Νεο Βαλβίδα 90° τριπλή , 220 / 240volt, Φ12 πλυντηρίου ρουχων MIELE

Βαλβίδα 90° τριπλή , 220 / 240volt, Φ12 πλυντηρίου ρουχων MIELE

PRBAL0035

38,00 €

Περιγραφή:                             

Βαλβίδα τριπλή πλυντηρίου ρουχων MIELE

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

  • Είσοδος : 3/4''
  • Έξοδος :Ø12mm
  • Τάση : 220 – 240V
  • Ηλεκτρικές συνδέσεις : Κουμπωτή με πλακετάκι στις επαφές
  • Πηνία : 3
  • Κρύο
  • Θερμοκρασία : 60°C
  • Πίεση : 0,2 - 10 bar

Συμβατοί κωδικοί :               

PRBAL0035, F249192, 4035200, 31.01.25.31., 2223543, 2223541, 2223542, 4101850, 4031790

brand

model

MIELE

100ANNIVERSARY - BE - W961

MIELE

AU - RAPIDWASH - W918

MIELE

AU - W918

MIELE

AURIN2000 - ES - W842

MIELE

AURIN2001 - ES - W866

MIELE

BE - COSMOSWPS - W908

MIELE

BE - GOLD2000 - W961

MIELE

BE - METEOR2866 - W866

MIELE

BE - MONDIA140 - W866

MIELE

BRILLANT1200 - DE - W842

MIELE

BRILLANT1600 - DE - W985

MIELE

BRILLANT4878WPS - DE - W878

MIELE

CH - W100-35 - W135

MIELE

CH - W100-55CH - W155

MIELE

CH - W400-89SWPS - W489S

MIELE

CH - W842 - W842SPECIALII

MIELE

CH - W842 - W842SPEZIALII

MIELE

CH - W900-11 - W911

MIELE

CH - W900-18 - W918

MIELE

CH - W900-21 - W921

MIELE

CH - W900-30 - W930

MIELE

CH - W900-33 - W933

MIELE

CH - W900-34 - W934

MIELE

CH - W900-41CH - W941

MIELE

CH - W900-57 - W957

MIELE

CH - W900-85 - W985

MIELE

CH - W900-86 - W986

MIELE

CH - W900-87 - W987

MIELE

CH - W900-89CH - W989

MIELE

CH - WT900-45CH - WT945

MIELE

CH - WT900-45S - WT945S

MIELE

DE - ECONIC1200 - W842

MIELE

DE - ECONIC1400 - W961

MIELE

DE - ECONIC1600 - W985

MIELE

DE - ECONIC2200 - W151

MIELE

DE - ECONICWT1500 - WT945

MIELE

DE - EXQUISIT1200 - W723

MIELE

DE - EXQUISIT1342 - W842

MIELE

DE - EXQUISIT1400 - W723

MIELE

DE - EXQUISIT1461 - W961

MIELE

DE - EXQUISIT1485 - W985

MIELE

DE - EXQUISIT1490 - W923

MIELE

DE - EXQUISIT2000 - W715

MIELE

DE - EXQUISIT2150 - W911

MIELE

DE - EXQUISIT2250 - W918

MIELE

DE - EXQUISIT3878WPS - W878

MIELE

DE - GALAW961 - W961

MIELE

DE - METEOR - W715

MIELE

DE - METEOR1042 - W842

MIELE

DE - METEOR1043WPS - W842

MIELE

DE - METEOR1320 - W832

MIELE

DE - METEOR2000 - W723

MIELE

DE - METEOR2061 - W961

MIELE

DE - METEOR2074 - W974

MIELE

DE - METEOR2080 - W908

MIELE

DE - METEOR2086WPS - W986

MIELE

DE - METEOR2100 - W715

MIELE

DE - METEOR2100 - W910

MIELE

DE - METEOR2110 - W911

MIELE

DE - METEOR2125 - W120

MIELE

DE - METEOR2130 - W915

MIELE

DE - METEOR2135 - W135

MIELE

DE - METEOR2200 - W921

MIELE

DE - METEOR2250 - W925

MIELE

DE - METEOR2290 - W929

MIELE

DE - METEOR2330 - W933

MIELE

DE - METEOR2340 - W934

MIELE

DE - METEOR2878WPS - W878

MIELE

DE - MONDIA1000 - W723

MIELE

DE - MONDIA1100 - W715

MIELE

DE - MONDIA1142 - W842

MIELE

DE - MONDIA1220 - W911

MIELE

DE - MONDIA1227 - W927

MIELE

DE - MONDIA1261 - W961

MIELE

DE - MONDIA1285WPS - W985

MIELE

DE - MONDIA1300 - W918

MIELE

DE - MONDIA1878WPS - W878

MIELE

DE - POWER1600 - W985

MIELE

DE - POWER2200 - W151

MIELE

DE - PRIMAVERA - W961

MIELE

DE - SENATOR - W715

MIELE

DE - SENATOR - W933

MIELE

DE - SENATOR - W934

MIELE

DE - SENATOR120 - W842

MIELE

DE - SENATOR1200T - W120

MIELE

DE - SENATOR140 - W961

MIELE

DE - SENATOR140WPS - W910

MIELE

DE - SENATOR1600 - W911

MIELE

DE - SENATOR1600S - W918

MIELE

DE - SENATOR160WPS - W985

MIELE

DE - SENATOR165WPS - W935

MIELE

DE - SENATOR220 - W151

MIELE

DE - SENATORDELUXE - W723

MIELE

DE - SENATORDL - W723

MIELE

DE - SENATORTOP - W110

MIELE

DE - SENATORWT150 - WT945

MIELE

DE - SUPERIOR1220 - W842

MIELE

DE - SUPERIOR1420 - W961

MIELE

DE - SUPERIOR1600 - W934

MIELE

DE - SUPERIOR1620WPS - W985

MIELE

DE - SUPERIOR1650 - W935

MIELE

DE - SUPERIOR2200 - W151

MIELE

DE - SUPERIORDUO1500 - WT945

MIELE

DE - TOPSTAR - W110

MIELE

DE - W911 - W911D

MIELE

DE - W911 - W911M

MIELE

DE - W961 - W961M

MIELE

DK - ROYAL - W718

MIELE

DK - ROYAL - W916

MIELE

DK - ROYAL - W921

MIELE

ES - GALA - W842

MIELE

ES - NOVOATLANTIS - W842

MIELE

ES - NOVOSTAR1 - W842

MIELE

ES - TOPSTAR - W110

MIELE

EXCELLENT92 - NL - W909

MIELE

EXCELLENT92 - NL - W911

MIELE

EXPERTB2200 - NL - W120

MIELE

EXPERTB2240 - NL - W135

MIELE

EXPERTV8850 - NL - W832

MIELE

EXPERTV9945 - NL - W963

MIELE

EXPERTV9960 - NL - W921

MIELE

EXPERTW2088 - NL - W715

MIELE

EXPERTW2089 - NL - W715

MIELE

EXPERTW2099 - NL - W921

MIELE

FI - TOPSTAR - W110

MIELE

FR - NOVOLINE - W110

MIELE

FR - NOVOSTAR - W110

MIELE

FR - W155

MIELE

FR - W155 - W155S

MIELE

GB - PREMIERNOVO - W842

MIELE

GOLD2000 - PT - W842

MIELE

HK - PREMIERNOVO - W842

MIELE

IE - PREMIERNOVO - W842

MIELE

IT - TOPSTAR - W110

MIELE

JP - WT945S

MIELE

JP - WT946

MIELE

JP - WT946S

MIELE

JUBILAEUM - NO - W911

MIELE

JUBILAEUM94 - NO - W911

MIELE

JUBILEUM - NO - W911

MIELE

JUBILEUM94 - NO - W911

MIELE

METEOR - NO - W715

MIELE

METEOR1400 - NL - W135

MIELE

METEOR1600 - NL - W921

MIELE

METEOR2866|20010401|00000000

MIELE

METEORB1200 - NL - W120

MIELE

METEORB1400 - NL - W135

MIELE

METEORV8500 - NL - W832

MIELE

METEORV9545 - NL - W963

MIELE

METEORV9600 - NL - W921

MIELE

NL - TOPSTAR - W110

MIELE

NL - V9450WPSMETEOR - W908

MIELE

NL - V9600WPSMETEOR - W929

MIELE

NL - V9660WPSMETEOR - W986

MIELE

NL - V9845WPSEXPERT - W908

MIELE

NL - V9860WPSEXPERT - W986

MIELE

NL - V9960WPSEXPERT - W929

MIELE

NL - W2099EXPERT - W921

MIELE

NL - W7059 - W918

MIELE

NL - W715

MIELE

NL - W8314 - W832

MIELE

NL - W9059 - W918

MIELE

NL - W9140 - W963

MIELE

NL - W9145 - W963

MIELE

NL - W918 - W9316

MIELE

NL - W9235 - W963

MIELE

NL - W9245 - W925

MIELE

NL - W9260 - W929

MIELE

NL - W929 - W9416

MIELE

NL - W9345 - W963

MIELE

NL - W9460 - W986

MIELE

NL - W9616 - W986

MIELE

NL - W963 - W9645WPS

MIELE

NO - PRIMAVERA - W961

MIELE

NO - TOPSTAR - W110

MIELE

PREMIERNOVO - W842 - ZA

MIELE

PRISMA1400 - RU - W866

MIELE

W110

MIELE

W120

MIELE

W130

MIELE

W135

MIELE

W151

MIELE

W155

MIELE

W489S

MIELE

W489SI

MIELE

W489SI|W489SI|20010901|20040601

MIELE

W715

MIELE

W718

MIELE

W723

MIELE

W731

MIELE

W732

MIELE

W733

MIELE

W734

MIELE

W735

MIELE

W736

MIELE

W737

MIELE

W738

MIELE

W832

MIELE

W842

MIELE

W866

MIELE

W874

MIELE

W878

MIELE

W908

MIELE

W909

MIELE

W910

MIELE

W911

MIELE

W915

MIELE

W916

MIELE

W918

MIELE

W919

MIELE

W921

MIELE

W923

MIELE

W925

MIELE

W927

MIELE

W929

MIELE

W930

MIELE

W930I

MIELE

W930I|W930I|19920601|19970601

MIELE

W931

MIELE

W931I

MIELE

W931I|W931I|19960301|19980201

MIELE

W933

MIELE

W934

MIELE

W935

MIELE

W936

MIELE

W937

MIELE

W939

MIELE

W941

MIELE

W957

MIELE

W959

MIELE

W961

MIELE

W963

MIELE

W974

MIELE

W980

MIELE

W985

MIELE

W986

MIELE

W987

MIELE

W989

MIELE

W989I

MIELE

W989I|W989I|19970701|20030601

MIELE

WT943

MIELE

WT945

MIELE

WT945S

MIELE

WT946

MIELE

WT946I

MIELE

WT946I|WT946I|19980801|20021201

MIELE

WT946I|WT946I|19980801|20021201

MIELE

WT946IS

MIELE

WT946IS|20021001|00000000

MIELE

WT946IS|WT946IS|20021001|20050701

MIELE

WT946IS|WT946IS|20021001|20050701

MIELE

WT946IS|WT946IS|20021001|20050701

MIELE

WT946IS|WT946IS|20021001|20050701

MIELE

WT946S

MIELE

WT946S|20021001|00000000

PRBAL0035, F249192, 4035200, 31.01.25.31., 2223543, 2223541, 2223542, 4101850, 4031790

Σχετικά προϊόντα

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Συναλλαγή στο κατάστημα.

Αντικαταβολή.

Αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο

100% ασφαλής διαδικασία πληρωμής.