Λάστιχο φλάντζα στεγανοποίησης πόρτας κουζίνας TEKA original

GPK0054

Περιγραφή:

Λάστιχο φλάντζα στεγανοποίησης πόρτας κουζίνας TEKA original

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Μήκος : 0mm
  • Ύψος : 0mm
  • Γαντζάκια : 4

15,00 €

Μοντέλο:

TEKA
model(MOD) : HE-720 BL
model(MOD) :
HI-75 ΙΙΝΟΧ
model(MOD) :
HI-659 Vr02 INOX
model(MOD) :
HA-845E INOX
model(MOD) :
HX-760 INOX
model(MOD) :
HX-760E type(TYP) : HX-760E INOX
model(MOD) :
HA-820 E02 INOX type(TYP) : HA-820E02 INOX
model(MOD) :
HA-820 Vr01 E01 INOX
model(MOD) :
HA-820 Vr01 INOX
model(MOD) :
HA-820 Vr02 E01 INOX
model(MOD) :
HA-820E Vr01 E01 INOX
model(MOD) :
HA-825E INOX
model(MOD) :
HA-830 E04 INOX type(TYP) : HA-830E04 INOX
model(MOD) :
HA-830 Vr01 E01 INOX
model(MOD) :
HA-830 Vr01 E02 INOX
model(MOD) :
HA-830 Vr01 E04 INOX
model(MOD) :
HA-830E VR00 E01 INOX
model(MOD) :
HA-835E INOX
model(MOD) :
HA-840 E03 INOX
model(MOD) :
HA-840 INOX
model(MOD) :
HA-840 Vr01 E01 INOX
model(MOD) :
HA-840 Vr01 E03 INOX
model(MOD) :
HA-840 Vr02 E01 INOX
model(MOD) :
HA-840 Vr02 INOX
model(MOD) :
HA-845 E03 INOX
model(MOD) :
HA-845 E04 INOX
model(MOD) :
HA-845 Vr01 INOX
model(MOD) :
HA-845 Vr02 INOX
model(MOD) :
HA-845E VR01 E00 INOX
model(MOD) :
HA-850 INOX
model(MOD) :
HA-850 Vr01 INOX
model(MOD) :
HA-850 Vr02 INOX
model(MOD) :
HA-850 Vr03 INOX
model(MOD) :
HA-850 Vr04 INOX
model(MOD) :
HA-850 Vr05 INOX
model(MOD) :
HA-850C E02 ALUM/INOX
model(MOD) :
HA-850C VR00 ALUM/INOX
model(MOD) :
HA-855 INOX
model(MOD) :
HA-855 VR01 E00 INOX
model(MOD) :
HA-855 VR02 INOX
model(MOD) :
HA-870 INOX
model(MOD) :
HA-870 VR00 E01 INOX
model(MOD) :
HA-890 (240V) ALUM/INOX
model(MOD) :
HA-890 ALUM/INOX
model(MOD) :
HA-890 Vr01 INOX
model(MOD) :
HA-890 Vr02 INOX
model(MOD) :
HA-890 Vr03 ALUM/INOX
model(MOD) :
HA-890 VR04 INOX
model(MOD) :
HC-510 Vr02 INOX
model(MOD) :
HC-60E W/BR
model(MOD) :
HC-610 W/BR
model(MOD) :
HC-670 Vr02 REFLEX
model(MOD) :
HC-70 W/BR
model(MOD) :
HC-70E Vr01 W/BR
model(MOD) :
HC-70E W/BR
model(MOD) :
HC-720 E01 Vr03 BL
model(MOD) :
HC-720 W/BR
model(MOD) :
HE-490 ME W
model(MOD) :
HE-615 E01 Vr03 INOX
model(MOD) :
HE-615 INOX
model(MOD) :
HE-615 Vr01 INOX
model(MOD) :
HE-635 INOX
model(MOD) :
HE-635E INOX
model(MOD) :
HE-715 VR00 E00 INOX
model(MOD) :
HE-720 E01 Vr01 W
model(MOD) :
HE-720 E01 W
model(MOD) :
HE-720E Vr02 W
model(MOD) :
HE-720E W/BL
model(MOD) :
HE-724 INOX
model(MOD) :
HE-725 INOX
model(MOD) :
HE-725 Vr01 INOX
model(MOD) :
HE-735 INOX
model(MOD) :
HE-735 Vr00 E01 INOX
model(MOD) :
HE-735 Vr01 E01 INOX
model(MOD) :
HE-735 Vr01 INOX
model(MOD) :
HE-735 Vr02 INOX
model(MOD) :
HE-735E INOX
model(MOD) :
HF-657 INOX
model(MOD) :
HF-659 INOX
model(MOD) :
HF-659 Vr01 INOX
model(MOD) :
HI-535 INOX
model(MOD) :
HI-55E Vr01 INOX
model(MOD) :
HI-55E Vr02 INOX
model(MOD) :
HI-615 INOX
model(MOD) :
HI-615 Vr02 INOX
model(MOD) :
HI-615 Vr03 INOX
model(MOD) :
HI-615 VR04 INOX
model(MOD) :
HI-625 Vr01 INOX
model(MOD) :
HI-625 Vr02 INOX
model(MOD) :
HI-635 ME INOX
model(MOD) :
HI-635 Vr04 INOX
model(MOD) :
HI-65 INOX
model(MOD) :
HI-657 INOX
model(MOD) :
HI-657 Vr01 INOX
model(MOD) :
HI-659 INOX
model(MOD) :
HI-659 Vr01 INOX
model(MOD) :
HI-659 Vr03 INOX
model(MOD) :
HI-65E INOX
model(MOD) :
HI-65E Vr02 INOX
model(MOD) :
HI-65E Vr03 INOX
model(MOD) :
HI-75 Vr03 INOX
model(MOD) :
HI-75E Vr02 INOX type(TYP) : H175E Vr02 INOX
model(MOD) :
HL-830 INOX
model(MOD) :
HL-830 Ε02 INOX
model(MOD) :
HL-835 INOX
model(MOD) :
HL-835E INOX
model(MOD) :
HL-840 E02 INOX
model(MOD) :
HL-840 E02 Vr01 INOX
model(MOD) :
HL-845 INOX
model(MOD) :
HL-847 INOX
model(MOD) :
HL-850 INOX
model(MOD) :
HM-815 INOX
model(MOD) :
HR-600 ME W/BL
model(MOD) :
HR-700 Vr01 W/BL
model(MOD) :
HR-750 AT-B
model(MOD) :
HR-750 AT-B Vr01
model(MOD) :
HR-750 AT-G type(TYP) : HR750 ATG
model(MOD) :
HR-750 BG-B
model(MOD) :
HR-750 BG-G type(TYP) : HR750 BGG
model(MOD) :
HR-800 Vr02 E01 W/BL type(TYP) : HR800
model(MOD) :
HR-800 Vr03 E01 W/BL type(TYP) : HR800
model(MOD) :
HR-800 Vr03 W/BL
model(MOD) :
HR-800 Vr04 E01 W
model(MOD) :
HR-800 Vr04 W/BL
model(MOD) :
HR-800 Vr05 E01 W type(TYP) : HR800
model(MOD) :
HR-800 Vr05 W/BL
model(MOD) :
HR-800 W/BL type(TYP) : HR800
model(MOD) :
HR-800E Vr02 W/BL type(TYP) : HR800E
model(MOD) :
HR-800E Vr03 W/BL
model(MOD) :
HR-800E Vr04 E01 W
model(MOD) :
HS-724 INOX type(TYP) : HS724 INOX
model(MOD) :
HS-725 INOX type(TYP) : HS725 INOX
model(MOD) :
HX-715 INOX type(TYP) : HX715 INOX
model(MOD) :
HX-720 INOX type(TYP) : HX720 INOX
model(MOD) :
HX-725E INOX type(TYP) : HX725E INOX
model(MOD) :
HX-735 INOX type(TYP) : HX735 INOX
model(MOD) :
HX-740 INOX type(TYP) : HX740 INOX
model(MOD) :
HX-760 INOX type(TYP) : HX760 INOX
model(MOD) :
HX-790 INOX type(TYP) : HX790 INOX
model(MOD) :
TH-850 INOX type(TYP) : TH850 INOX
model(MOD) :
TH1-750 INOX type(TYP) : TH1750 INOX
model(MOD) :
TH1-850 INOX type(TYP) : TH1850 INOX
model(MOD) :
TH1-850 Vr01 INOX type(TYP) : TH1850 Vr01 INOX

Παρατηρήσεις:

GPK0054, 20-121010, 20-121015, 01.11816.03, 83130639, 20-121039, 83130679, 83130601, 566252, H412221,49.10.19.11

Σχετικά προϊόντα

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Συναλλαγή στο κατάστημα.

Αντικαταβολή.

Αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο

100% ασφαλής διαδικασία πληρωμής.