Διακόπτης επιλογής φούρνου κουζίνας PITSOS/SIEMENS/BOSCH/NEFF original

DEF0071

40,00 €

Περιγραφή:                             

Διακόπτης επιλογής φούρνου κουζίνας PITSOS/SIEMENS/BOSCH/NEFF original

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

  • Επαφές αριστερά : 8
  • Επαφές δεξιά : 12
  • Θέσεις περιστροφής : 8
  • Μήκος άξονα : 23mm
  • Τάση : 220 – 240V
  • Ηλεκτρικές συνδέσεις : 6.3mmακροδέκτη(faston)

Αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

Μοντέλο:

brand name

E-Nr.

model

BOSCH

HBN211E2J/01

HBN211E2J/01

BOSCH

HBN211E2J/02

HBN211E2J/02

BOSCH

HBN211E2J/03

HBN211E2J/03

BOSCH

HBN231E1L/01

HBN231E1L/01

BOSCH

HBN231E1L/02

HBN231E1L/02

BOSCH

HBN231E1L/03

HBN231E1L/03

BOSCH

HBN231E1L/04

HBN231E1L/04

BOSCH

HBN231E1L/05

HBN231E1L/05

BOSCH

HBN231E1L/06

HBN231E1L/06

BOSCH

HBN231E1L/07

HBN231E1L/07

BOSCH

HBN231E1L/08

HBN231E1L/08

BOSCH

HBN231E1L/09

HBN231E1L/09

BOSCH

HBN231E1L/10

HBN231E1L/10

BOSCH

HBN231E1L/11

HBN231E1L/11

BOSCH

HBN231E1L/12

HBN231E1L/12

BOSCH

HBN231E1L/35

HBN231E1L/35

BOSCH

HBN231E1L/45

HBN231E1L/45

BOSCH

HBN231E1L/46

HBN231E1L/46

BOSCH

HBN231E1L/47

HBN231E1L/47

BOSCH

HBN231E1L/48

HBN231E1L/48

BOSCH

HBN231E1L/49

HBN231E1L/49

BOSCH

HBN231E1L/50

HBN231E1L/50

BOSCH

HBN231E1L/51

HBN231E1L/51

BOSCH

HBN231E1L/52

HBN231E1L/52

BOSCH

HBN231E3/01

HBN231E3/01

BOSCH

HBN231E3/02

HBN231E3/02

BOSCH

HBN231E3/03

HBN231E3/03

BOSCH

HBN231E3/04

HBN231E3/04

BOSCH

HBN231E3/05

HBN231E3/05

BOSCH

HBN231E3/06

HBN231E3/06

BOSCH

HBN231E3/07

HBN231E3/07

BOSCH

HBN231E3/08

HBN231E3/08

BOSCH

HBN231E3/09

HBN231E3/09

BOSCH

HBN231E3/10

HBN231E3/10

BOSCH

HBN231E3/11

HBN231E3/11

BOSCH

HBN231W3R/01

HBN231W3R/01

BOSCH

HBN231W3R/03

HBN231W3R/03

BOSCH

HBN231W3R/04

HBN231W3R/04

BOSCH

HBN231W3R/05

HBN231W3R/05

BOSCH

HBN231W3R/06

HBN231W3R/06

BOSCH

HBN232E1L/01

HBN232E1L/01

BOSCH

HBN232E1L/02

HBN232E1L/02

BOSCH

HBN232E1L/03

HBN232E1L/03

BOSCH

HBN232E1L/04

HBN232E1L/04

BOSCH

HBN232E1L/05

HBN232E1L/05

BOSCH

HBN232E1L/06

HBN232E1L/06

BOSCH

HBN232E1L/07

HBN232E1L/07

BOSCH

HBN232E1L/08

HBN232E1L/08

BOSCH

HBN232E1L/09

HBN232E1L/09

BOSCH

HBN232E1L/10

HBN232E1L/10

BOSCH

HBN232E1L/11

HBN232E1L/11

BOSCH

HBN232E1L/12

HBN232E1L/12

BOSCH

HBN232E1L/35

HBN232E1L/35

BOSCH

HBN232E1L/45

HBN232E1L/45

BOSCH

HBN232E1L/46

HBN232E1L/46

BOSCH

HBN232E1L/47

HBN232E1L/47

BOSCH

HBN232E1L/48

HBN232E1L/48

BOSCH

HBN232E1L/49

HBN232E1L/49

BOSCH

HBN232E1L/50

HBN232E1L/50

BOSCH

HBN232E1L/51

HBN232E1L/51

BOSCH

HBN232E1L/52

HBN232E1L/52

BOSCH

HBN232E3/01

HBN232E3/01

BOSCH

HBN232E3/02

HBN232E3/02

BOSCH

HBN232E3/03

HBN232E3/03

BOSCH

HBN232E3/04

HBN232E3/04

BOSCH

HBN232E3/05

HBN232E3/05

BOSCH

HBN232E3/06

HBN232E3/06

BOSCH

HBN232E3/07

HBN232E3/07

BOSCH

HBN232E3/08

HBN232E3/08

BOSCH

HBN232E3/09

HBN232E3/09

BOSCH

HBN232E3/10

HBN232E3/10

BOSCH

HBN239E1L/01

HBN239E1L/01

BOSCH

HBN239E1L/02

HBN239E1L/02

BOSCH

HBN239E1L/03

HBN239E1L/03

BOSCH

HBN239E1L/04

HBN239E1L/04

BOSCH

HBN239E1L/05

HBN239E1L/05

BOSCH

HBN239E1L/06

HBN239E1L/06

BOSCH

HBN239E1L/07

HBN239E1L/07

BOSCH

HBN239E1L/08

HBN239E1L/08

BOSCH

HBN239E1L/09

HBN239E1L/09

BOSCH

HBN239E1L/10

HBN239E1L/10

BOSCH

HBN239E1L/11

HBN239E1L/11

BOSCH

HBN239E1L/35

HBN239E1L/35

BOSCH

HBN239E1L/45

HBN239E1L/45

BOSCH

HBN239E1L/46

HBN239E1L/46

BOSCH

HBN239E1L/47

HBN239E1L/47

BOSCH

HBN239E1L/48

HBN239E1L/48

BOSCH

HBN239E1L/49

HBN239E1L/49

BOSCH

HBN239E1L/50

HBN239E1L/50

BOSCH

HBN239E1L/51

HBN239E1L/51

BOSCH

HBN239E1L/52

HBN239E1L/52

BOSCH

HBN239E1T/01

HBN239E1T/01

BOSCH

HBN239E1T/02

HBN239E1T/02

BOSCH

HBN239E1T/03

HBN239E1T/03

BOSCH

HBN239E1T/04

HBN239E1T/04

BOSCH

HBN239E1T/05

HBN239E1T/05

BOSCH

HBN239E1T/06

HBN239E1T/06

BOSCH

HBN239E1T/07

HBN239E1T/07

BOSCH

HBN239E1T/08

HBN239E1T/08

BOSCH

HBN239E1T/09

HBN239E1T/09

BOSCH

HBN239E1T/10

HBN239E1T/10

BOSCH

HBN239E1T/11

HBN239E1T/11

BOSCH

HBN239E1T/12

HBN239E1T/12

BOSCH

HBN239E1T/13

HBN239E1T/13

BOSCH

HBN239E1T/35

HBN239E1T/35

BOSCH

HBN239E1T/45

HBN239E1T/45

BOSCH

HBN239E1T/46

HBN239E1T/46

BOSCH

HBN239E1T/47

HBN239E1T/47

BOSCH

HBN239E3/01

HBN239E3/01

BOSCH

HBN239E3/02

HBN239E3/02

BOSCH

HBN239E3/03

HBN239E3/03

BOSCH

HBN239E3/04

HBN239E3/04

BOSCH

HBN239E3/05

HBN239E3/05

BOSCH

HBN239E5/01

HBN239E5/01

BOSCH

HBN239E5/02

HBN239E5/02

BOSCH

HBN239E5/03

HBN239E5/03

BOSCH

HBN239E5/05

HBN239E5/05

BOSCH

HBN239E5/06

HBN239E5/06

BOSCH

HBN239E5/07

HBN239E5/07

BOSCH

HBN239E5/08

HBN239E5/08

BOSCH

HBN239E5/09

HBN239E5/09

BOSCH

HBN239E5/10

HBN239E5/10

BOSCH

HBN239E5/11

HBN239E5/11

BOSCH

HBN239E5/12

HBN239E5/12

BOSCH

HBN239E5/13

HBN239E5/13

BOSCH

HBN239E5R/02

HBN239E5R/02

BOSCH

HBN239E5R/03

HBN239E5R/03

BOSCH

HBN239E5R/04

HBN239E5R/04

BOSCH

HBN239E5R/05

HBN239E5R/05

BOSCH

HBN239E5R/06

HBN239E5R/06

BOSCH

HBN239E5R/07

HBN239E5R/07

BOSCH

HBN239E5R/08

HBN239E5R/08

BOSCH

HBN239E5R/09

HBN239E5R/09

BOSCH

HBN239S5R/02

HBN239S5R/02

BOSCH

HBN239S5R/03

HBN239S5R/03

BOSCH

HBN239S5R/04

HBN239S5R/04

BOSCH

HBN239S5R/05

HBN239S5R/05

BOSCH

HBN239S5R/06

HBN239S5R/06

BOSCH

HBN239S5R/07

HBN239S5R/07

BOSCH

HBN239S5R/08

HBN239S5R/08

BOSCH

HBN239S5R/09

HBN239S5R/09

BOSCH

HBN239W5R/02

HBN239W5R/02

BOSCH

HBN239W5R/03

HBN239W5R/03

BOSCH

HBN239W5R/04

HBN239W5R/04

BOSCH

HBN239W5R/05

HBN239W5R/05

BOSCH

HBN239W5R/06

HBN239W5R/06

BOSCH

HBN239W5R/07

HBN239W5R/07

BOSCH

HBN239W5R/08

HBN239W5R/08

BOSCH

HBN239W5R/09

HBN239W5R/09

PITSOS

P1ACB37725/06

P1ACB37725/06

PITSOS

P1ACB37726/01

P1ACB37726/01

PITSOS

P1ACB37726/02

P1ACB37726/02

PITSOS

P1ACB37726/03

P1ACB37726/03

PITSOS

P1ACB37726/04

P1ACB37726/04

PITSOS

P1ACB37726/05

P1ACB37726/05

PITSOS

P1ACB37726/07

P1ACB37726/07

PITSOS

P1ACB37726/08

P1ACB37726/08

PITSOS

P1ACB37726/09

P1ACB37726/09

PITSOS

PACB521020/01

PACB521020/01

PITSOS

PACB521020/03

PACB521020/03

PITSOS

PACB521020/04

PACB521020/04

PITSOS

PACB521020/05

PACB521020/05

PITSOS

PACB521020/06

PACB521020/06

PITSOS

PACB521020/07

PACB521020/07

PITSOS

PACB521020/08

PACB521020/08

PITSOS

PACB521020/09

PACB521020/09

PITSOS

PACB521020/10

PACB521020/10

PITSOS

PACB521020/11

PACB521020/11

PITSOS

PACB521020/12

PACB521020/12

PITSOS

PACB521020/13

PACB521020/13

PITSOS

PACB521020/14

PACB521020/14

PITSOS

PACB521020/15

PACB521020/15

PITSOS

PACB521220/01

PACB521220/01

PITSOS

PACB521220/03

PACB521220/03

PITSOS

PACB521220/04

PACB521220/04

PITSOS

PACB521220/05

PACB521220/05

PITSOS

PACB521220/06

PACB521220/06

PITSOS

PACB521220/07

PACB521220/07

PITSOS

PACB521220/08

PACB521220/08

PITSOS

PACB521220/09

PACB521220/09

PITSOS

PACB521220/10

PACB521220/10

PITSOS

PACB521220/11

PACB521220/11

PITSOS

PACB521220/12

PACB521220/12

PITSOS

PACB521220/13

PACB521220/13

PITSOS

PACB521220/14

PACB521220/14

PITSOS

PACB521220/15

PACB521220/15

PITSOS

PACB521A20/01

PACB521A20/01

PITSOS

PACB521A20/02

PACB521A20/02

PITSOS

PACB521A20/03

PACB521A20/03

PITSOS

PACB521A20/04

PACB521A20/04

PITSOS

PACB521A20/05

PACB521A20/05

PITSOS

PACB521A20/06

PACB521A20/06

PITSOS

PACB521A20/07

PACB521A20/07

PITSOS

PACB521A20/08

PACB521A20/08

PITSOS

PACB521C20/01

PACB521C20/01

PITSOS

PACB521C20/02

PACB521C20/02

PITSOS

PACB521C20/05

PACB521C20/05

PITSOS

PACB521C20/07

PACB521C20/07

PITSOS

PACB521C20/08

PACB521C20/08

PITSOS

PACB521K20/01

PACB521K20/01

PITSOS

PACB521K20/02

PACB521K20/02

PITSOS

PACB521K20/03

PACB521K20/03

PITSOS

PACB521K20/04

PACB521K20/04

PITSOS

PACB521K20/05

PACB521K20/05

PITSOS

PACB521K20/06

PACB521K20/06

PITSOS

PACB521K20/08

PACB521K20/08

BOSCH

HBN231S3R/01

Bosch

BOSCH

HBN231S3R/03

Bosch

BOSCH

HBN231S3R/04

Bosch

BOSCH

HBN231S3R/05

Bosch

BOSCH

HBN231S3R/06

Bosch

Συμβατοί κωδικοί :               

DEF0071, 21.10.20.31, 615757, 0061575

Σχετικά προϊόντα

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Συναλλαγή στο κατάστημα.

Αντικαταβολή.

Αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο

100% ασφαλής διαδικασία πληρωμής.