Σωλήνας σπιράλ εξαερισμού ατμών κουζίνας AEG original

HKEX0005

16,00 €

Περιγραφή:                             

Σωλήνας σπιράλ εξαερισμού ατμών κουζίνας AEG original

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

  • Μήκος : 27 cm
  • Σύνδεσμος σωλήνα : ανοιχτά ακρα
  • Εξωτερική διάμετρος : 3 cm
  • Σύνδεση 1 εσωτερική διάμετρος : 2.7 cm
  • Aquastop : όχι

Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε διαθεσιμότητα!

ELECTROLUX

2000B-W SDK - 611575712

ELECTROLUX

2000B-W SDK - 611575868

ELECTROLUX

2000B-W SF - 611575720

ELECTROLUX

2000B-W SF - 611575888

ELECTROLUX

2100B-D FBI - 611575800

ELECTROLUX

2100B-W FBI - 611575801

ELECTROLUX

2100B-W FBI - 611575891

ELECTROLUX

3120B-W GB - 611575702

ELECTROLUX

3120B-W GB - 611575844

ELECTROLUX

3200B-W GB - 611575703

ELECTROLUX

5000B-B - 611575536

ELECTROLUX

5000B-D - 611575534

ELECTROLUX

5000B-D DKCH - 611575823

ELECTROLUX

5000B-M - 611575537

ELECTROLUX

5000B-W - 611575535

ELECTROLUX

5000B-W DKCH - 611575802

ELECTROLUX

5000B-W DKCH - 611575892

ELECTROLUX

5000B-W NSFI - 611575804

ELECTROLUX

5000B-W NSFI - 611575893

ELECTROLUX

5000B-W S - 611575718

ELECTROLUX

5000B-W S - 611575885

ELECTROLUX

5200B-B IFB - 611575825

ELECTROLUX

5200B-D - 611575500

ELECTROLUX

5200B-D CHDK - 611575876

ELECTROLUX

5200B-D GB - 611575863

ELECTROLUX

5200B-M - 611575819

ELECTROLUX

5200B-W - 611575501

ELECTROLUX

5200B-W - 611575524

ELECTROLUX

5200B-W CHDK - 611575715

ELECTROLUX

5200B-W CHDK - 611575877

ELECTROLUX

5210B-B - 611575531

ELECTROLUX

5210B-B FIBE - 611575874

ELECTROLUX

5210B-D - 611575529

ELECTROLUX

5210B-D FIEB - 611575860

ELECTROLUX

5210B-M - 611575533

ELECTROLUX

5210B-S - 611575532

ELECTROLUX

5210B-W - 611575530

ELECTROLUX

5210B-W FIEB - 611575708

ELECTROLUX

5210B-W FIEB - 611575861

ELECTROLUX

5230B-D GB - 611575806

ELECTROLUX

5230B-W GB - 611575894

ELECTROLUX

5240B-B FBIE - 611575817

ELECTROLUX

5240B-B SF - 611575820

ELECTROLUX

5240B-D FBIE - 611575815

ELECTROLUX

5240B-W FBIE - 611575816

ELECTROLUX

5240B-W FBIE - 611575896

ELECTROLUX

5240B-W SF - 611575821

ELECTROLUX

5240B-W SF - 611575897

ELECTROLUX

5250B-D GB - 611575864

ELECTROLUX

5270B-W SDK - 611575711

ELECTROLUX

5270B-W SDK - 611575867

ELECTROLUX

5310B-B GB - 611575854

ELECTROLUX

5310B-D GB - 611575852

ELECTROLUX

5310B-W GB - 611575705

ELECTROLUX

5310B-W GB - 611575853

ELECTROLUX

5700B-B I - 611575873

ELECTROLUX

5700B-D I - 611575872

ELECTROLUX

5700B-W I - 611575714

ELECTROLUX

5700B-W I - 611575871

ELECTROLUX

611410270 - QUELLE029.269

ELECTROLUX

611410271 - QUELLE029.271

ELECTROLUX

611410272 - QUELLE029.272

ELECTROLUX

611410273 - QUELLE029.273

ELECTROLUX

611410276 - QUELLE029.274

ELECTROLUX

611575500 - COMP.5200B-D

ELECTROLUX

611575501 - COMP.5200B-W

ELECTROLUX

611575505 - 7500B-D

ELECTROLUX

611575505 - COMP.7500B-D

ELECTROLUX

611575506 - 7500B-W

ELECTROLUX

611575506 - COMP.7500B-W

ELECTROLUX

611575507 - 7500B-B

ELECTROLUX

611575507 - COMP.7500B-B

ELECTROLUX

611575508 - 7750B-D3D

ELECTROLUX

611575508 - COMP.7750B-D3D

ELECTROLUX

611575508 - COMP.7750B-D3D

ELECTROLUX

611575509 - 7750B-W3D

ELECTROLUX

611575509 - COMP.7750B-W3D

ELECTROLUX

611575509 - COMP.7750B-W3D

ELECTROLUX

611575510 - 7750B-B3D

ELECTROLUX

611575510 - COMP.7750B-B3D

ELECTROLUX

611575510 - COMP.7750B-B3D

ELECTROLUX

611575511 - 7750B-M3D

ELECTROLUX

611575511 - COMP.7750B-M3D

ELECTROLUX

611575511 - COMP.7750B-M3D

ELECTROLUX

611575524 - COMP.5200B-W

ELECTROLUX

611575526 - 7500B-W

ELECTROLUX

611575526 - COMP.7500B-W

ELECTROLUX

611575527 - 7750B-W3D

ELECTROLUX

611575527 - 7750B-W3D

ELECTROLUX

611575527 - COMP.7750B-W3D

ELECTROLUX

611575527 - COMP.7750B-W3D

ELECTROLUX

611575529 - COMP.5210B-D

ELECTROLUX

611575530 - COMP.5210B-W

ELECTROLUX

611575531 - COMP.5210B-B

ELECTROLUX

611575532 - COMP.5210B-S

ELECTROLUX

611575533 - COMP.5210B-M

ELECTROLUX

611575534 - COMP.5000B-D

ELECTROLUX

611575535 - COMP.5000B-W

ELECTROLUX

611575536 - COMP.5000B-B

ELECTROLUX

611575537 - COMP.5000B-M

ELECTROLUX

611575539 - 7500B-M

ELECTROLUX

611575539 - COMP.7500B-M

ELECTROLUX

611575702 - COMP.3120B-WGB

ELECTROLUX

611575703 - COMP.3200B-WGB

ELECTROLUX

611575705 - COMP.5310B-WGB

ELECTROLUX

611575708 - COMP.5210B-WFIEB

ELECTROLUX

611575709 - COMP.5200B-WGB

ELECTROLUX

611575710 - COMP.5250B-WGB

ELECTROLUX

611575711 - COMP.5270B-WSDK

ELECTROLUX

611575712 - COMP.2000B-WSDK

ELECTROLUX

611575713 - 7400B-W NSF

ELECTROLUX

611575713 - COMP.7400B-WNSF

ELECTROLUX

611575714 - COMP.5700B-WI

ELECTROLUX

611575715 - COMP.5200B-WCHDK

ELECTROLUX

611575716 - 7500B-W CH

ELECTROLUX

611575716 - COMP.7500B-WCH

ELECTROLUX

611575718 - COMP.5000B-WS

ELECTROLUX

611575720 - COMP.2000B-WSF

ELECTROLUX

611575800 - COMP.2100B-DFBI

ELECTROLUX

611575801 - COMP.2100B-WFBI

ELECTROLUX

611575802 - COMP.5000B-WDKCH

ELECTROLUX

611575804 - COMP.5000B-WNSFI

ELECTROLUX

611575805 - COMP.5230B-WGB

ELECTROLUX

611575806 - COMP.5230B-DGB

ELECTROLUX

611575815 - COMP.5240B-DFBIE

ELECTROLUX

611575816 - COMP.5240B-WFBIE

ELECTROLUX

611575817 - COMP.5240B-BFBIE

ELECTROLUX

611575819 - COMPETENCE5200B-M

ELECTROLUX

611575820 - COMP.5240B-BSF

ELECTROLUX

611575821 - COMP.5240B-WSF

ELECTROLUX

611575822 - COMP.5330B-MGB

ELECTROLUX

611575823 - COMP.5000B-DDKCH

ELECTROLUX

611575825 - COMP.5200B-BIFB

ELECTROLUX

611575828 - 7660B-B3D GB

ELECTROLUX

611575828 - COMP.7660B-B3DGB

ELECTROLUX

611575828 - COMP.7660B-B3DGB

ELECTROLUX

611575829 - 7660B-D3D GB

ELECTROLUX

611575829 - COMP.7660B-D3DGB

ELECTROLUX

611575829 - COMP.7660B-D3DGB

ELECTROLUX

611575830 - 7660B-W3D GB

ELECTROLUX

611575830 - COMP.7660B-W3DGB

ELECTROLUX

611575830 - COMP.7660B-W3DGB

ELECTROLUX

611575831 - 7660B-M3D GB

ELECTROLUX

611575831 - 7660B-M3D GB

ELECTROLUX

611575831 - COMP.7660B-M3DGB

ELECTROLUX

611575831 - COMP.7660B-M3DGB

ELECTROLUX

611575844 - COMP.3120B-WGB

ELECTROLUX

611575845 - COMP.3120B-DGB

ELECTROLUX

611575846 - COMP.3200B-WGB

ELECTROLUX

611575847 - COMP.3200B-DGB

ELECTROLUX

611575852 - COMP.5310B-DGB

ELECTROLUX

611575853 - COMP.5310B-WGB

ELECTROLUX

611575854 - COMP.5310B-BGB

ELECTROLUX

611575860 - COMP.5210B-DFIEB

ELECTROLUX

611575861 - COMP.5210B-WFIEB

ELECTROLUX

611575862 - COMP.5200B-WGB

ELECTROLUX

611575863 - COMP.5200B-DGB

ELECTROLUX

611575864 - COMP.5250B-DGB

ELECTROLUX

611575865 - COMP.5250B-WGB

ELECTROLUX

611575866 - COMP.5250B-BGB

ELECTROLUX

611575867 - COMP.5270B-WSDK

ELECTROLUX

611575868 - COMP.2000B-WSDK

ELECTROLUX

611575869 - 7400B-D NSF

ELECTROLUX

611575869 - COMP.7400B-DNSF

ELECTROLUX

611575870 - COMP.7400B-WNSF

ELECTROLUX

611575871 - COMP.5700B-WI

ELECTROLUX

611575872 - COMP.5700B-DI

ELECTROLUX

611575873 - COMP.5700B-BI

ELECTROLUX

611575874 - COMP.5210B-BFIBE

ELECTROLUX

611575876 - COMP.5200B-DCHDK

ELECTROLUX

611575877 - COMP.5200B-WCHDK

ELECTROLUX

611575878 - 7500B-D CH

ELECTROLUX

611575878 - COMP.7500B-DCH

ELECTROLUX

611575879 - 7500B-W CH

ELECTROLUX

611575879 - COMP.7500B-WCH

ELECTROLUX

611575880 - 7500B-B CH

ELECTROLUX

611575880 - COMP.7500B-BCH

ELECTROLUX

611575881 - 7500B-M CH

ELECTROLUX

611575881 - COMP.7500B-MCH

ELECTROLUX

611575885 - COMP.5000B-WS

ELECTROLUX

611575888 - COMP.2000B-WSF

ELECTROLUX

611575891 - COMP.2100B-WFBI

ELECTROLUX

611575892 - COMP.5000B-WDKCH

ELECTROLUX

611575893 - COMP.5000B-WNSFI

ELECTROLUX

611575894 - COMP.5230B-WGB

ELECTROLUX

611575896 - COMP.5240B-WFBIE

ELECTROLUX

611575897 - COMP.5240B-WSF

ELECTROLUX

611575898 - 7660B-W3D GB

ELECTROLUX

611575898 - COMP.7660B-W3DGB

ELECTROLUX

611575898 - COMP.7660B-W3DGB

ELECTROLUX

940316132 - QUELLE015.096

ELECTROLUX

940316133 - QUELLE015.104

ELECTROLUX

940316134 - QUELLE015.108

ELECTROLUX

944181001 - COMP.501B-D

ELECTROLUX

944181002 - COMP.501B-W

ELECTROLUX

944181003 - COMP.501B-B

ELECTROLUX

944181004 - COMP.501B-M

ELECTROLUX

944181005 - COMP.5020B-D

ELECTROLUX

944181006 - COMPETENCE5020B-W

ELECTROLUX

944181007 - COMP.5020B-B

ELECTROLUX

944181008 - COMP.5020B-M

ELECTROLUX

944181009 - COMP.5120B-D

ELECTROLUX

944181010 - COMP.5120B-W

ELECTROLUX

944181011 - COMP.5120B-B

ELECTROLUX

944181012 - COMP.5120B-M

ELECTROLUX

944181017 - COMP.7320B-D

ELECTROLUX

944181017 - COMP.7320B-D

ELECTROLUX

944181018 - COMP.7320B-W

ELECTROLUX

944181018 - COMP.7320B-W

ELECTROLUX

944181019 - COMP.7320B-B

ELECTROLUX

944181019 - COMP.7320B-B

ELECTROLUX

944181020 - COMP.7320B-S

ELECTROLUX

944181020 - COMP.7320B-S

ELECTROLUX

944181021 - COMP.7320B-A

ELECTROLUX

944181021 - COMP.7320B-A

ELECTROLUX

944181022 - COMP.7320B-Q

ELECTROLUX

944181022 - COMP.7320B-Q

ELECTROLUX

944181023 - COMP.7320B-M

ELECTROLUX

944181023 - COMP.7320B-M

ELECTROLUX

944181024 - COMP.5010B-DDKCH

ELECTROLUX

944181025 - COMP.5010B-WDKCH

ELECTROLUX

944181026 - COMP.5020B-WSKO

ELECTROLUX

944181027 - COMP.5120B-DCH

ELECTROLUX

944181028 - COMP.5120B-WCH

ELECTROLUX

944181030 - COMP.5120B-MCH

ELECTROLUX

944181032 - COMP.5020B-BSKO

ELECTROLUX

944181035 - COMP.211B-DFBNL

ELECTROLUX

944181036 - COMP.211B-WFB

ELECTROLUX

944181037 - COMP.5180B-WCH

ELECTROLUX

944181038 - COMP.5180B-BCH

ELECTROLUX

944181039 - COMP.5180B-SCH

ELECTROLUX

944181042 - COMP.5180B-MCH

ELECTROLUX

944181050 - COMP.3121B-DGB

ELECTROLUX

944181051 - COMP.3121B-WGB

ELECTROLUX

944181052 - COMP.3201B-DGB

ELECTROLUX

944181053 - COMP.3201B-WGB

ELECTROLUX

944181054 - COMP.5201B-DGB

ELECTROLUX

944181055 - COMP.5201B-WGB

ELECTROLUX

944181056 - COMP.5201B-BGB

ELECTROLUX

944181058 - COMP.5151B-DGB

ELECTROLUX

944181059 - COMP.5151B-WGB

ELECTROLUX

944181061 - COMP.5231B-DGB

ELECTROLUX

944181062 - COMP.5231B-WGB

ELECTROLUX

944181063 - COMP.5231B-BGB

ELECTROLUX

944181067 - COMP.5311B-DGB

ELECTROLUX

944181068 - COMP.5311B-WGB

ELECTROLUX

944181069 - COMP.5311B-BGB

ELECTROLUX

944181070 - COMP.5311B-MGB

ELECTROLUX

944181071 - COMP.5120B-S

ELECTROLUX

944181075 - COMP.8000B-DA

ELECTROLUX

944181076 - COMP.8000B-WA

ELECTROLUX

944181077 - COMP.8000B-BA

ELECTROLUX

944181078 - COMP.8000B-MA

ELECTROLUX

944181081 - COMP.201B-WDK

ELECTROLUX

944181084 - COMP.5130B-WDK

ELECTROLUX

944181085 - COMP.5120B-WNSF

ELECTROLUX

944181086 - COMP.5120B-BNSF

ELECTROLUX

944181088 - COMP.5120B-DNSF

ELECTROLUX

944181089 - COMP.3201B-MGB

ELECTROLUX

944181091 - COMP.5020B-MSKO

ELECTROLUX

944181092 - COMP.5020B-WIL

ELECTROLUX

944181093 - COMP.5020B-MIL

ELECTROLUX

944181094 - COMP.5120B-WIL

ELECTROLUX

944181095 - COMP.5120B-MIL

ELECTROLUX

944181096 - COMP.521B-WI

ELECTROLUX

944181097 - COMP.521B-BI

ELECTROLUX

944181098 - COMP.521B-MI

ELECTROLUX

944181099 - COMP.5051B-DGB

ELECTROLUX

944181100 - COMP.5051B-WGB

ELECTROLUX

944181101 - COMP.5231B-MGB

ELECTROLUX

944181102 - COMP.3201B-RGGB

ELECTROLUX

944181103 - COMP.5120B-MNSFS

ELECTROLUX

944181104 - COMP.5010B-BCH

ELECTROLUX

944181105 - COMP.5120B-BCH

ELECTROLUX

944181106 - COMP.3032B-DGB

ELECTROLUX

944181107 - COMP.3032B-WGB

ELECTROLUX

944181108 - COMP.3032B-BGB

Συμβατοί κωδικοί :               

HKEX0005, 8996613560003, 3301863035, 44.10.07.10, 8996613620708, 4743351

Εξωτερική Διάμετρος σε mm3
Εσωτερική Διάμετρος σε mm2.7

Σχετικά προϊόντα

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Συναλλαγή στο κατάστημα.

Αντικαταβολή.

Αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο

100% ασφαλής διαδικασία πληρωμής.