSOS WKP1000D8/11 WKP1000D8/11
PITSOS WKP1000D8/16 WKP1000D8/16
PITSOS WKP1000D8/17 WKP1000D8/17
PITSOS WKP1000D8/18 WKP1000D8/18
PITSOS WKP1000D8/20 WKP1000D8/20
PITSOS WKP1000D8/21 WKP1000D8/21
BOSCH WLK20461UA/08 WLK20461UA/08

16 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:

Product added to wishlist
Product added to compare.

Στην ploutarxoselectronics.gr χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας.