Φλάντζα βάσης δοχείου νερού καφετιέρας KRUPS/ROWENTA original

KAFFLA0001

2,00 €

Περιγραφή:                             

Φλάντζα βάσης δοχείου νερού καφετιέρας KRUPS/ROWENTA original

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

  • Διάμετρος εσωτερική : 15mm
  • Διάμετρος εξωτερική : 22mm
  • Ύψος : 5mm

Συμβατοί κωδικοί :               

KAFFLA0001, K88, MS-0907124, 49.17.45.61

brand name

model

type(TYP)

KRUPS

0P0018792P BE - F92141(0)

ESPRESSO ARTESE 2

KRUPS

0P0018792P FR - F92141(0) - F921410

ESPRESSO ARTESE 2

KRUPS

0P0018792P NL - F92141(0)

ESPRESSO ARTESE 2

KRUPS

1P0029125P GB - XN4050401M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

6P0018798P DK - FNB141(0)

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

6P0018798P ES - FNB141(0)

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

6P0018798P NO - FNB141(0)

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

DP0018841P DK - FNB441(0)

ESPRESSO ARTESE 04

KRUPS

DP0018841P IT - FNB4410

ESPRESSO ARTESE 04

KRUPS

DP0018841P NL - FNB441(0)

ESPRESSO ARTESE 04

KRUPS

F8634310(0)

ESPRESSO ESPRESSO MAXIMO

KRUPS

F8634338(0)

ESPRESSO ESPRESSO MAXIMO

KRUPS

F8634350(0)

ESPRESSO ESPRESSO MAXIMO

KRUPS

F8634351(0)

ESPRESSO ESPRESSO MAXIMO

KRUPS

F8634370(0)

ESPRESSO ESPRESSO MAXIMO

KRUPS

F8644310(0)

ESPRESSO ESPRESSO MAXIMO PROGRAMATIC

KRUPS

F8644351(0)

ESPRESSO ESPRESSO MAXIMO PROGRAMATIC

KRUPS

F8694310(0)

ESPRESSO ESPRESSO MAXIMO

KRUPS

F8704310(0)

ESPRESSO ESPRESSO MAXIMO PROGRAMATIC

KRUPS

F8824310(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO QUATTRO

KRUPS

F8824310D(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO QUATTRO

KRUPS

F8824310F(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO QUATTRO

KRUPS

F8824351(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO QUATTRO

KRUPS

F8824351D(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO QUATTRO

KRUPS

F8824351F(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO QUATTRO

KRUPS

F8844310(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 4000 PROGRAMATIC

KRUPS

F8844320(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 4000 PROGRAMATIC

KRUPS

F8844370(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 4000 PROGRAMATIC

KRUPS

F8854310(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 3000 PROCREMA

KRUPS

F8854310D(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 3000 PROCREMA

KRUPS

F8854338(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 3000 PROCREMA

KRUPS

F8854338D(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 3000 PROCREMA

KRUPS

F8854345(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 3000 PROCREMA

KRUPS

F8854350(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 3000 PROCREMA

KRUPS

F8854351(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 3000 PROCREMA

KRUPS

F8854351D(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 3000 PROCREMA

KRUPS

F8854370(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 3000 PROCREMA

KRUPS

F8854370D(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 3000 PROCREMA

KRUPS

F92011(0)

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

F92041(0)

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

F92042(0)

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

F92043(0)

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

F92045(0)

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

F92046(0)

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

F92141(0)

ESPRESSO ARTESE 2

KRUPS

F92141(0) - F921410 - IP0035010P LV

ESPRESSO ARTESE 2

KRUPS

F92141(0) - IP0035010P LT

ESPRESSO ARTESE 2

KRUPS

F92142(0)

ESPRESSO ARTESE 02

KRUPS

F92143(0)

ESPRESSO ARTESE 02

KRUPS

F92145(0)

ESPRESSO ARTESE 02

KRUPS

F92146(0)

ESPRESSO ARTESE 02

KRUPS

F92211(0)

ESPRESSO ARTESE 03

KRUPS

F92241(0)

ESPRESSO ARTESE 03

KRUPS

F92241(0) - JP0035011P EE

ESPRESSO ARTESE 03

KRUPS

F92241(0) - JP0035011P LT

ESPRESSO ARTESE 03

KRUPS

F92241(0) - NP0018815P BE

ESPRESSO ARTESE 03

KRUPS

F92241(0) - NP0018815P FR

ESPRESSO ARTESE 03

KRUPS

F92241(0) - NP0018815P RU

ESPRESSO ARTESE 03

KRUPS

F922410 - JP0035011P LV

ESPRESSO ARTESE 03

KRUPS

F92242(0)

ESPRESSO ARTESE 03

KRUPS

F92245(0)

ESPRESSO ARTESE 03

KRUPS

F92247(0)

ESPRESSO ARTESE 03

KRUPS

F92711(0)

ESPRESSO ARTESE 04

KRUPS

F92741(0)

ESPRESSO ARTESE 04

KRUPS

F92742(0)

ESPRESSO ARTESE 04

KRUPS

F92743(0)

ESPRESSO ARTESE 04

KRUPS

F9624110(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

F9624133(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

F9624138(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

F9624145(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

F9624156(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

F9624170(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

F9624256(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

F9644310(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO

KRUPS

F9644338(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO

KRUPS

F9644351(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO

KRUPS

F9644399(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO

KRUPS

F9654110(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2200 PLUS

KRUPS

F9654170(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2200 PLUS

KRUPS

F9654210(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2200 PLUS

KRUPS

F9684110(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2300 PLUS

KRUPS

F9684118(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2300 PLUS

KRUPS

F9684156(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2300 PLUS

KRUPS

F9684256(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2300 PLUS

KRUPS

F9702110(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO PLUS

KRUPS

F9704310(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO PLUS

KRUPS

F9704338(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO PLUS

KRUPS

F9704399(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO PLUS

KRUPS

F9764110(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 3100 PROCREMA

KRUPS

F9764120(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 3100 PROCREMA

KRUPS

F9764138(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 3100 PROCREMA

KRUPS

F9764145(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 3100 PROCREMA

KRUPS

F9784110(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 4100 PROGRAMATIC

KRUPS

F9784170(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 4100 PROGRAMATIC

KRUPS

F9784173(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 4100 PROGRAMATIC

KRUPS

F9844351(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9844351D(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884310(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884310D(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884310F(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884333(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884333D(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884333F(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884338(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884338D(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884338F(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884345(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884345D(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884345F(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884350(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884350D(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884350F(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884370(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884370D(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884370F(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884379(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884379D(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9884379F(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2000 PLUS

KRUPS

F9894310(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO

KRUPS

F9894310D(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO

KRUPS

F9894310F(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO

KRUPS

F9894351(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO

KRUPS

F9894351D(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO

KRUPS

F9894351F(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO

KRUPS

F9894370(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO

KRUPS

F9894370D(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO

KRUPS

F9894370F(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO

KRUPS

F9894399(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO

KRUPS

F9894399D(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO

KRUPS

F9894399F(0)

ESPRESSO ESPRESSO MONDO

KRUPS

F9914233(0)

ESPRESSO ESPRESSO PRIMO ILLY

KRUPS

FNA131(0)

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA132(0)

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA141(0)

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA142(0)

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA143(0)

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA144(0)

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA146(0)

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA147(0)

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA231(0)

ESPRESSO NESPRESSO PELICAN

KRUPS

FNA241

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA241 - JP0036487P AT

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA241 - JP0036487P BE

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA241 - JP0036487P IT

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA241 - JP0036487P PT

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA241 - TP0032681P AT

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA241 - TP0032681P ES

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA241(0)

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNA243(0)

ESPRESSO NESPRESSO 'PELICAN

KRUPS

FNB141(0)

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

FNB141(0) - FNB1410 - LP0035013P PL

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

FNB142(0)

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

FNB143(0)

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

FNB145(0)

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

FNB147(0)

ESPRESSO ARTESE 1

KRUPS

FNB241(0)

ESPRESSO ARTESE 02

KRUPS

FNB242(0)

ESPRESSO ARTESE 02

KRUPS

FNB243(0)

ESPRESSO ARTESE 02

KRUPS

FNB245(0)

ESPRESSO ARTESE 02

KRUPS

FNB247(0)

ESPRESSO ARTESE 02

KRUPS

FNB341(0)

ESPRESSO ARTESE 03

KRUPS

FNB345(0)

ESPRESSO ARTESE 03

KRUPS

FNB346(0)

ESPRESSO ARTESE 03

KRUPS

FNB441(0)

ESPRESSO ARTESE 04

KRUPS

FNB441(0) - MP0035014P PL

ESPRESSO ARTESE 04

KRUPS

FNB443(0)

ESPRESSO ARTESE 04

KRUPS

FNB445(0)

ESPRESSO ARTESE 04

KRUPS

FNB446(0)

ESPRESSO ARTESE 04

KRUPS

FNB448

ESPRESSO ARTESE 04

KRUPS

FNC131(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

FNC151(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

FNC152(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

FNC153(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

FNC154(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

FNC156(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

FNC157(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

FNC158(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

FNC211(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

FNC251(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

FNC252(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

FNC253(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

FNC255(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2100 PLUS

KRUPS

FNC311(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2200 PLUS

KRUPS

FNC312(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2200 PLUS

KRUPS

FNC331(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2200 PLUS

KRUPS

FNC351(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2200 PLUS

KRUPS

FNC352(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2200 PLUS

KRUPS

FNC353(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2200 PLUS

KRUPS

FNC354(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2200 PLUS

KRUPS

FNC355(0)

ESPRESSO ESPRESSO NOVO 2200 PLUS

KRUPS

FNP111(0)

ESPRESSO ESPREMIO

KRUPS

FNP112(0)

ESPRESSO ESPREMIO

KRUPS

FNP211(0)

ESPRESSO ESPREMIO

KRUPS

FP0029103P BE - XN4006101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

FP0029103P ES - XN4006101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

FP0029103P PT - XN4006101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

FP0029103P RU - XN4006101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

GP0036484P ES - XN4006101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

GP0036484P IT - XN4006101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

GP0036484P RU - XN4006101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

HP0036485P DE - XN4050101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

HP0036485P IT - XN4050101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

HP0036485P NL - XN4050101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

IP0036486P GB - XN4050401M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

IP0036486P IE - XN4050401M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

IP0036702P FR - XN4006101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

JP0036703P FR - XN4006101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

KP0036704P FR - XN4050101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

LP0036705P FR - XN4050101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

XN4006101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

XN4050101M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

XN4050101M0 - XP0029121P BE

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

XN4050101M0 - XP0029121P GR

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

XN4050101M0 - XP0029121P PT

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

XN4050401M0

ESPRESSO NESPRESSO CONCEPT

KRUPS

XP5000104J0

ESPRESSO LINE

KRUPS

XP5000504J0

ESPRESSO LINE

KRUPS

XP5020104J0

ESPRESSO LINE

KRUPS

XP5020114J0

ESPRESSO

KRUPS

XP5020304J0

ESPRESSO LINE

KRUPS

XP5020314J0

ESPRESSO LINE

KRUPS

XP5050104J0

ESPRESSO LINE

KRUPS

XP5050AU4J0

ESPRESSO LINE

KRUPS

XP5080104J0

ESPRESSO LINE

KRUPS

XP5080304J0

ESPRESSO LINE

KRUPS

XP5080504J0

ESPRESSO LINE

SEB TEFAL CALOR MOULINEX

232700

ESPRESSO ESPREMIO

Σχετικά προϊόντα

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Συναλλαγή στο κατάστημα.

Αντικαταβολή.

Αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο

100% ασφαλής διαδικασία πληρωμής.