Αμορτισέρ πλυντηρίου ρούχων CANDY/HOOVER set

PRAMOR0045

15,00 €

Περιγραφή:

Αμορτισέρ πλυντηρίου ρούχων CANDY/HOOVER set

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Δύναμη: 120N
  • Διάμετρος τρύπας : 11-13mm
  • Μήκος ανοικτό : 268mm
  • Μήκος κλειστό : 183mm
  • Τοποθέτηση : με πλαστικό πείρο διαμέτρου 11mm

Μοντέλο:

BRANDT
model(MOD) : BFV1508 Ser.Nr.: : 0020305500
model(MOD) : BF48 Ser.Nr.: : 9210030B5
model(MOD) : WFU0411E
model(MOD) : BFV1008
model(MOD) : BF58 Ser.Nr.: : 9210019B5
model(MOD) : WFH1010K
model(MOD) : WFU0811K type(TYP) : WFU 0811 K Ser.Nr.: : 9210041B5
model(MOD) : WFU0511E
model(MOD) : BF55
model(MOD) : BFB88
model(MOD) : BFV108ECO
model(MOD) : BFV1208
model(MOD) : WFH1372F Ser.Nr.: : 0020611100
model(MOD) : WFH1372F Ser.Nr.: : 0020611101
model(MOD) : WFH1572F
model(MOD) : WFH1670K
model(MOD) : WFU0501E
model(MOD) : WFU0611K
model(MOD) : WFU1041E
model(MOD) : WFU1241E
CANDY
model(MOD) :
CTY65-04S type(TYP) : CTY 65-04S Serial.Nr(S/N) : 31001725
model(MOD) : CTS60 Serial.Nr(S/N) : 31000425
model(MOD) : CM2106-16S Serial.Nr(S/N) : 31000960
model(MOD) : G1056SY type(TYP) : CTG 1056 SY Serial.Nr(S/N) : 31001294
model(MOD) : GO 712-37S Serial.Nr(S/N) : 31001270
model(MOD) : CNL 085-03S Serial.Nr(S/N) : 31001217
model(MOD) : GO610-37S type(TYP) : GO 610-37S Serial.Nr(S/N) : 31001278
model(MOD) : CTG1056/1-03S type(TYP) : CTG 1056/1-03S Serial.Nr(S/N) : 31001921
model(MOD) : GO 108/2-16S Serial.Nr(S/N) : 31003062
model(MOD) : CTF 1055-18S Serial.Nr(S/N) : 31003167
model(MOD) : GO 107-36S Serial.Nr(S/N) : 31002434
model(MOD) : GC 1071D1-S Serial.Nr(S/N) : 31005010
model(MOD) : GO108-16S type(TYP) : GO 108-16S Serial.Nr(S/N) : 31002061
model(MOD) : CTG 856/1-06S Serial.Nr(S/N) : 31001928
model(MOD) : EVO 1493DW-S Serial.Nr(S/N) : 31004367
model(MOD) : CTH 1476/1-03S Serial.Nr(S/N) : 31001886
model(MOD) : GO F108/2-16S type(TYP) : GOF108/2-16S Serial.Nr(S/N) : 31003055
model(MOD) : CL2 087-85S type(TYP) : LB CL2 087-85S Serial.Nr(S/N) : 31001378
model(MOD) : EVOT 10061D-S Serial.Nr(S/N) : 31004944
model(MOD) : GO 68-18S Serial.Nr(S/N) : 31001377
model(MOD) : CTH 1276 SY Serial.Nr(S/N) : 31001312
model(MOD) : GO108DF-18 type(TYP) : GO 108DF-18 Serial.Nr(S/N) : 31003892
model(MOD) : C2 125-86S Serial.Nr(S/N) : 31000952
model(MOD) : GC 1071D1/1-S Serial.Nr(S/N) : 31005011
model(MOD) : LB CTE 81 type(TYP) : CTE 81 Serial.Nr(S/N) : 31000418
model(MOD) : CLD 135-86S Serial.Nr(S/N) : 31000955
model(MOD) : CM2 106-01 Serial.Nr(S/N) : 31000921
model(MOD) : CO 108F/L-S Serial.Nr(S/N) : 31004535
model(MOD) : CTG856SY Serial.Nr(S/N) : 31001315
model(MOD) : VT 1012D2-30 Serial.Nr(S/N) : 31004992
model(MOD) : CO 107F/L-S Serial.Nr(S/N) : 31004575
model(MOD) : GO 147 HTXT-01 Serial.Nr(S/N) : 31001514
model(MOD) : CTE 101 SY type(TYP) : LB CTE 101 SY Serial.Nr(S/N) : 31000419
model(MOD) : C2 512-01S Serial.Nr(S/N) : 31000926
model(MOD) : LB CTA 84 AA Serial.Nr(S/N) : 31000420
model(MOD) : CO 108F-37S type(TYP) : CO108F-37S Serial.Nr(S/N) : 31003530
model(MOD) : GC 1081D1/1-S Serial.Nr(S/N) : 31005013
model(MOD) : EVO 1283DW/1-18 Serial.Nr(S/N) : 31004366
model(MOD) : GO 128-86S Serial.Nr(S/N) : 31002062
model(MOD) : GO 12102D-04S Serial.Nr(S/N) : 31003229
model(MOD) : CO 107F-37S type(TYP) : CO107F-37S Serial.Nr(S/N) : 31003574
model(MOD) : CTF 1006/L-S Serial.Nr(S/N) : 31004465
model(MOD) : GO4 106/1-16S Serial.Nr(S/N) : 31002463
model(MOD) : EVO 1082D/1-18 type(TYP) : EVO1082D/1-18 Serial.Nr(S/N) : 31004364
model(MOD) : GO 148-86S Serial.Nr(S/N) : 31001992
model(MOD) : GSV 1310D3/1-S Serial.Nr(S/N) : 31007030
model(MOD) : CTY 84 SY Serial.Nr(S/N) : 31001050
model(MOD) : GO 510/1-16S Serial.Nr(S/N) : 31002466
model(MOD) : EVOGT 10072D/1-S Serial.Nr(S/N) : 31006164
model(MOD) : EVOT 10071D/1-S Serial.Nr(S/N) : 31006063
model(MOD) : CM207618S Serial.Nr(S/N) : 31001018
model(MOD) : GODF 800-80 Serial.Nr(S/N) : 31003786
model(MOD) : GO1280DX37S Serial.Nr(S/N) : 31002147
model(MOD) : CTS50 Serial.Nr(S/N) : 31000468
model(MOD) : CST G384D-S Serial.Nr(S/N) : 31007561
model(MOD) : GO51016S Serial.Nr(S/N) : 31001326
model(MOD) : GC 14102D2/1-S Serial.Nr(S/N) : 31005744
model(MOD) :
GOF108LS Serial.Nr(S/N) : 31004551
model(MOD) : EVO 1483DW/1-18 Serial.Nr(S/N) : 31004800
model(MOD) : GC 12102D2-S Serial.Nr(S/N) : 31005437
model(MOD) : GO W496DP-S type(TYP) : W496DP-S Serial.Nr(S/N) : 31006446
model(MOD) : GO 128DF-18S Serial.Nr(S/N) : 31003145
model(MOD) : CS44 1382D3/2-S Serial.Nr(S/N) : 31007250
model(MOD) : GO 108DF-01 Serial.Nr(S/N) : 31003123
model(MOD) : GS 1482D3/1-S Serial.Nr(S/N) : 31006493
model(MOD) : GC 1292D2/1-S Serial.Nr(S/N) : 31005259
model(MOD) : GO 1292D-37S Serial.Nr(S/N) : 31002778
model(MOD) : GO W485D-01S type(TYP) : W485D-01S Serial.Nr(S/N) : 31002930
model(MOD) : CLD135AUS Serial.Nr(S/N) : 31002430
model(MOD) : CS4 1272D3/2-S Serial.Nr(S/N) : 31006974
model(MOD) : CTF 1006-03 S type(TYP) : 1006-03 S Serial.Nr(S/N) : 31002843
model(MOD) : GO4 106-16S Serial.Nr(S/N) : 31001644
model(MOD) : CM2086-18S Serial.Nr(S/N) : 31001017
model(MOD) : GV 157D3/1-84 Serial.Nr(S/N) : 31006259
model(MOD) : GV 157D3/1-S Serial.Nr(S/N) : 31006136
model(MOD) : GVS 1410DWC3-47 Serial.Nr(S/N) : 31006998
model(MOD) : GC 1081D1-S Serial.Nr(S/N) : 31005012
model(MOD) : CST 372L-S Serial.Nr(S/N) : 31007557
model(MOD) : GC 1282D1/1-S Serial.Nr(S/N) : 31005032
model(MOD) : EVO 1483DW-18 Serial.Nr(S/N) : 31004799
model(MOD) : GO 108/2-01 Serial.Nr(S/N) : 31003109
model(MOD) : GO W485D/1-01S type(TYP) : W485D/1-01S Serial.Nr(S/N) : 31003581
model(MOD) : GV1310D21S Serial.Nr(S/N) : 31006129
model(MOD) : GO 712-47 Serial.Nr(S/N) : 31001739
model(MOD) : GS4 1071D3/2-S type(TYP) : GS41071D3/2-S Serial.Nr(S/N) : 31006994
model(MOD) : GO 1472DEHC-37S type(TYP) : GO1472DEHC-37S Serial.Nr(S/N) : 31003532
model(MOD) : GS 13102D3/1-S Serial.Nr(S/N) : 31006627
model(MOD) : CS 14102D3-S Serial.Nr(S/N) : 31006968
model(MOD) : CTF 655-18 S Serial.Nr(S/N) : 31002845
model(MOD) : GO 1292DE-37S type(TYP) : GO1292DE-37S Serial.Nr(S/N) : 31003675
model(MOD) : GO 1292DE-37S Serial.Nr(S/N) : 31003675
model(MOD) : CVST G382DM-S Serial.Nr(S/N) : 31007625
model(MOD) : CTG 85 SY Serial.Nr(S/N) : 31001052
model(MOD) : GS 1483D3/1-S Serial.Nr(S/N) : 31006905
model(MOD) : GVW 596LWC-S Serial.Nr(S/N) : 31006135
model(MOD) : GO 106/1-16S Serial.Nr(S/N) : 31002465
model(MOD) : CO 1081D1-S Serial.Nr(S/N) : 31005523
model(MOD) : EVOT12071DS Serial.Nr(S/N) : 31004922
model(MOD) : GS 1482D3-S Serial.Nr(S/N) : 31006654
model(MOD) : EVO 1072D-01 Serial.Nr(S/N) : 31004141
model(MOD) : GO 128DF/L-S type(TYP) : 128DF/L-S Serial.Nr(S/N) : 31004545
HOOVER
model(MOD) : VHD 9144ZD-37S Serial.Nr(S/N) : 31002562
model(MOD) : HNT 514.6 SY AAA Serial.Nr(S/N) : 31001394
model(MOD) : HNT 514.6/1-18S Serial.Nr(S/N) : 31002013
model(MOD) : DST 10146P-84S Serial.Nr(S/N) : 31003023
model(MOD) : VHD 9104D-37S Serial.Nr(S/N) : 31002563
model(MOD) : GO4 107DF-16S type(TYP) : GO4107DF Serial.Nr(S/N) : 31003493
model(MOD) : HNF 6127-37S type(TYP) : HNF6127 Serial.Nr(S/N) : 31000762
model(MOD) : HTV 914.6/1-18S type(TYP) : HTV914.6/1 Serial.Nr(S/N) : 31002010
model(MOD) : VHD 710/2-85S Serial.Nr(S/N) : 31003410
model(MOD) : VHD 9103D-37S Serial.Nr(S/N) : 31001848
model(MOD) : HNWF6167-86S Serial.Nr(S/N) : 31000813
model(MOD) : DYN 9124DG-18 Serial.Nr(S/N) : 31003893
model(MOD) : LBHTC13AA-86 Serial.Nr(S/N) : 31000655
model(MOD) : HWF 5516 ECE Serial.Nr(S/N) : 31000275
model(MOD) : HNT6614D-86S Serial.Nr(S/N) : 31002159
model(MOD) : VHD810-04S Serial.Nr(S/N) : 31002141
model(MOD) : HNWF6167-14S Serial.Nr(S/N) : 31001036
model(MOD) : VHD128-18S Serial.Nr(S/N) : 31001511
model(MOD) : DST 8166P-14S Serial.Nr(S/N) : 31003391
model(MOD) : VHD8143ZDB Serial.Nr(S/N) : 31002052
model(MOD) : DYN 9124DG-18S Serial.Nr(S/N) : 31003538
model(MOD) : VTS 812D22/3-80 Serial.Nr(S/N) : 31006765
model(MOD) : VHD 106-16S Serial.Nr(S/N) : 31001510
model(MOD) : VHD812/2-85S Serial.Nr(S/N) : 31003190
model(MOD) : VHD810/2-04S Serial.Nr(S/N) : 31003194
model(MOD) : VHD 9143ZD-37S Serial.Nr(S/N) : 31001849
model(MOD) : VH W964D-80 Serial.Nr(S/N) : 31002988
model(MOD) : DYN 9124DG/L-18 Serial.Nr(S/N) : 31004382
model(MOD) : VHW964D-14S Serial.Nr(S/N) : 31003228
model(MOD) : WDYN 11746PG8-S Serial.Nr(S/N) : 31004854
model(MOD) : HNF 6137-16S Serial.Nr(S/N) : 31000794
model(MOD) : VT912D22/1-S Serial.Nr(S/N) : 31005436
model(MOD) : DYN 10124DG-03S Serial.Nr(S/N) : 31003249
model(MOD) : HNF 6137-88M Serial.Nr(S/N) : 31000799
Model: : OHFT 6610D-37 Serial Nr.: : 31003521
model(MOD) : DYN 9125DZG-30 Serial.Nr(S/N) : 31004330
model(MOD) : DXA 510AH/1-S Serial.Nr(S/N) : 31006642
model(MOD) : DYN 10124DG/L-S Serial.Nr(S/N) : 31004429
model(MOD) : VHD 9143 ZD-47 Serial.Nr(S/N) : 31001742
model(MOD) : LBHTC13AA-84 Serial.Nr(S/N) : 31000654
TEKA
model(MOD) :
LI2 1000 type(TYP) : LI2-1000 Serial.Nr(S/N) : 31800013
IBERNA
model:(MOD:) : ITL 60-37 Serial.Nr(S/N) : 31001410
model:(MOD:) : ITL 850 type:(TYP:) : ITL850 Serial.Nr(S/N) : 31000679
VEDETTE
Model: :
LFV25

Παρατηρήσεις:

PRAMOR0045, 41017170, 41018714, 46001949, 81452780, 09201186, 41017168, 55X7920, 55X5843, 55X9403, 55X6053, 113800477, 20-264062, D007100, 55X7571, 20-264127, 51.01.06.10.

Δύναμη σε Newton120
Διάμετρος τρύπας πάνω σε mm11-13
Μήκος ανοικτό σε cm27
Μήκος κλειστό σε cm18
Τοποθέτηση μεπλαστικό πείρο

Σχετικά προϊόντα

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Συναλλαγή στο κατάστημα.

Αντικαταβολή.

Αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο

100% ασφαλής διαδικασία πληρωμής.