Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας AEG/ZANUSSI MIELE AAK0014
Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας AEG/ZANUSSI MIELE AAK0014
Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας AEG/ZANUSSI MIELE AAK0014
Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας AEG/ZANUSSI MIELE AAK0014
Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας AEG/ZANUSSI MIELE AAK0014
Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας AEG/ZANUSSI MIELE AAK0014

Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας AEG/ZANUSSI

Κωδικός: AAK0014
20,00 €
με ΦΠΑ

Περιγραφή:

Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας AEG/ZANUSSI

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Επίδοση: 2500W
  • Εξωτερική Διαμετρος: 193mm
  • Εσωτερική Διαμετρος: 180mm
  • Τάση : 220V
  • Μήκος φλάντζας: 70mm
  • Πλάτος φλάντζας: 22mm

supported Models displayProductAdditionalInfo

Μάρκα & κωδικός:

AEG
BAUKNECHT

model(MOD) : BLZE6290/IN Service Nr. : 857453801060
ELECTROLUX
model(MOD) : EK6736W Prod.Nr./PNC: : 947760211 00
model(MOD) : EK6770EW Prod.Nr./PNC: : 947760239 00
model(MOD) : EK6764W Prod.Nr./PNC: : 947760177 00
MIELE
model(MOD) : H316B
model(MOD) : H4215B
model(MOD) : H4285
model(MOD) : H4250B
model(MOD) : H336E
model(MOD) : H2261Β
model(MOD) : H4640B-KAT
model(MOD) : H334B
model(MOD) : H310B
model(MOD) : H310E
model(MOD) : H310EA
model(MOD) : H310-1B
model(MOD) : H310-3E
model(MOD) : H310-1E
model(MOD) : H310-3B
model(MOD) : H311B
model(MOD) : H311E
model(MOD) : H3120Ε
model(MOD) : H3121E
model(MOD) : H313B
model(MOD) : H3140B
model(MOD) : H318B
model(MOD) : H318E
model(MOD) : H319EC
model(MOD) : H319ET
model(MOD) : H317E
model(MOD) : H3140E
model(MOD) : H317B
model(MOD) : H316-3E
model(MOD) : H316-3BC
model(MOD) : H3141B
model(MOD) : H316-3B
model(MOD) : H316-1EC
model(MOD) : H316-1BC
model(MOD) : H316-1B
model(MOD) : H316ET
model(MOD) : H316E
model(MOD) : H316BT
model(MOD) : H316B
model(MOD) : H3141E
model(MOD) : H3141B
model(MOD) : H320B
model(MOD) : H320E
model(MOD) : H320E-A
model(MOD) : H320-1B
model(MOD) : H320-1E
model(MOD) : H320-2B
model(MOD) : H320-2E
model(MOD) : H320-3B
model(MOD) : H320-3E
model(MOD) : H321B
model(MOD) : H321E
model(MOD) : H3221E
model(MOD) : H3241B
model(MOD) : H3241E
model(MOD) : H326B
model(MOD) : H326E
model(MOD) : H330BP
model(MOD) : H326ET
model(MOD) : H330E-KAT
model(MOD) : H330EP
model(MOD) : H330-1BP
model(MOD) : H330-1E-KAT
model(MOD) : H330-1EP
model(MOD) : H326-1B
model(MOD) : H326-1E
model(MOD) : H326-2B
model(MOD) : H326-2BC
model(MOD) : H326-2E
model(MOD) : H326-3B
model(MOD) : H326-3BC
model(MOD) : H326-3E
model(MOD) : H327B
model(MOD) : H331E
model(MOD) : H327E
model(MOD) : H333B
model(MOD) : H333E
model(MOD) : H333-1B
model(MOD) : H334B-KAT
model(MOD) : H336B
model(MOD) : H336B-KAT
model(MOD) : Η328Β-ΚΑΤ
model(MOD) : H336E-KAT
model(MOD) : H336-1B
model(MOD) : H336-1B-KAT
model(MOD) : H336-1E
model(MOD) : H336-2E
model(MOD) : H336-2E-KAT
model(MOD) : H4100B
model(MOD) : H4100E
model(MOD) : H328E-KAT
model(MOD) : H3282B-KAT
model(MOD) : H3282E-KAT
model(MOD) : H329BC-KAT
model(MOD) : H329BT-KAT
model(MOD) : H329EC-KAT
model(MOD) : H4101E
model(MOD) : H4102B
model(MOD) : H4102E
model(MOD) : H329ET-KAT
model(MOD) : H340B-KAT
model(MOD) : H340BP
model(MOD) : H340E-KAT
model(MOD) : H340EP
model(MOD) : H340-2EP
model(MOD) : H340-2BP
model(MOD) : H340-1E-KAT
model(MOD) : H4104E
model(MOD) : H4105E
model(MOD) : H4107E
model(MOD) : H4110B
model(MOD) : H4110BP
model(MOD) : H4110E
model(MOD) : H4110EC
model(MOD) : H340-1EP
model(MOD) : H340-1B-KAT
model(MOD) : H340-1BP
model(MOD) : H4112B
model(MOD) : H4112BP
model(MOD) : H341E
model(MOD) : H4112E
model(MOD) : H341-2E
model(MOD) : H4112EP
model(MOD) : H343B
model(MOD) : H4114B
model(MOD) : H343E
model(MOD) : H4114BP
model(MOD) : H343-1E
model(MOD) : H4114E
model(MOD) : H344B
model(MOD) : H4114EP
model(MOD) : H4115B
model(MOD) : H4115BP
model(MOD) : H4115E
model(MOD) : H4115EP
model(MOD) : H4117B
model(MOD) : H4117BP
model(MOD) : H344-2B
model(MOD) : H346B
model(MOD) : H346E
model(MOD) : H4117E
model(MOD) : H4117EP
model(MOD) : H4120B
model(MOD) : H4120E
model(MOD) : H4200B
model(MOD) : H4200E
model(MOD) : H4202B
model(MOD) : H346E-KAT
model(MOD) : H4202E
model(MOD) : H4204B
model(MOD) : H4205B
model(MOD) : H4205E
model(MOD) : H4207B
model(MOD) : H4207E
model(MOD) : H346-1B
model(MOD) : H4210B
model(MOD) : H4210BP
model(MOD) : H4210E
model(MOD) : H4212B
model(MOD) : H4212BP
model(MOD) : H4212E
model(MOD) : H4215BP
model(MOD) : H4215E
model(MOD) : H4215EP
model(MOD) : H4217B
model(MOD) : H346-1E
model(MOD) : H4217BP
model(MOD) : H346-2E-KAT
model(MOD) : H4217E
model(MOD) : H350B
model(MOD) : H350E
model(MOD) : H4217EP
model(MOD) : H4218B
model(MOD) : H4218BP
model(MOD) : H4218E
model(MOD) : H4218EP
model(MOD) : H4220B
model(MOD) : H4220E
model(MOD) : H4230B
model(MOD) : H4230E
model(MOD) : H4235B
model(MOD) : H4235E
model(MOD) : H4240B
model(MOD) : H4240BC
model(MOD) : H4240E
model(MOD) : H4250BC
model(MOD) : H4250E
model(MOD) : H4260BC-KAT
model(MOD) : H4260B-KAT
model(MOD) : H4260E-KAT
model(MOD) : H4270BP
model(MOD) : H4270EP
model(MOD) : H350-1B
model(MOD) : H350-1E
model(MOD) : H350-2E
model(MOD) : H353B
model(MOD) : H4271BP
model(MOD) : H355B-KAT
model(MOD) : H357B-KAT
model(MOD) : H357BT-KAT
model(MOD) : H360B
model(MOD) : H360E
model(MOD) : H360-1B
model(MOD) : H360-1E
model(MOD) : H360-2E
model(MOD) : H363B
model(MOD) : H363-2B
model(MOD) : H365B-KAT
model(MOD) : H365-2B-KAT
model(MOD) : H370B
model(MOD) : H370BP-KAT
model(MOD) : H370BT
model(MOD) : H370E
model(MOD) : H370ET-KAT
model(MOD) : H370-1B
model(MOD) : H4280B
model(MOD) : H370-1ET-KAT
model(MOD) : H4280B-KAT
model(MOD) : H4280E
model(MOD) : H4285B-KAT
model(MOD) : H370-2E
model(MOD) : H340-2E-KAT
model(MOD) : H373BP-KAT
model(MOD) : H373BT-KAT
model(MOD) : H373EP-KAT
model(MOD) : H373ET-KAT
model(MOD) : H373-1BP-KAT
model(MOD) : H373-1BT
model(MOD) : H373-1BT-KAT
model(MOD) : H373-1EP-KAT
model(MOD) : H373-1ET
model(MOD) : H373-1ET-KAT
model(MOD) : H373-2E-KAT
model(MOD) : H4301E
model(MOD) : H373-2ET
model(MOD) : H4302B
model(MOD) : H4302E
model(MOD) : H4304E
model(MOD) : H4310E
model(MOD) : H4312B
model(MOD) : H4312BP
model(MOD) : H4314B
model(MOD) : H4314E
model(MOD) : H4318BP
model(MOD) : H4318EP
model(MOD) : H4330BP
model(MOD) : H4330EP-KAT
model(MOD) : H4331BP-KAT
model(MOD) : H4350B
model(MOD) : H4350E
model(MOD) : H4355B
model(MOD) : H380ET-KAT
model(MOD) : H380-1ET-KAT
model(MOD) : H380-2E-KAT
model(MOD) : H383B-KAT
model(MOD) : H383BP-KAT
model(MOD) : H383BT
model(MOD) : h4402b
model(MOD) : H4402E
model(MOD) : H4404B
model(MOD) : H383BT-KAT
model(MOD) : H383EP-KAT
model(MOD) : H383ET-KAT
model(MOD) : H383-1B-KAT
model(MOD) : H383-1BP-KAT
model(MOD) : H383-1BT-KAT
model(MOD) : H383-1EP-KAT
model(MOD) : H383-1ET-KAT
model(MOD) : H383-2B-KAT
model(MOD) : H383-2BP-KAT
model(MOD) : H383-2BT
model(MOD) : H383-2E-KAT
model(MOD) : H383-2EP-KAT
model(MOD) : H4520E-KAT
model(MOD) : H4010BM
model(MOD) : H4012BM
model(MOD) : H4020BM
model(MOD) : H4022BM
model(MOD) : H310E-A
model(MOD) : H4050BM
model(MOD) : H4060BM
model(MOD) : H328B-KAT
model(MOD) : H390BP-KAT
model(MOD) : H390BT-KAT
model(MOD) : H390EP-KAT
model(MOD) : H390ET-KAT
model(MOD) : H390-2B-KAT
model(MOD) : H4062BM
model(MOD) : H4080BM
model(MOD) : H4081BM
model(MOD) : H4082BM
model(MOD) : H5088BM
model(MOD) : H4130B
model(MOD) : H4130E
model(MOD) : H4135E
model(MOD) : H4140B
model(MOD) : H41140BC
model(MOD) : H4140E
model(MOD) : H4150B
model(MOD) : H4150E
model(MOD) : H4155B
model(MOD) : H4155E
model(MOD) : H4160B-KAT
model(MOD) : H4160E-KAT
model(MOD) : H4170BP
model(MOD) : H4170EP
model(MOD) : H4171BP
model(MOD) : H4171EP
model(MOD) : H4180B
model(MOD) : H4180E
model(MOD) : H4312E
model(MOD) : H4312EP
model(MOD) : H4404E
model(MOD) : H4410E
model(MOD) : H4412B
model(MOD) : H4412BP
model(MOD) : H4412E
model(MOD) : H4414B
model(MOD) : H4418B
model(MOD) : H4418E
model(MOD) : H4418EP
model(MOD) : H4430BP-KAT
model(MOD) : H4430EP-KAT
model(MOD) : H4450B
model(MOD) : H4450E
model(MOD) : H4455B-KAT
model(MOD) : H4520B-KAT
model(MOD) : H4540B-KAT
model(MOD) : H4540BP-KAT
model(MOD) : H4540E-KAT
model(MOD) : H4540EP-KAT
model(MOD) : H4541BP-KAT
model(MOD) : H4541EP-KAT
model(MOD) : H4580B-KAT
model(MOD) : H4580BP-KAT
model(MOD) : H4620B-KAT
model(MOD) : H4620E-KAT
model(MOD) : H4640BP-KAT
model(MOD) : H4640E-KAT
model(MOD) : H4640EP-KAT
model(MOD) : H4641BP-KAT
model(MOD) : H4641EP-KAT
model(MOD) : H4680B-KAT
model(MOD) : H4680BP-KAT
model(MOD) : H4681B-KAT
model(MOD) : H4681BP-KAT
model(MOD) : H316-1E
REX
model(MOD) : FVQ105X Prod.Nr./PNC: : 949711698
TEKA
model(MOD) : HA-935 INOX type(TYP) : HA935
model(MOD) : HA-935 Vr01 INOX type(TYP) : HA935
model(MOD) : HA-935 Vr02 INOX type(TYP) : HA935
model(MOD) : HL-890 E01 INOX
model(MOD) : HL-940 E01 INOX
model(MOD) : HL-940 INOX
ZANUSSI
model(MOD) : ZBM861SX Prod.Nr./PNC: : 949710847 00 Serial-Nr.(S/N) : 1181
model(MOD) : HM497E Prod.Nr./PNC: : 949720581 00
model(MOD) : HM496NE Prod.Nr./PNC: : 949720279
model(MOD) : HM496WE Prod.Nr./PNC: : 949720280 00
model(MOD) : HM497EN Prod.Nr./PNC: : 949720583 03
model(MOD) : ZHM761X Prod.Nr./PNC: : 949720544 01
model(MOD) : HM497EN Prod.Nr./PNC: : 949720434 00
model(MOD) : ZOU853X Prod.Nr./PNC: : 949721104 01
model(MOD) : HM497E Prod.Nr./PNC: : 94972043200
model(MOD) : ZOU881X Serial-Nr.(S/N) : 949721108 01
model(MOD) : MC9634 Prod.Nr./PNC: : 947710081 00
model(MOD) : 6130V-W Prod.Nr./PNC: : 947760154 00
model(MOD) : HM497EW Prod.Nr./PNC: : 949720582 05
model(MOD) : ZOU853X Prod.Nr./PNC: : 949721104 00
model(MOD) : ZBM861SX Prod.Nr./PNC: : 949710847 03
model(MOD) : ZHM761W Prod.Nr./PNC: : 949720541 01
model(MOD) : HM96E Prod.Nr./PNC: : 949720200
model(MOD) : ZBM762B Prod.Nr./PNC: : 949710611
model(MOD) : ZBM878X Prod.Nr./PNC: : 949711084 01

Μοντέλο:

Κωδικός κατασκευαστή:

Παρατηρήσεις:

AAΚ0014, 10195052, 10.10.07.50., 3570284038, D355098, 04986672, 4986672, 4884290, 4986670, 4986671, 311021262002, 3570032015, 3570032023, 3570032031, 3570104012, 3570104038, 3570145015, 3570284012, 3570287015, 3581907361, 3581907379, 50026035001, 50214439007, 50217654008, 481225928839, 3570039010, 3570144018, 4399990075030, 4399990075089, 50025631008, 50025701009, 063162, 83140307, 20-123213, ΓΚ010003, 1007, 01.2.37.056, RE1007, ΓΚ-01-003, 10.10.07.50., ΓΚ01003

AAK0014
supported Models displayFooterProduct