Αντίσταση με γκριλ άνω φούρνου κουζίνας PITSOS/SIEMENS/BOSCH

APM0006

Περιγραφή:

Αντίσταση με γκριλ άνω φούρνου κουζίνας PITSOS/SIEMENS/BOSCH

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Επίδοση : 1700W + 1100W
  • Τάση : 220 – 240V
  • Μήκος : 350mm
  • Πλάτος : 400mm
  • Μήκος ντιζας : 460mm
  • Διαστάσεις φλάντζας: 18x 90mm
  • Απόσταση οπών : 55mm
  • Με θέση θερμοστάτη
  • Μήκος ντιζας θερμοστάτη : 430mm

34,00 €

Μοντέλο:

BOSCH
E-Nr. : EH696GKW(00)
E-Nr. : HSN260KEU/03
E-Nr. : HSN872KEU/01
E-Nr. : HSN262KEU/03
E-Nr. : HSN282KEU/03
E-Nr. : HSN242BEU/01
E-Nr. : -EH694HMSW/02
E-Nr. : EH696GKLW/01
E-Nr. : HSN282BEU/01
E-Nr. : HSN892KEU/01
E-Nr. : HSN242CEU/04
E-Nr. : HSN802KEU/01
E-Nr. : HSN860KEU/01
E-Nr. : HSN862KEU/01
E-Nr. : EH696HMW/01
E-Nr. : HSN870KEU/01
E-Nr. : EH694HMLW/01
E-Nr. : HSN272KEU/01
E-Nr. : HSN242CEU/02
E-Nr. : EH696HMSW/00
E-Nr. : HSN750BEU/01
E-Nr. : EH696HMW/00
E-Nr. : HSN232DEU/04
E-Nr. : EH696GKSW/04
E-Nr. : HSN252BEU/04
E-Nr. : HSN262KEU/04
E-Nr. : HSN862CEU/01
E-Nr. : EH696GK(00)
E-Nr. : HSN812KEU/01
E-Nr. : HSN282BEU/05
E-Nr. : HSN822KEU/01
E-Nr. : HSN832DEU/01
E-Nr. : HSN280KEU/03
E-Nr. : HSN853KEU/01
E-Nr. : HSN252KEU/01
E-Nr. : HSN272KEU/02
E-Nr. : HSN270KEU/01
E-Nr. : HSN252BEU/05
E-Nr. : EH696GKSW/01
E-Nr. : HSN262KEU/02
E-Nr. : EH696GKLW/03
PITSOS
E-Nr. : P18624P/03
E-Nr. : 7620P/00
E-Nr. : 7680WP/00
E-Nr. : C7605WP/01
E-Nr. : P1HCB21321/01
E-Nr. : C7605P/04
E-Nr. : P17622P/02
E-Nr. : P17602WP/02
E-Nr. : P1HCB31320/01
E-Nr. : P1HCB42540/01
E-Nr. : P1HCB45422/01
E-Nr. : P1HCB42520/01
E-Nr. : P1HCB32322/01
E-Nr. : P1HCB31322/01
E-Nr. : P1HCB31321/01
E-Nr. : P1HCB31327/01
E-Nr. : 7680WP/02
E-Nr. : P17622W/01
E-Nr. : P17202/01
E-Nr. : P17202W/01
E-Nr. : 7200/00 model:(MOD:) : FLAMA
E-Nr. : P1HCB48652/01
E-Nr. : P1HCB55520/01
E-Nr. : P1HCB48552/01
E-Nr. : P17602W/02
E-Nr. : P17682PLUS/01
E-Nr. : P17202W/03
E-Nr. : P1HCB45442/01
E-Nr. : 7621WP/01
E-Nr. : P1HEB48051/01
E-Nr. : 7600/01
E-Nr. : P1HCB42522/01
E-Nr. : 8691P/01
E-Nr. : 8690WP/00
E-Nr. : 7600WP/00 model:(MOD:) : UNIFLAM
E-Nr. : 7600/05
E-Nr. : 8690WP/01
E-Nr. : P1C7614WP/02
E-Nr. : P17622P/04
E-Nr. : P17202W/02
E-Nr. : P1C7627P/06
E-Nr. : P1HCB32342/01
E-Nr. : P1C7627WP/05
E-Nr. : P17602P/04
E-Nr. : 8691WP/01
E-Nr. : P17602W/04
E-Nr. : P18623WP/01
E-Nr. : P1HEB48050/01
E-Nr. : P1HEB48050/02
E-Nr. : 7200W/01
E-Nr. : P1HCB35342/01
E-Nr. : P1C7687XP/02
E-Nr. : P17622WP/04
E-Nr. : P1HCB31327/02
E-Nr. : P17622P/06
E-Nr. : 7201W/02
E-Nr. : 7690P/00
E-Nr. : 8620WP/00
E-Nr. : P1HCB42427/01
E-Nr. : P1HCB45522/01
E-Nr. : P1C7727WP/01
E-Nr. : 7620WP/01
E-Nr. : 7200/02
E-Nr. : 7601WP/01
E-Nr. : 7200W/02
E-Nr. : P1C7604EP/02
E-Nr. : 7690WP/00
E-Nr. : P1C7606WP/04
E-Nr. : P17602WS/04
E-Nr. : P1HCB55522/01
E-Nr. : P12002WP/01
E-Nr. : C7686P/04
E-Nr. : 8680WP(00)
E-Nr. : P1C7606WP/01
E-Nr. : P12003XP/01
E-Nr. : P1HCB32340/01
E-Nr. : P1HCB48652/02
E-Nr. : P1HEB48052/01
E-Nr. : P1C7627WP/04
E-Nr. : 7680PK(00)
E-Nr. : P18624WP/02
E-Nr. : P1C7614P/02
E-Nr. : 8621P/03
E-Nr. : P12003WP/01
E-Nr. : 7690L(00)
E-Nr. : P17602WP/07
E-Nr. : P1HCB21342/02
E-Nr. : P1C7606WP/05
E-Nr. : P1HCB45542/01
E-Nr. : 7680WL
E-Nr. : P1HCB34322/01
E-Nr. : P1C7627P/01
E-Nr. : P17602WP/04
E-Nr. : P17622WP/05
E-Nr. : P1HCB48622/01
E-Nr. : P18624P/01
E-Nr. : P1C7614WP/03
E-Nr. : P17602WP/05
E-Nr. : P1HCB42542/01
E-Nr. : P17602W/01
E-Nr. : P12003P/01
E-Nr. : P17602/02
E-Nr. : P1HCB32320/01
E-Nr. : P1HCB31326/01
E-Nr. : P1HCB21322/02
E-Nr. : C7605WP/07
E-Nr. : P1HEB48020/01
E-Nr. : P1C7627P/05
E-Nr. : P1C7606WP/02
E-Nr. : P14002WG/02
E-Nr. : P17622P/05
E-Nr. : P1HUB35021/01
E-Nr. : 7600W/01
E-Nr. : 7600WP/01
E-Nr. : P17602WS/02
E-Nr. : P1HCB48650/01
E-Nr. : P1HCB45420/01
E-Nr. : P1HCB31347/02
E-Nr. : P1HCB21342/01
E-Nr. : P1HCB35322/01
E-Nr. : 8620WP/01
E-Nr. : P17202W/04
E-Nr. : 8690P/00
E-Nr. : P1C7687WP/01
E-Nr. : P1HCB42428/01
E-Nr. : P1C7687P/04
E-Nr. : 7620P/04
E-Nr. : P1HUB35020/01
E-Nr. : 7600/04
E-Nr. : C7605P/05
E-Nr. : C7625P/05
E-Nr. : C7625WP/04
E-Nr. : P1C7606WP/06
E-Nr. : P1HEB48020/02
E-Nr. : P1C7687XP/01
E-Nr. : P1C7687P/02
E-Nr. : P1HCB55521/01
E-Nr. : C7605WP/08
E-Nr. : 7690WL(00)
E-Nr. : 7621WP/04
E-Nr. : 7621S/01
E-Nr. : P17602WS/01
E-Nr. : C7686WP/01
E-Nr. : P1C7606P/04
E-Nr. : 7621WP/03
E-Nr. : P1HUB35023/01
E-Nr. : P1HEB48021/01
E-Nr. : P1HCB31320/02
E-Nr. : C7625WP/02
E-Nr. : 7680L(00)
E-Nr. : P1HUB35043/01
E-Nr. : P17682WP/02
E-Nr. : 7600W/00
E-Nr. : C7605WP/09
E-Nr. : C7686WP/08
E-Nr. : P17602W/03
E-Nr. : P1HCB52327/01
E-Nr. : P1HCB32321/01
E-Nr. : 8620P/00
E-Nr. : C7686WP/03
E-Nr. : P1HCB58458/01
E-Nr. : 7601WP/03
E-Nr. : P1HCB45540/01
E-Nr. : P17602/01
E-Nr. : C7625WP/07
E-Nr. : P1C7606WP/03
E-Nr. : P1C7614WP/01
E-Nr. : 7200W/00
E-Nr. : P17602WP/08
SIEMENS
E-Nr. : HL54627EU/01
E-Nr. : HL53225EU/02
E-Nr. : HM52320GR/01
E-Nr. : HS34225EU/02
E-Nr. : HS34025EU/01
E-Nr. : HL54625EU/01
E-Nr. : HL53229EU/01
E-Nr. : HL54643EU/01
E-Nr. : HS34029EU/01
E-Nr. : HL53227EU/01
E-Nr. : HL53225EU/05
E-Nr. : HS9102/00
E-Nr. : HL53225EU/03
E-Nr. : HS4104(00)
E-Nr. : HL54720EU/02
E-Nr. : HL53225EU/01
E-Nr. : HL54625EU/03
E-Nr. : HL54623EU/01
E-Nr. : HL54629EU/01
E-Nr. : HL53245EU/03
E-Nr. : HS34125EU/01
E-Nr. : HS34229EU/01
E-Nr. : HS80852(00)
E-Nr. : HL54725EU/01
E-Nr. : HL54725EU/02
E-Nr. : HL54729EU/01
E-Nr. : HL4102/01
E-Nr. : HS9104/00
E-Nr. : HS25027EU/01
E-Nr. : HL53225EU/04
E-Nr. : HL53249EU/01
E-Nr. : HL4102/03
E-Nr. : HS34625EU/06
E-Nr. : HS60822/03
E-Nr. : HL53245EU/05
E-Nr. : HS34025EU/05
E-Nr. : HS34125EU/06
E-Nr. : HL4004/02
E-Nr. : HS34047EU/01

Παρατηρήσεις:

APM0006, 278734, 00278734, 92035032000, 10.10.01.24, 2035032, ΓΚ-00-18, ΓΚ0018, 01.2.37.018, 202395, 10.10.01.24, 9.2023959, 278734, 214699, 209753, 00202395, 00209753, 00278734, 00214699,

Μήκος σε mm 350
Πλάτος σε mm 208
Τάση σε Volt 220-230
Επίδοση σε Watt 2800
Μήκος οπών 55
Μήκος ντιζας σε mm 430
Διαστάσεις φλάντζας σε mm 18 x 90
Μήκος ντιζας θερμοστάτη σε mm 430
Με θέση θερμοστάτη Ναι

Σχετικά προϊόντα

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Συναλλαγή στο κατάστημα.

Αντικαταβολή.

Αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο

100% ασφαλής διαδικασία πληρωμής.