Αντίσταση πλυντηρίου ρούχων ARISTON/INDESIT/WHIRLPOOL/VESTEL

PRANT0022

12,00 €

Περιγραφή:

Αντίστασηπλυντηρίουρούχων ARISTON/INDESIT/WHIRLPOOL/VESTEL

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Επίδοση : 2000W
  • Μήκος φλάντζας : 81mm
  • Πλάτος φλάντζας : 28mm
  • Μήκος : 220mm
  • Πλάτος : 70mm
  • Με θερμική ασφάλεια

Μοντέλο:

AEG
model:(MOD:) : LAV41000 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 913729131 00
model:(MOD:) : LAV40900 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 913728691
ARISTON
model(MOD) : AM1274XEX commercial code : F001047 industrial code : 80010470000
BLUE SKY
model(MOD) : BLT505 Prod.No. : 913100451 01
BOSCH
E-Nr. : WFD1060II/01
E-Nr. : WFD1060BY/01
BRANDT
model(MOD) : WTL1261K type(TYP) : 6G1GBREXD
model(MOD) : WM61200 Ser.Nr.: : 6E1GBREXA
model(MOD) : WTD1051K
model(MOD) : BFV1008
model(MOD) : BF58 Ser.Nr.: : 9210019B5
model(MOD) : WDB1000 type(TYP) : 6B3CBREXA
model(MOD) : WDB1001 type(TYP) : 6D3CBREXB
model(MOD) : BFV100ECO
model(MOD) : BF55
model(MOD) : BFC50
model(MOD) : BFV108ECO
model(MOD) : WDB1001 type(TYP) : 6F3CBREXA
model(MOD) : WFH1372F Ser.Nr.: : 0020611101
model(MOD) : WM61200 Ser.Nr.: : 6G1GBREXA
CANDY
model(MOD) : CJ433T type(TYP) : LB CJ 433 T Serial.Nr(S/N) : 31134117
model(MOD) : CTS65T type(TYP) : LBCTS65T UNI Serial.Nr(S/N) : 31000090
model(MOD) : CTY65-04S type(TYP) : CTY 65-04S Serial.Nr(S/N) : 31001725
model(MOD) : CTT82TV Serial.Nr(S/N) : 37505401
model(MOD) : CTS60 Serial.Nr(S/N) : 31000425
model(MOD) : CM2106-16S Serial.Nr(S/N) : 31000960
model(MOD) : CN60T type(TYP) : LB CN 60 T Serial.Nr(S/N) : 31000143
model(MOD) : CG454T type(TYP) : LB CG 454 T Serial.Nr(S/N) : 31133101
model(MOD) : CB60.6T type(TYP) : LB CB 60.6T Serial.Nr(S/N) : 31000473
model(MOD) : G1056SY type(TYP) : CTG 1056 SY Serial.Nr(S/N) : 31001294
model(MOD) : CB86TRSY type(TYP) : LB CB86TR SY Serial.Nr(S/N) : 31123490 0136
model(MOD) : GO 712-37S Serial.Nr(S/N) : 31001270
model(MOD) : CNL 085-03S Serial.Nr(S/N) : 31001217
model(MOD) : CB62T type(TYP) : LB CB 62 T Serial.Nr(S/N) : 31127194
model(MOD) : GO610-37S type(TYP) : GO 610-37S Serial.Nr(S/N) : 31001278
model(MOD) : CTG1056/1-03S type(TYP) : CTG 1056/1-03S Serial.Nr(S/N) : 31001921
model(MOD) : GO 108/2-16S Serial.Nr(S/N) : 31003062
model(MOD) : CL2127-36S Serial.Nr(S/N) : 31001016 0520
model(MOD) : GO 107-36S Serial.Nr(S/N) : 31002434
model(MOD) : GO108-16S type(TYP) : GO 108-16S Serial.Nr(S/N) : 31002061
model(MOD) : CBD86SY type(TYP) : LBCBD 86SY Serial.Nr(S/N) : 31000474
model(MOD) : CTG 856/1-06S Serial.Nr(S/N) : 31001928
model(MOD) : CN 45 T type(TYP) : LB CN 45 T Serial.Nr(S/N) : 31000252
model(MOD) : CTS60T (LB CTS 60 T) Serial.Nr(S/N) : 37505211
model(MOD) : CTH 1476/1-03S Serial.Nr(S/N) : 31001886
model(MOD) : GO F108/2-16S type(TYP) : GOF108/2-16S Serial.Nr(S/N) : 31003055
model(MOD) : CL2 087-85S type(TYP) : LB CL2 087-85S Serial.Nr(S/N) : 31001378
model(MOD) : LBCN40T Serial.Nr(S/N) : 31000141
model(MOD) : CN40T-04S Serial.Nr(S/N) : 31001138
model(MOD) : LB CN 65 AT type(TYP) : CN65AT Serial.Nr(S/N) : 31000146
model(MOD) : GO 68-18S Serial.Nr(S/N) : 31001377
model(MOD) : LB CN 50 T type(TYP) : CN50T Serial.Nr(S/N) : 31000142
model(MOD) : CTH 1276 SY Serial.Nr(S/N) : 31001312
model(MOD) : GO108DF-18 type(TYP) : GO 108DF-18 Serial.Nr(S/N) : 31003892
model(MOD) : C2 125-86S Serial.Nr(S/N) : 31000952
model(MOD) : LB CTE 81 type(TYP) : CTE 81 Serial.Nr(S/N) : 31000418
model(MOD) : CLD 135-86S Serial.Nr(S/N) : 31000955
model(MOD) : CM2 106-01 Serial.Nr(S/N) : 31000921
model(MOD) : CTG856SY Serial.Nr(S/N) : 31001315
model(MOD) : GO 147 HTXT-01 Serial.Nr(S/N) : 31001514
model(MOD) : CTE 101 SY type(TYP) : LB CTE 101 SY Serial.Nr(S/N) : 31000419
model(MOD) : ACT SMART 13 Serial.Nr(S/N) : 31105117
model(MOD) : C2 512-01S Serial.Nr(S/N) : 31000926
model(MOD) : LB HMP 756 E Serial.Nr(S/N) : 31000293
model(MOD) : LB CTA 84 AA Serial.Nr(S/N) : 31000420
model(MOD) : LBCG434 Serial.Nr(S/N) : 31133135
model(MOD) : CO 108F-37S type(TYP) : CO108F-37S Serial.Nr(S/N) : 31003530
model(MOD) : EVO 1283DW/1-18 Serial.Nr(S/N) : 31004366
model(MOD) : GO 128-86S Serial.Nr(S/N) : 31002062
model(MOD) : CO 107F-37S type(TYP) : CO107F-37S Serial.Nr(S/N) : 31003574
model(MOD) : GO4 106/1-16S Serial.Nr(S/N) : 31002463
model(MOD) : LB CSN 62 T type(TYP) : LBCSN62T Serial.Nr(S/N) : 31000199
model(MOD) : EVO 1082D/1-18 type(TYP) : EVO1082D/1-18 Serial.Nr(S/N) : 31004364
model(MOD) : LB CBL100 SY Serial.Nr(S/N) : 31123672
model(MOD) : GO 148-86S Serial.Nr(S/N) : 31001992
model(MOD) : CTY 84 SY Serial.Nr(S/N) : 31001050
model(MOD) : LBCBL85.6SY type(TYP) : CBL85.6 Serial.Nr(S/N) : 31000031
model(MOD) : C1 506-01S Serial.Nr(S/N) : 31000989
model(MOD) : GO 510/1-16S Serial.Nr(S/N) : 31002466
model(MOD) : CM207618S Serial.Nr(S/N) : 31001018
model(MOD) : GODF 800-80 Serial.Nr(S/N) : 31003786
model(MOD) : GO1280DX37S Serial.Nr(S/N) : 31002147
model(MOD) : CTS50 Serial.Nr(S/N) : 31000468
model(MOD) : CBD1163-37S Serial.Nr(S/N) : 31000670
model(MOD) : GO51016S Serial.Nr(S/N) : 31001326
model(MOD) : C1 506/D-04S type(TYP) : C1506/D-04S Serial.Nr(S/N) : 31001727
model(MOD) : CTI 653 T Serial.Nr(S/N) : 37502622
model(MOD) : CNL6901S Serial.Nr(S/N) : 31001329
model(MOD) : GO 128DF-18S Serial.Nr(S/N) : 31003145
model(MOD) : GO 108DF-01 Serial.Nr(S/N) : 31003123
model(MOD) : LB CN 63T RU type(TYP) : CN63TRU Serial.Nr(S/N) : 31000202
model(MOD) : CLD135AUS Serial.Nr(S/N) : 31002430
model(MOD) : GO4 106-16S Serial.Nr(S/N) : 31001644
model(MOD) : CM2086-18S Serial.Nr(S/N) : 31001017
model(MOD) : LB CN 55 AT type(TYP) : CN55AT Serial.Nr(S/N) : 31000145
model(MOD) : GO 108/2-01 Serial.Nr(S/N) : 31003109
model(MOD) : GO 712-47 Serial.Nr(S/N) : 31001739
model(MOD) : CTI 984 ES type(TYP) : CTI984ES Serial.Nr(S/N) : 37502465
model(MOD) : GO 1472DEHC-37S type(TYP) : GO1472DEHC-37S Serial.Nr(S/N) : 31003532
model(MOD) : LB CTT 63T S Serial.Nr(S/N) : 37505518
ELCO
model(MOD) : 800LI
ELECTROLUX
model(MOD) : EWT423 Prod.Nr./PNC: : 913761601 01
model(MOD) : EWT832 Prod.Nr./PNC: : 913200771 02
FAGOR
model(MOD) : F66 type(TYP) : F-66 Serial Nr.: : 925010097
FAURE
model(MOD) : LTC529 Prod.Nr./PNC: : 913200961 02
model(MOD) : LTC529 Prod.Nr./PNC: : 913200961 00
model(MOD) : LTC528 Prod.Nr./PNC: : 913760041 00
GENERAL ELECTRIC
model(MOD) : LB WH6402ARG type(TYP) : 37506003
HOOVER
model(MOD) : HNT 514.6 SY AAA Serial.Nr(S/N) : 31001394
model(MOD) : HNT 514.6/1-18S Serial.Nr(S/N) : 31002013
model(MOD) : CBE1225 type(TYP) : LBCBE1225TUK Serial.Nr(S/N) : 31000103
model(MOD) : GO4 107DF-16S type(TYP) : GO4107DF Serial.Nr(S/N) : 31003493
model(MOD) : HTV 914.6/1-18S type(TYP) : HTV914.6/1 Serial.Nr(S/N) : 31002010
model(MOD) : VHD 710/2-85S Serial.Nr(S/N) : 31003410
model(MOD) : LBHTC13AA-86 Serial.Nr(S/N) : 31000655
model(MOD) : HWF 5516 ECE Serial.Nr(S/N) : 31000275
model(MOD) : HNT6614D-86S Serial.Nr(S/N) : 31002159
model(MOD) : VHD810-04S Serial.Nr(S/N) : 31002141
model(MOD) : VHD128-18S Serial.Nr(S/N) : 31001511
model(MOD) : DST 8166P-14S Serial.Nr(S/N) : 31003391
model(MOD) : VHD8143ZDB Serial.Nr(S/N) : 31002052
model(MOD) : HNL3146-80 Serial.Nr(S/N) : 31000599
model(MOD) : VHD 106-16S Serial.Nr(S/N) : 31001510
model(MOD) : VHD812/2-85S Serial.Nr(S/N) : 31003190
model(MOD) : LB AL 80 11 Serial.Nr(S/N) : 31136179
model(MOD) : VHD810/2-04S Serial.Nr(S/N) : 31003194
model(MOD) : LBHLYS1059E Serial.Nr(S/N) : 31000185
IGNIS
model(MOD) : AWV413/2 Service Nr. : 858441301020
model(MOD) : AWV 495/IG Service Nr. : 858449538000
model(MOD) : AWV413/5 Service Nr. : 858441301057
model(MOD) : AWV403/IG Service Nr. : 858440301000
model(MOD) : AWV 414 Service Nr. : 858441438000
INDESIT
KELVINATOR

model(MOD) : KF835 Prod.Nr. : 913760261 01
model(MOD) : KTL66 type(TYP) : KTL 66 Serial-Nr. : 37501509
model(MOD) : KF835 Prod.Nr. : 913760261 00
model(MOD) : KF525 Prod.Nr. : 91376027102
K-TEC
model(MOD) : WD-12311FD type(TYP) : WD12311FD
LG
model(MOD) : WD65130F type(TYP) : WD-65130F
model(MOD) : WD10401TD type(TYP) : WD-10401TD
model(MOD) : WD-10651T type(TYP) : WD10651T
model(MOD) : F-1407TDSP9 type(TYP) : F1407TDSP9
model(MOD) : WD65130FU type(TYP) : WD-65130FU
model(MOD) : WD10160TP type(TYP) : WD-10160TP
model(MOD) : WD10130F type(TYP) : WD-10130F
model(MOD) : WD-10112FD type(TYP) : WD10112FD
model(MOD) : WD-10220FD type(TYP) : WD10220FD
model(MOD) : WD-12311FDK
model(MOD) : WD-80160TP type(TYP) : WD80160TP
model(MOD) : WD-65160TP type(TYP) : WD65160TP
model(MOD) : WD-10311FDK type(TYP) : WD10311FDK
model(MOD) : WD-80130F type(TYP) : WD80130F
model(MOD) : F1406TDSP5
model(MOD) : F1407TDSP6
model(MOD) : F1407TDSPU
model(MOD) : WD-10150FB type(TYP) : WD10150FB
model(MOD) : WD-10160FU type(TYP) : WD10160FU
model(MOD) : WD-10401TDK type(TYP) : WD10401TDK
model(MOD) : WD-10406TD
model(MOD) : WD-10406TDK type(TYP) : WD10406TDK
model(MOD) : WD-1050FB type(TYP) : WD1050FB
model(MOD) : WD-1055FB type(TYP) : WD1055FB
model(MOD) : WD-10650TP type(TYP) : WD10650TP
model(MOD) : WD-1090FB type(TYP) : WD1090FB
model(MOD) : WD-11230FB type(TYP) : WD11230FB
model(MOD) : WD-12112FD type(TYP) : WD12112FD
model(MOD) : WD-12150FB type(TYP) : WD12150FB
model(MOD) : WD-12220FD type(TYP) : WD12220FD
model(MOD) : WD-13230FB type(TYP) : WD13230FB
model(MOD) : WD-14117FD type(TYP) : WD14117FD
model(MOD) : WD-14225FD type(TYP) : WD14225FD
model(MOD) : WD-14311FD type(TYP) : WD14311FD
model(MOD) : WD-14577FD type(TYP) : WD14577FD
model(MOD) : WD-14579FD type(TYP) : WD14579FD
model(MOD) : WD-65301TP type(TYP) : WD65301TP
model(MOD) : WD-80150FB type(TYP) : WD80150FB
model(MOD) : WD-80160F type(TYP) : WD80160F
model(MOD) : WD-80160FU type(TYP) : WD80160FU
PITSOS
E-Nr. : WFDPI60GR/01
E-Nr. : WFDPI50GR/01
E-Nr. : WFBPI04GR/33
E-Nr. : P1WTA2501A/01
E-Nr. : P1WTA2601A/01
E-Nr. : WFBPI01GR/31
E-Nr. : WFBPI02GR/31
E-Nr. : P1WTA2602A/01
E-Nr. : WFBPI01GR/33
E-Nr. : WFBPI08GR/02
E-Nr. : P1WTA2603A/02
E-Nr. : P1WTA2601A/02
E-Nr. : WFBPI02GR/33
SAMSUNG
model(MOD) : WF8802LPS type(TYP) : WF8802LPS/XEF
model(MOD) : WF702B2BKWQ type(TYP) : WF702B2BKWQ/LE
model(MOD) : WF1802LSW2/XEF
model(MOD) : WF80F5E0W4W
model(MOD) : WF60F4E0N0W/LV
model(MOD) : WF8802LSV1/YAH
model(MOD) : WF70F5E0W2W/LV
model(MOD) : WF1124XAC/YLE type(TYP) : 0000
model(MOD) : WF1124XAC/YLE type(TYP) : 0001
model(MOD) : WF1702WPV type(TYP) : WF1702WPV2/YLV
model(MOD) : WF1802LSC/XEC
model(MOD) : WF80F5E2W2W/LV
model(MOD) : WF8802LSW/YLV
model(MOD) : WF8800LSW1
model(MOD) : WW10H9600EW/EG
model(MOD) : WF90F5E3U4W/LV
model(MOD) : WW80J6410CW/AH
model(MOD) : WF1804WPU/YAH
model(MOD) : WF1802WPV2/YLV
model(MOD) : WF80F5E5U4W/LV
model(MOD) : WF70F5E0N2W/EF
model(MOD) : WW80K5410UW/EO
model(MOD) : WF0800NCE/XEC
model(MOD) : WF0804Y8E/XEF
model(MOD) : WW70J3283KW1EF
model(MOD) : WF9902LWE/XEC
model(MOD) : WF70F5E2W2W/EF
model(MOD) : WF80F5E0W2W/ET
model(MOD) : WW90J6410CW/AH
model(MOD) : WW90J6410CW/EF
model(MOD) : WD80J6410AW/EF
model(MOD) : WF1802LSW2/YLE
model(MOD) : WF8802LPH1/XEF
model(MOD) : WF70F5E0N2W/LV
model(MOD) : WF1802LSW2/XEO
model(MOD) : WF9802LWV/XEF
SAN GIORGIO
model(MOD) : THESI 865
TEKA
model(MOD) : LI2 1000 type(TYP) : LI2-1000 Serial.Nr(S/N) : 31800013
WHIRLPOOL
model(MOD) : AWM4040 Service Nr.: : 857040401100
model(MOD) : AWM231 Service Nr.: : 857023101000
model(MOD) : FL5041 Service Nr.: : 857050401113
model(MOD) : AWV619 Service Nr.: : 858461938001
model(MOD) : AWM 5500 Service Nr.: : 857055038100
model(MOD) : AWM726/WP Service Nr.: : 857072601000
model(MOD) : FL 5042 Service Nr.: : 857050410003
model(MOD) : AWM 231/3 Service Nr.: : 857023101310
model(MOD) : AWM 712/1 Service Nr.: : 857071201100
model(MOD) : FL 5041 (FL 5041-400) Service Nr.: : 857050401110
Service Nr.: : 857072810000
model(MOD) : FL 6042 Service Nr.: : 481936018189
model(MOD) : FL 5042 Service Nr.: : 857050401123
model(MOD) : FL 6041 Service Nr.: : 857050501150
model(MOD) : AWM 9100-EU Service Nr.: : 857008301001
model(MOD) : AWM 720 Service Nr.: : 857072638103
model(MOD) : AWM 5500 Service Nr.: : 857055038103
model(MOD) : FL 5041 Service Nr.: : 857050410100
model(MOD) : FL6055 Service Nr.: : 857050701400
model(MOD) : AWM2313 Service Nr.: : 857023101320
model(MOD) : AWM 5050 Service Nr.: : 857050585000
model(MOD) : AWM 233/1 Service Nr.: : 857023301010
model(MOD) : AWM 4066 Service Nr.: : 857040618067
model(MOD) : AWM 224 Service Nr.: : 857022438000
model(MOD) : FL 5042 Service Nr.: : 857050410000
model(MOD) : FL6042 Service Nr.: : 857050501120
model(MOD) : AWM 233 Service Nr.: : 857023301310
model(MOD) : FL 5042 Service Nr.: : 857050401120
model(MOD) : AWM 224 Service Nr.: : 857022438300
model(MOD) : FL 5064/1 Service Nr.: : 857050610043
model(MOD) : FL 5064/1 Service Nr.: : 857050610043
model(MOD) : AWM 231/1 Service Nr.: : 857023101010
ZANUSSI
model(MOD) : TL406 Prod.Nr./PNC: : 913760801 00
model(MOD) : T523 Prod.Nr./PNC: : 913761531 01
model(MOD) : TL406 Prod.Nr./PNC: : 913760801 02
model(MOD) : TL874V Prod.Nr./PNC: : 913725881 00
model(MOD) : T523 Prod.Nr./PNC: : 913761531 02
ZEROWATΤ
model(MOD) : LB ZT 640 Serial Nr : 37503935
model(MOD) : ZT540 Serial Nr : 37503927
model(MOD) : EHS54A type(TYP) : LB EHS 54 A Serial Nr : 31000058
ZOPPAS
model(MOD) : PT5 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 913202071 01
IBERNA
model:(MOD:) : LB ILF 457 T Serial.Nr(S/N) : 31131105
model:(MOD:) : ILB40-01S Serial.Nr(S/N) : 31000728
model:(MOD:) : ITL 60-37 Serial.Nr(S/N) : 31001410
model:(MOD:) : ITL 850 type:(TYP:) : ITL850 Serial.Nr(S/N) : 31000679
model:(MOD:) : ILF436 type:(TYP:) : LB ILF 436 Serial.Nr(S/N) : 31131006

Κωδικός κατασκευαστή:

Παρατηρήσεις:

PRANT0022, 10.01.14.12., 55X5137, 20-263112, 030395, 255584, 46000312, 91201638, C00030395, C00255584, 52X0646, 55X7841, 10.01.16.11., 92123173, 55X1966, 3791636, 20-203005, DC47-00033A, DC4700033A, 264576, 00264576, 91201546, 81887040, 20-223052, 80023609, 481225928912, 481925928932, LAD000313, 95X6827, 1291816120, 1291816112, 41028717, 41021737, 481925928868, DC47-00033B, DC4700033B, 20-283047, 46000312, 4320997, 1R0C781001, 1R29968002, RW84TF, C781, 5327719R, 852161, 852170, 852107, 852110, 852124, C00327160, 482000084969,

Σχετικά προϊόντα

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Συναλλαγή στο κατάστημα.

Αντικαταβολή.

Αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο

100% ασφαλής διαδικασία πληρωμής.