Βάση στήριξης για τοποθέτηση του στεγνωτηρίου επάνω στο πλυντήριο

BAS0005

Περιγραφή:          

Βάση στήριξης για τοποθέτηση του στεγνωτηρίου επάνω στο πλυντήριο

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

  • Μήκος: 365mm
  • Πλάτος : 380mm
  • Μέγιστο βάρος : 50Kg

Συμβατοί κωδικοί :                

BAS0005, 09.01.50.17, 233-0827

60,00 €

Μοντέλο:

brand name

E-Nr.

SIEMENS

WT45M260FG/01

SIEMENS

WT45M260OE/01

SIEMENS

WT45M263FG/01

SIEMENS

WT45M263FG/02

SIEMENS

WT45M268GR/01

SIEMENS

WT45M291FG/01

SIEMENS

WT45M291FG/02

SIEMENS

WT45M292FG/01

SIEMENS

WT45M292FG/03

SIEMENS

WT45N200GB/01

SIEMENS

WT45N201GB/01

SIEMENS

WT45N201GB/03

SIEMENS

WT45N202FG/01

SIEMENS

WT45N202FG/03

SIEMENS

WT45N272FG/01

SIEMENS

WT45N272FG/03

SIEMENS

WT45N2C7DN/01

SIEMENS

WT45N2C7FI/01

SIEMENS

WT45W439GR/03

SIEMENS

WT45W460IN/04

SIEMENS

WT45W460IN/07

SIEMENS

WT45W550BY/02

SIEMENS

WT45W561PL/03

SIEMENS

WT45W561PL/07

SIEMENS

WT45W562TR/05

SIEMENS

WT45W562TR/06

SIEMENS

WT45W562TR/07

SIEMENS

WT46B290GB/07

SIEMENS

WT46B290GB/08

SIEMENS

WT46B310EE/10

SIEMENS

WT46G210EE/04

SIEMENS

WT46G400AU/02

SIEMENS

WT46G400AU/06

SIEMENS

WT46G401FF/04

SIEMENS

WT46W261TR/20

SIEMENS

WT46W561TR/12

SIEMENS

WT46Y860TR/01

SIEMENS

WT46Y860TR/02

SIEMENS

WT46Y860TR/03

SIEMENS

WT46Y860TR/04

SIEMENS

WT46Y860TR/05

SIEMENS

WT47W461EU/03

SIEMENS

WT47W5600W/01

SIEMENS

WT47W5600W/05

SIEMENS

WT47W5600W/06

SIEMENS

WT47W561/04

SIEMENS

WT47W561/07

SIEMENS

WT47W561/08

SIEMENS

WT47W562FG/04

SIEMENS

WT47W562FG/07

SIEMENS

WT47W565/03

SIEMENS

WT47W5680W/06

SIEMENS

WT47W5680W/08

SIEMENS

WT47W568GR/03

SIEMENS

WT47W568GR/04

SIEMENS

WT47W581AU/08

SIEMENS

WT47W590CS/03

SIEMENS

WT47W590CS/04

SIEMENS

WT47W590CS/07

SIEMENS

WT47W591FF/04

SIEMENS

WT47W5A1/04

SIEMENS

WT47W5B1/01

SIEMENS

WT47W5B1/03

SIEMENS

WT47W5B1/04

SIEMENS

WT47W5B2/04

SIEMENS

WT47W5B2/07

SIEMENS

WT47W5B9/03

SIEMENS

WT47W5E1/01

SIEMENS

WT47W5E1/04

SIEMENS

WT47W5EM/03

SIEMENS

WT47W5EM/04

SIEMENS

WT47W5G2/02

SIEMENS

WT47W5H8IT/04

SIEMENS

WT47W5S1/01

SIEMENS

WT47W5S1/04

SIEMENS

WT47W5S1/07

SIEMENS

WT47W5S1/08

SIEMENS

WT47W5V1/01

SIEMENS

WT47W5V1/04

SIEMENS

WT47W5V1/07

SIEMENS

WT47W5V1/08

SIEMENS

WT47W5W0/01

SIEMENS

WT47W5W0/04

SIEMENS

WT47W5W0/07

SIEMENS

WT47W5W0/08

SIEMENS

WT47W7H2FG/03

SIEMENS

WT47W7H3FG/04

SIEMENS

WT47Y7690W/18

SIEMENS

WT47Y7690W/19

SIEMENS

WT47Y7691W/06

SIEMENS

WT47Y783/01

SIEMENS

WT47Y7H3FG/03

SIEMENS

WT47Y7W0FG/01

SIEMENS

WT47Y7W0FG/03

SIEMENS

WT47Y8H2FF/03

SIEMENS

WT47Y8H2FF/06

SIEMENS

WT4HW5600W/02

SIEMENS

WT4HW5600W/03

BOSCH

WTB86280/01

BOSCH

WTB86280/03

BOSCH

WTB86280/08

BOSCH

WTG86260EE/04

BOSCH

WTG86261EE/04

BOSCH

WTG86262ES/04

BOSCH

WTG86400AU/02

BOSCH

WTG86400AU/03

BOSCH

WTG86400NL/02

BOSCH

WTG86400PE/01

BOSCH

WTG86400PE/03

BOSCH

WTG86401GB/03

BOSCH

WTG86408GR/02

BOSCH

WTG86408GR/04

BOSCH

WTG86480/02

PITSOS

WTP60000/03

PITSOS

WTP60000/04

BOSCH

WTW84566FG/03

BOSCH

WTW84569SN/03

BOSCH

WTW85540EU/03

BOSCH

WTW85540EU/07

BOSCH

WTW85550BY/02

BOSCH

WTW85550BY/07

BOSCH

WTW85551BY/02

BOSCH

WTW85551BY/07

BOSCH

WTW85560TH/04

BOSCH

WTW85560TH/07

BOSCH

WTW85560TH/08

BOSCH

WTW85590BY/03

BOSCH

WTW85590BY/04

BOSCH

WTW85590BY/07

BOSCH

WTW85590BY/08

BOSCH

WTW855H0BY/04

BOSCH

WTW855H0BY/06

BOSCH

WTW855H0BY/07

BOSCH

WTW87530CH/08

BOSCH

WTW87530GR/04

BOSCH

WTW87530GR/07

BOSCH

WTW87530GR/08

BOSCH

WTW87539GR/02

BOSCH

WTW87541/04

BOSCH

WTW87541/07

BOSCH

WTW87541/08

BOSCH

WTW87561/04

BOSCH

WTW87561/07

BOSCH

WTW87562FG/04

BOSCH

WTW87562FG/07

BOSCH

WTW87562FG/08

BOSCH

WTW87564AU/08

BOSCH

WTW87566AU/08

BOSCH

WTW87569GR/02

BOSCH

WTW87583/01

BOSCH

WTW87583/04

BOSCH

WTW87590FG/02

BOSCH

WTW87595FG/04

BOSCH

WTW875W0/01

BOSCH

WTW875W0/04

BOSCH

WTW875W0/07

BOSCH

WTW875W0/08

BOSCH

WTW877W0FG/03

BOSCH

WTW877W0FG/04

BOSCH

WTW877W0FG/07

BOSCH

WTW877W0FG/08

BOSCH

WTB86222NL/01

BOSCH

WTB86222NL/02

BOSCH

WTB86222NL/03

BOSCH

WTB86222NL/08

BOSCH

WTB86260EE/01

BOSCH

WTB86260EE/02

BOSCH

WTB86260EE/03

BOSCH

WTB86260EE/08

BOSCH

WTB86282FG/01

BOSCH

WTB86500FF/01

BOSCH

WTB86500FF/02

BOSCH

WTB86500FF/03

BOSCH

WTB86500FF/08

BOSCH

WTW855E25/01

SIEMENS

WT46G400HK/04

SIEMENS

WT46G401HK/04

SIEMENS

WT47W591/04

SIEMENS

WT47W591/07

BOSCH

WTB86590GB/03

BOSCH

WTB86590GB/08

BOSCH

WTY86800TR/07

BOSCH

WTY86800TR/08

BOSCH

WTY86800TR/09

BOSCH

WTY86800TR/11

SIEMENS

WT47W584/04

SIEMENS

WT46B200HK/03

SIEMENS

WT46B200HK/08

SIEMENS

WT46B202FG/01

SIEMENS

WT46B202FG/02

SIEMENS

WT46B202FG/03

SIEMENS

WT46B202FG/08

SIEMENS

WT46B267DN/02

SIEMENS

WT46B267DN/08

SIEMENS

WT46B267DN/09

SIEMENS

WT46B268DN/02

SIEMENS

WT46B268DN/08

SIEMENS

WT46B210AU/02

BOSCH

WTG86400OE/01

SIEMENS

WT46W260TR/01

SIEMENS

WT46W260TR/07

SIEMENS

WT46W260TR/08

SIEMENS

WT46W260TR/19

SIEMENS

WT48Y702/14

SIEMENS

WT48Y7W3/15

SIEMENS

WT48Y7W3/16

SIEMENS

WT47Y782/12

SIEMENS

WT47Y782/13

SIEMENS

WT47Y782/15

SIEMENS

WT48Y782/07

SIEMENS

WT48Y782/09

SIEMENS

WT48Y782/13

SIEMENS

WT48Y782/14

SIEMENS

WT46B200IL/01

SIEMENS

WT46B200IL/02

SIEMENS

WT46B200IL/08

SIEMENS

WT46B200TI/01

SIEMENS

WT46B200TI/02

SIEMENS

WT46B202NL/01

SIEMENS

WT46B202NL/02

SIEMENS

WT46B202NL/03

SIEMENS

WT46B202NL/08

SIEMENS

WT46B209EE/08

SIEMENS

WT46B290FF/08

SIEMENS

WT47W239EE/07

SIEMENS

WT47W239EE/09

SIEMENS

WT47W239EE/17

SIEMENS

WT47W239EE/19

SIEMENS

WT46B200GR/01

SIEMENS

WT46B200GR/02

SIEMENS

WT46B200GR/03

SIEMENS

WT46B201IN/08

SIEMENS

WT46B210EE/08

SIEMENS

WT46B272FG/01

SIEMENS

WT46B272FG/02

SIEMENS

WT46B272FG/08

SIEMENS

WT46G400/02

SIEMENS

WT46G400/04

SIEMENS

WT46G400GC/01

SIEMENS

WT46G400GC/03

SIEMENS

WT46G400GC/04

SIEMENS

WT46G4G0/02

SIEMENS

WT46W430FF/01

SIEMENS

WT46W430FF/02

SIEMENS

WT46W430FF/03

SIEMENS

WT46W430FF/04

SIEMENS

WT46W430FF/05

SIEMENS

WT46W430FF/07

SIEMENS

WT46W430FF/08

SIEMENS

WT45W561OE/03

SIEMENS

WT45W561OE/07

SIEMENS

WT46B200/01

SIEMENS

WT46B200/02

SIEMENS

WT46B200/03

SIEMENS

WT46B200/08

SIEMENS

WT45W510/01

SIEMENS

WT45W510/04

SIEMENS

WT45W510/05

SIEMENS

WT45W530EE/01

SIEMENS

WT45W530EE/04

SIEMENS

WT45W561TR/01

SIEMENS

WT47W560/01

SIEMENS

WT47W560/02

SIEMENS

WT47W560/05

SIEMENS

WT45W510EE/02

SIEMENS

WT45W530FG/01

SIEMENS

WT45W530FG/04

SIEMENS

WT45W530FG/05

SIEMENS

WT45W560OE/01

SIEMENS

WT45W560PL/01

SIEMENS

WT45W560TR/01

SIEMENS

WT45W561BY/01

SIEMENS

WT45W5R1/01

SIEMENS

WT45W5R9DN/01

SIEMENS

WT45W5R9DN/07

SIEMENS

WT45W5R9IT/01

SIEMENS

WT45W5R9IT/07

SIEMENS

WT46W260GR/01

SIEMENS

WT46W260GR/02

SIEMENS

WT46W260GR/03

SIEMENS

WT46W260GR/04

SIEMENS

WT46W260GR/05

SIEMENS

WT46W260GR/08

SIEMENS

WT46W265GR/01

SIEMENS

WT46W265GR/02

SIEMENS

WT46W265GR/03

SIEMENS

WT46W265GR/05

SIEMENS

WT46W490FF/01

SIEMENS

WT46W490FF/03

SIEMENS

WT46W490FF/05

SIEMENS

WT46W490FF/07

SIEMENS

WT47W540BY/01

SIEMENS

WT47W540BY/02

SIEMENS

WT47W541BY/04

SIEMENS

WT47W560FG/02

SIEMENS

WT47W560FG/05

SIEMENS

WT47W568IT/01

SIEMENS

WT47W568IT/02

SIEMENS

WT47W580AU/01

SIEMENS

WT47W580AU/02

SIEMENS

WT47W580AU/05

SIEMENS

WT47W580AU/06

SIEMENS

WT47W580AU/07

SIEMENS

WT47W590FF/01

SIEMENS

WT47W590FF/02

SIEMENS

WT47W5G1/01

SIEMENS

WT47W5G1/02

SIEMENS

WT47W5H0BY/04

SIEMENS

WT47W5H0BY/06

SIEMENS

WT47W5H0BY/07

SIEMENS

WT47W5H0BY/08

SIEMENS

WT47W590/01

SIEMENS

WT47W590/02

SIEMENS

WT45W590CH/01

SIEMENS

WT45W590CH/05

SIEMENS

WT46Y700GR/07

SIEMENS

WT46Y700GR/08

SIEMENS

WT46Y700GR/11

SIEMENS

WT46Y700GR/12

SIEMENS

WT46Y890IT/05

SIEMENS

WT46Y890IT/08

SIEMENS

WT46Y890IT/11

SIEMENS

WT47Y781FG/16

SIEMENS

WT47Y781FG/17

SIEMENS

WT47Y782OE/03

SIEMENS

WT47Y782OE/06

SIEMENS

WT47Y782OE/08

SIEMENS

WT47Y891FF/15

SIEMENS

WT47Y891FF/16

SIEMENS

WT47Y891FF/17

SIEMENS

WT48Y718II/15

SIEMENS

WT48Y718II/16

SIEMENS

WT48Y771EX/07

SIEMENS

WT48Y771EX/08

SIEMENS

WT48Y771EX/09

SIEMENS

WT48Y771EX/14

SIEMENS

WT48Y7W1/05

SIEMENS

WT48Y7W1/09

SIEMENS

WT48Y7W1/13

SIEMENS

WT48Y7W1/14

SIEMENS

WT48Y890FF/07

SIEMENS

WT48Y890FF/11

SIEMENS

WT48Y890FF/12

SIEMENS

WT48Y772FG/07

SIEMENS

WT48Y772FG/08

SIEMENS

WT48Y772FG/09

SIEMENS

WT48Y772FG/13

SIEMENS

WT48Y772FG/14

SIEMENS

WT48Y773FG/15

SIEMENS

WT48Y773FG/16

SIEMENS

WT48Y718IT/07

SIEMENS

WT48Y718IT/08

SIEMENS

WT48Y718IT/09

SIEMENS

WT48Y718IT/13

SIEMENS

WT48Y718IT/14

SIEMENS

WT45M261FG/01

SIEMENS

WT45M261FG/03

SIEMENS

WT45M2K1FG/01

SIEMENS

WT48Y7W4/17

SIEMENS

WT48Y7W9II/16

BOSCH

WTW86260GR/01

BOSCH

WTW86260GR/02

BOSCH

WTW86260GR/03

BOSCH

WTW86260GR/04

BOSCH

WTW86260GR/05

BOSCH

WTW86260GR/07

BOSCH

WTW86260GR/08

BOSCH

WTW86260GR/17

BOSCH

WTW86265GR/01

BOSCH

WTW86265GR/02

BOSCH

WTW86265GR/03

BOSCH

WTW86265GR/04

BOSCH

WTW86265GR/05

BOSCH

WTW86265GR/07

BOSCH

WTW86265GR/08

BOSCH

WTW86265GR/19

BOSCH

WTB86282NL/01

BOSCH

WTB86282NL/02

BOSCH

WTB86282NL/03

BOSCH

WTB86282NL/08

BOSCH

WTB86300GB/01

BOSCH

WTB86300GB/02

BOSCH

WTB86300GB/03

BOSCH

WTB86300GB/08

SIEMENS

WT45W468GR/02

SIEMENS

WT45W468GR/05

SIEMENS

WT45W468GR/08

SIEMENS

WT45W569DN/03

SIEMENS

WT45W5D0CH/01

SIEMENS

WT45W5D0CH/03

SIEMENS

WT45W5O9DN/04

SIEMENS

WT45W5O9DN/07

SIEMENS

WT45W5O9DN/08

SIEMENS

WT47W460GR/03

SIEMENS

WT47W460GR/04

SIEMENS

WT47W468GR/03

SIEMENS

WT47W5601W/01

SIEMENS

WT47W5601W/03

SIEMENS

WT47W5681W/03

SIEMENS

WT47W56A/01

SIEMENS

WT47W56A/02

SIEMENS

WT47W570EX/01

SIEMENS

WT47W570EX/04

SIEMENS

WT47W570EX/07

SIEMENS

WT47W570EX/08

SIEMENS

WT47W583/01

SIEMENS

WT47W583/04

SIEMENS

WT47W590FG/02

SIEMENS

WT47W595FG/04

SIEMENS

WT47W595FG/07

SIEMENS

WT47W595FG/08

SIEMENS

WT47W59A/02

SIEMENS

WT47Y7W0/01

SIEMENS

WT47Y7W0AU/01

SIEMENS

WT47Y7W0AU/02

SIEMENS

WT47Y7W0AU/03

SIEMENS

WT47Y7W0AU/08

BOSCH

WTW845E0/03

BOSCH

WTW845EURO/03

BOSCH

WTW845W0/03

BOSCH

WTW845W0/04

BOSCH

WTW845W0/07

BOSCH

WTW845W0/08

BOSCH

WTW845W0ES/03

BOSCH

WTW845W0ES/04

BOSCH

WTW87468GR/03

BOSCH

WTW87468GR/05

BOSCH

WTW87530/02

BOSCH

WTW8755ECH/07

BOSCH

WTW87565/03

BOSCH

WTW87568II/04

BOSCH

WTW87568II/07

BOSCH

WTW87568II/08

BOSCH

WTW8756A/01

BOSCH

WTW8756A/02

BOSCH

WTW8756A/05

BOSCH

WTW87570CH/04

BOSCH

WTW87571CH/03

BOSCH

WTW87571CH/07

BOSCH

WTW87571CH/08

BOSCH

WTW8759A/02

BOSCH

WTW8759A/05

BOSCH

WTW875E27/04

BOSCH

WTW875E27/07

BOSCH

WTW875E27/08

BOSCH

WTW875ECO/01

BOSCH

WTW875ECO/04

BOSCH

WTW875ECO/07

BOSCH

WTW875ECO/08

BOSCH

WTW89H60FG/03

BOSCH

WTW89H61FG/04

BOSCH

WTW89H61FG/06

BOSCH

WTWH75600W/02

BOSCH

WTWH75600W/03

SIEMENS

WT47G239EE/03

SIEMENS

WT47G439EE/01

SIEMENS

WT47G439EE/02

SIEMENS

WT47G439EE/03

BOSCH

WTB86267SN/02

BOSCH

WTB86267SN/08

BOSCH

WTB86267SN/09

BOSCH

WTB86268SN/02

BOSCH

WTB86268SN/08

BOSCH

WTB86298SN/02

BOSCH

WTB86298SN/08

BOSCH

WTB86590FF/03

BOSCH

WTB86590FF/08

BOSCH

WTW875600W/01

BOSCH

WTW875600W/05

BOSCH

WTW875600W/06

BOSCH

WTW875600W/07

BOSCH

WTW875600W/08

BOSCH

WTW875680W/06

BOSCH

WTW875680W/08

BOSCH

WTW875681W/03

BOSCH

WTW875682W/03

BOSCH

WTW875601W/02

BOSCH

WTW875601W/03

BOSCH

WTG86400/02

BOSCH

WTG86400/04

BOSCH

WTG86400GB/01

BOSCH

WTG86400GC/01

BOSCH

WTG86400GC/04

BOSCH

WTG86400IR/03

BOSCH

WTG86400PL/01

BOSCH

WTG8640XIR/04

BOSCH

WTW85510/01

BOSCH

WTW85510/05

BOSCH

WTW85530BY/01

BOSCH

WTW85530EE/02

BOSCH

WTW85560BY/01

BOSCH

WTW85560OE/01

BOSCH

WTW85561BY/01

BOSCH

WTW85589SN/01

BOSCH

WTW855R9SN/01

BOSCH

WTW855R9SN/07

BOSCH

WTW87540/01

BOSCH

WTW87540/02

BOSCH

WTW8754ECH/02

BOSCH

WTW8754ECH/05

BOSCH

WTW87560/01

BOSCH

WTW87560/02

BOSCH

WTW87560FG/01

BOSCH

WTW87560FG/02

BOSCH

WTW87560FG/05

BOSCH

WTW87560TR/02

BOSCH

WTW87565AU/01

BOSCH

WTW87565AU/02

BOSCH

WTW87565AU/03

BOSCH

WTW87565AU/05

BOSCH

WTW87568IT/01

BOSCH

WTW87568IT/02

BOSCH

WTW87568SN/01

BOSCH

WTW87568SN/02

BOSCH

WTW87568SN/05

BOSCH

WTW87569SN/01

BOSCH

WTW87569SN/02

BOSCH

WTW87570EX/01

BOSCH

WTW87570EX/02

BOSCH

WTW87589SN/01

BOSCH

WTW87589SN/02

BOSCH

WTW87590/01

BOSCH

WTW87590/02

BOSCH

WTW87590FF/01

BOSCH

WTW87590FF/02

BOSCH

WTW87590NL/01

BOSCH

WTW87590NL/02

BOSCH

WTW875E0/01

BOSCH

WTW875E0/02

BOSCH

WTW875M8SN/01

BOSCH

WTW875M8SN/02

BOSCH

WTW875M8SN/05

BOSCH

WTW875MK/01

BOSCH

WTW875U1AT/01

BOSCH

WTW875U1AT/02

BOSCH

WTW875V1/01

BOSCH

WTW875V1/02

BOSCH

WTW87F90CH/02

BOSCH

WTW87F90CH/05

BOSCH

WTW85561OE/05

BOSCH

WTW85561OE/06

BOSCH

WTW85561OE/07

SIEMENS

WT47W773FG/04

SIEMENS

WT46B201PL/01

SIEMENS

WT46B201PL/03

BOSCH

WTZ20410(00

Σχετικά προϊόντα

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Συναλλαγή στο κατάστημα.

Αντικαταβολή.

Αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο

100% ασφαλής διαδικασία πληρωμής.