Φλάντζα στεγανοποίησης εμβόλου καφετιέρας DELONGHI original

KAFFL0004

Περιγραφή:          

Φλάντζα στεγανοποίησης εμβόλου καφετιέρας DELONGHI original

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

  • Διάμετρος εξωτερική : 43mm
  • Διάμετρος εσωτερική : 35mm
  • Πάχος : 4.1mm

Συμβατοί κωδικοί :                

KAFFL0004, 49023234, 5332149100, 49.17.46.11

1,50 €

Μοντέλο:

brand name

model

Serial.Nr(S/N)

Vzug

CCSXSL60

132273079

Vzug

CCSXSL60

132273079

Delonghi

,,,,,,,,,,,,,,,,

132273105

Delonghi

CCSXSL60C

132273105

Smeg

CMS45X

132272019

Smeg

CMS45X

132272019

Delonghi

EABI66.00

132273002

Delonghi

EABI66.00

132273002

Delonghi

EAM2000 CAFFE VENEZIA

132212033

Delonghi

EAM2000 CAFFE VENEZIA

132212033

Delonghi

EAM2500.B

132212013

Delonghi

EAM2500.B

132212013

Delonghi

EAM2600 CAFFE CORSO

132212034

Delonghi

EAM2600 CAFFE CORSO

132212034

Delonghi

EAM3000.B

132212002

Delonghi

EAM3000.B

132212002

Delonghi

EAM3100.SB

132212001

Delonghi

EAM3100.SB

132212001

Delonghi

EAM3200.S

132212000

Delonghi

EAM3200.S

132212000

Delonghi

EAM3250

132213016

Delonghi

EAM3250

132213016

Delonghi

EAM3300S

132213000

Delonghi

EAM3300S

132213000

Delonghi

EAM3400.S

132214000

Delonghi

EAM3400.S

132214000

Delonghi

EAM3500.N

132215002

Delonghi

EAM3500.N

132215002

Delonghi

EAM3500.S

132215000

Delonghi

EAM3500.S

132215000

Delonghi

EAM4000.B

132212016

Delonghi

EAM4000.B

132212016

Delonghi

EAM4200.S

132212024

Delonghi

EAM4200.S

132212024

Delonghi

EAM4300

132213003

Delonghi

EAM4300

132213003

Delonghi

EAM4400

132214003

Delonghi

EAM4400

132214003

Delonghi

EAM4500

132215005

Delonghi

ECA12600

132212035

Delonghi

ECA12600

132212035

Delonghi

ECA13000

132212025

Delonghi

ECA13000

132212025

Delonghi

ECA13100

132212026

Delonghi

ECA13100

132212026

Delonghi

ECA13200

132212027

Delonghi

ECA13200

132212027

Delonghi

ECA13300

132213006

Delonghi

ECA13300

132213006

Delonghi

ECA13400

132214006

Delonghi

ECA13400

132214006

Delonghi

ECA13500N

132215006

Delonghi

ECA13500N

132215006

Delonghi

ECA13500S

132215007

Delonghi

ECA13500S

132215007

Delonghi

ECA14000

132212028

Delonghi

ECA14000

132212028

Delonghi

ECA14200

132212029

Delonghi

ECA14200

132212029

Delonghi

ECA14300

132213007

Delonghi

ECA14300

132213007

Delonghi

ECA14400

132214007

Delonghi

ECA14400

132214007

Delonghi

ECA14500

132215008

Delonghi

ECA14500

132215008

Delonghi

ECAM20.110.B

132213119

Delonghi

ECAM20.110.B

132213119

Delonghi

ECAM21.110.SB

132213108

Delonghi

ECAM21.110.SB

132213108

Delonghi

ECAM21.117.B

132213056

Delonghi

ECAM21.117.B

132213056

Delonghi

ECAM21.117.B S11

132213085

Delonghi

ECAM21.117.B S11

132213085

Delonghi

ECAM21.117.SB

132213057

Delonghi

ECAM21.117.SB S11

132213086

Delonghi

ECAM21.117.SB S11

132213086

Delonghi

ECAM21.117.W

132213093

Delonghi

ECAM21.117.W

132213093

Delonghi

ECAM22.110.B

132213027

Delonghi

ECAM22.110.B

132213027

Delonghi

ECAM22.110.B

132213067

Delonghi

ECAM22.110.B

132213067

Delonghi

ECAM22.113.B

132213116

Delonghi

ECAM22.113.B

132213116

Delonghi

ECAM22.320.B

132213065

Delonghi

ECAM22.320.B

132213065

Delonghi

ECAM22.320.B (213088)

132213088

Delonghi

ECAM22.320.B (213088)

132213088

Delonghi

ECAM22.320.SB

132213051

Delonghi

ECAM22.320.SB

132213051

Delonghi

ECAM22.320.SB S11

132213087

Delonghi

ECAM22.320.SB S11

132213087

Delonghi

ECAM22.323.B

132213117

Delonghi

ECAM22.323.B

132213117

Delonghi

ECAM22.360.B

132215149

Delonghi

ECAM22.360.B

132215149

Delonghi

ECAM22.360.S

132215148

Delonghi

ECAM22.360.S

132215148

Delonghi

ECAM22.360.S

132215148

Delonghi

ECAM22.360.S

132215148

Delonghi

ECAM22110SB

132213029

Delonghi

ECAM22110SB

132213029

Delonghi

ECAM22110SB

132213068

Delonghi

ECAM22110SB

132213068

Delonghi

ECAM23.120.B

132213054

Delonghi

ECAM23.120.B

132213054

Delonghi

ECAM23.120.B S11

132213084

Delonghi

ECAM23.120.B S11

132213084

Delonghi

ECAM23.120.SB

132213053

Delonghi

ECAM23.120.SB S11

132213083

Delonghi

ECAM23.120.SB S11

132213083

Delonghi

ECAM23.123.B

132213118

Delonghi

ECAM23.123.B

132213118

Delonghi

ECAM23.210.B

132213019

Delonghi

ECAM23.210.B

132213019

Delonghi

ECAM23.210.B (213024)

132213024

Delonghi

ECAM23.210.B (213024)

132213024

Delonghi

ECAM23.210.B / NN1

132213096

Delonghi

ECAM23.210.B / NN1

132213096

Delonghi

ECAM23.210.W

132210004

Delonghi

ECAM23.210.W

132210004

Delonghi

ECAM23.210.W (213023)

132213023

Delonghi

ECAM23.210.W (213023)

132213023

Delonghi

ECAM23.420.SB

132214033

Delonghi

ECAM23.420.SB

132214033

Delonghi

ECAM23.420.SB

132214068

Delonghi

ECAM23.420.SB

132214068

Delonghi

ECAM23.420.SB (214060)

132214060

Delonghi

ECAM23.420.SB (214060)

132214060

Delonghi

ECAM23.420.SR

132214034

Delonghi

ECAM23.420.SR

132214034

Delonghi

ECAM23.420.SR

132214034

Delonghi

ECAM23.420.SR

132214034

Delonghi

ECAM23.420.SR

132214071

Delonghi

ECAM23.420.SR

132214071

Delonghi

ECAM23.420.SR (214061)

132214061

Delonghi

ECAM23.420.SR (214061)

132214061

Delonghi

ECAM23.420.SW

132214032

Delonghi

ECAM23.420.SW

132214032

Delonghi

ECAM23.420.SW (214059)

132214059

Delonghi

ECAM23.420.SW (214059)

132214059

Delonghi

ECAM23.450.B EX3

132215119

Delonghi

ECAM23.450.B EX3

132215119

Delonghi

ECAM23.450.B EX3 (215122)

132215122

Delonghi

ECAM23.450.B EX3 (215122)

132215122

Delonghi

ECAM23.450.S

132215095

Delonghi

ECAM23.450.S

132215095

Delonghi

ECAM23.450.S EX3

132215115

Delonghi

ECAM23.450.S EX3

132215115

Delonghi

ECAM23.450.S EX3 (215121)

132215121

Delonghi

ECAM23.450.S EX3 (215121)

132215121

Delonghi

ECAM23.460.B

132215181

Delonghi

ECAM23.460.B

132215181

Delonghi

ECAM23.460.S

132215182

Delonghi

ECAM23.460.S

132215182

Delonghi

ECAM23.463.B

132215209

Delonghi

ECAM23.463.B

132215209

Delonghi

ECAM24.210.SB

132213047

Delonghi

ECAM24.210.SB

132213047

Delonghi

ECAM24.450.S

132215139

Delonghi

ECAM24.450.S

132215139

Delonghi

ECAM25.452.B

132215154

Delonghi

ECAM25.452.B

132215154

Delonghi

ECAM25.452.S

132215153

Delonghi

ECAM25.462.B

132215186

Delonghi

ECAM25.462.B

132215186

Delonghi

ECAM25.462.S

132215187

Delonghi

ECAM25.462.S

132215187

Delonghi

ECAM26.455.B

132215161

Delonghi

ECAM26.455.B

132215161

Delonghi

ECAM26.455.BLB

132215146

Delonghi

ECAM26.455.BLB

132215146

Delonghi

ECAM26.455.BWB

132215178

Delonghi

ECAM26.455.BWB

132215178

Delonghi

ECAM26.455.C

132215135

Delonghi

ECAM26.455.C

132215135

Delonghi

ECAM26.455.GRB

132215173

Delonghi

ECAM26.455.GRB

132215173

Delonghi

ECAM26.455.GYB

132215179

Delonghi

ECAM26.455.GYB

132215179

Delonghi

ECAM26.455.M

132215118

Delonghi

ECAM26.455.M

132215118

Delonghi

ECAM26.455.MB

132215130

Delonghi

ECAM26.455.MB

132215130

Delonghi

ECAM26.455.RB

132215180

Delonghi

ECAM26.455.RB

132215180

Delonghi

ECAM26.455.WB

132215174

Delonghi

ECAM26.455.WB

132215174

Delonghi

ECAM26.455.YEB

132215175

Delonghi

ECAM26.455.YEB

132215175

Delonghi

ECAM28.465.AZ

132215196

Delonghi

ECAM28.465.AZ

132215196

Delonghi

ECAM28.465.BG

132215197

Delonghi

ECAM28.465.BG

132215197

Delonghi

ECAM28.465.M

132215194

Delonghi

ECAM28.465.M

132215194

Delonghi

ECAM28.465.MB

132215195

Delonghi

ECAM28.465.MB

132215195

Delonghi

ECAM44.620.S

132220003

Delonghi

ECAM44.620.S

132220003

Delonghi

ECAM44.660.B

132215212

Delonghi

ECAM44.660.B

132215212

Delonghi

ECAM45.760.W

132215211

Delonghi

ECAM45.760.W

132215211

Delonghi

ESAM 03.120.S EX1

132212130

Delonghi

ESAM 5500.M PERFECTA

132215036

Delonghi

ESAM 5500.M PERFECTA

132215036

Delonghi

ESAM02.110.SB

132212140

Delonghi

ESAM02.110.SB (212112)

132212112

Delonghi

ESAM03.110.S EX1

132212103

Delonghi

ESAM03.110.S EX1

132212139

Delonghi

ESAM03.120.S EX1

132212104

Delonghi

ESAM04.110.B

132212082

Delonghi

ESAM04.110.B

132212133

Delonghi

ESAM04.110.S

132212083

Delonghi

ESAM04.110.S

132212132

Delonghi

ESAM04.120.S

132212108

Delonghi

ESAM04.120.S

132212131

Delonghi

ESAM04.320.S

132214053

Delonghi

ESAM04.320.S S11

132214075

Delonghi

ESAM04.350.S (215111)

132215111

Delonghi

ESAM04.350.S (215111)

132215111

Delonghi

ESAM2000

132212041

Delonghi

ESAM2000

132212041

Delonghi

ESAM2200.S

132212046

Delonghi

ESAM2200.S

132212046

Delonghi

ESAM2200.S EX1

132212095

Delonghi

ESAM2200.S EX1

132212123

Delonghi

ESAM2500.B

132212043

Delonghi

ESAM2500.B

132212043

Delonghi

ESAM2600

132212042

Delonghi

ESAM2600

132212042

Delonghi

ESAM2600 EX1

132212096

Delonghi

ESAM2600 EX1

132212124

Delonghi

ESAM2800 EX1

132212115

Delonghi

ESAM2800.SB EX1

132212134

Delonghi

ESAM3000.B

132212036

Delonghi

ESAM3000.B

132212036

Delonghi

ESAM3000.B EX1

132212097

Delonghi

ESAM3000.B EX1

132212125

Delonghi

ESAM3100.SB

132212040

Delonghi

ESAM3100.SB

132212040

Delonghi

ESAM3200.S

132212037

Delonghi

ESAM3200.S

132212037

Delonghi

ESAM3200.S EX1

132212098

Delonghi

ESAM3200.S EX1

132212126

Delonghi

ESAM3240.O

132212073

Delonghi

ESAM3240.O

132212073

Delonghi

ESAM3300

132213010

Delonghi

ESAM3300

132213010

Delonghi

ESAM3400.S

132214009

Delonghi

ESAM3400.S

132214009

Delonghi

ESAM3400.S

132214009

Delonghi

ESAM3400.S

132214009

Delonghi

ESAM3500.S

132215016

Delonghi

ESAM3500.S

132215016

Delonghi

ESAM3500.S (215027)

132215027

Delonghi

ESAM3500.S (215027)

132215027

Delonghi

ESAM3500.S (215141)

132215141

Delonghi

ESAM3500.S (215141)

132215141

Delonghi

ESAM3550.B

132215128

Delonghi

ESAM3550.B

132215128

Delonghi

ESAM3600

132215024

Delonghi

ESAM3600

132215024

Delonghi

ESAM3600.S

132215142

Delonghi

ESAM3600.S

132215142

Delonghi

ESAM3650

132215035

Delonghi

ESAM3650

132215035

Delonghi

ESAM4000.B

132212038

Delonghi

ESAM4000.B

132212038

Delonghi

ESAM4000.B EX1

132212093

Delonghi

ESAM4000.B EX1

132212129

Delonghi

ESAM4200.S

132212039

Delonghi

ESAM4200.S

132212039

Delonghi

ESAM4200.S EX1

132212092

Delonghi

ESAM4200.S EX1

132212128

Delonghi

ESAM4300

132213011

Delonghi

ESAM4300

132213011

Delonghi

ESAM4400

132214010

Delonghi

ESAM4400

132214010

Delonghi

ESAM4500

132215015

Delonghi

ESAM4500

132215015

Delonghi

ESAM4500 (215143)

132215143

Delonghi

ESAM4500 (215143)

132215143

Delonghi

ESAM4500.B

132215021

Delonghi

ESAM4500.B

132215021

Delonghi

ESAM4500.S

132215052

Delonghi

ESAM4500.S

132215052

Delonghi

ESAM5400 EX1 PERFECTA

132214037

Delonghi

ESAM5400 PERFECTA

132214017

Delonghi

ESAM5450 EX1 PERFECTA

132214039

Delonghi

ESAM5450 PERFECTA

132214018

Delonghi

ESAM5500.B

132215059

Delonghi

ESAM5500.B

132215059

Delonghi

ESAM5500.B (215060)

132215060

Delonghi

ESAM5500.B (215060)

132215060

Delonghi

ESAM5500.B EX2

132215160

Delonghi

ESAM5500.B EX2

132215160

Delonghi

ESAM5500.L

132215048

Delonghi

ESAM5500.L

132215048

Delonghi

ESAM5500.M EX2

132215163

Delonghi

ESAM5500.M EX2

132215163

Delonghi

ESAM5500.M PERFECTA

132215041

Delonghi

ESAM5500.M PERFECTA

132215041

Delonghi

ESAM5500.P

132215055

Delonghi

ESAM5500.P

132215055

Delonghi

ESAM5500.S EX2

132215164

Delonghi

ESAM5500.S EX2

132215164

Delonghi

ESAM5500.T PERFECTA

132215042

Delonghi

ESAM5500.T PERFECTA

132215042

Delonghi

ESAM5500.W

132215053

Delonghi

ESAM5500.W

132215053

Delonghi

ESAM5600 EX2 (215120)

132215120

Delonghi

ESAM5600 EX2 (215120)

132215120

Delonghi

ESAM5700

132215140

Delonghi

ESAM5700

132215140

Delonghi

ESAM6600

132215009

Delonghi

ESAM6600

132215009

Delonghi

ESAM6600 (215037)

132215037

Delonghi

ESAM6600 (215037)

132215037

Delonghi

ESAM6620

132215061

Delonghi

ESAM6620

132215061

Delonghi

ESAM6620 (215062)

132215062

Delonghi

ESAM6620 (215062)

132215062

Delonghi

ESAM6620 (215125)

132215125

Delonghi

ESAM6620 (215125)

132215125

Delonghi

ESAM6650 EX3

132215150

Delonghi

ESAM6650 EX3

132215150

Delonghi

ESAM6650.S

132215126

Delonghi

ESAM6650.S

132215126

Delonghi

ESAM6700 EX1

132217011

Delonghi

ESAM6700 EX1

132217011

Delonghi

ESAM6700 EX2

132217017

Delonghi

ESAM6700 EX2

132217017

Delonghi

ESAM6900.M

132219000

Delonghi

ESAM6900.M

132219000

Delonghi

ETAM29.510.B

132220005

Delonghi

ETAM29.510.B

132220005

Delonghi

ETAM29.510.SB

132220002

Delonghi

ETAM29.510.SB

132220002

Delonghi

ETAM29.620.SB

132220006

Delonghi

ETAM29.620.SB

132220006

Delonghi

ETAM29.660.SB

132215220

Delonghi

ETAM29.660.SB

132215220

Delonghi

ETAM36.365.M

132215165

Delonghi

ETAM36.365.M

132215165

Delonghi

ETAM36.365.MB

132215159

Delonghi

ETAM36.365.MB

132215159

Pelgrim

IKM540MAT

132272041

Pelgrim

IKM540RVS/P01

132272050

Pelgrim

IKM640MAT

132272011

Pelgrim

IKM640MAT

132272011

Pelgrim

IKM640RVS P02

132272040

Σχετικά προϊόντα

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Συναλλαγή στο κατάστημα.

Αντικαταβολή.

Αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο

100% ασφαλής διαδικασία πληρωμής.